photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Korupcijos prevencija

UAB „Tauragės vandenys”, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis bendrovės veikloje.

Pranešimai apie korupciją

Pastebėjus bendrovės darbuotojų korupcinio pobūdžio veiksmus, ar panašų netinkamą bendrovės darbuotojų elgesį (piktnaudžiavimą savo pareigomis, sukčiavimą ir pan.), prašome pranešti atsakingam asmeniui. Už korupcijos prevenciją ir kontrolę UAB „Tauragės vandenys” atsakingas Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos inžinierius Donatas Tamošaitis, el. p. korupcija@tauragesvandenys.lt

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Įsakymas dėl atsakingo žmogaus skyrimo už korupcijos prevencijos veiklą bendrovėje

Korupcijos prevencijos dokumentai

UAB „TAURAGĖS VANDENYS” DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKOS APRAŠAS
UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMA
UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
ANTIKORUPCINĖS APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 2019 m. I pusmetis
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO ATASKAITA 2019 m.
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO ATASKAITA 2020 m.
UAB „Tauragės vandenys” korupcijos prevencijos 2023-2025 metų programa
UAB „Tauragės vandenys” korupcijos prevencijos 2023-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2019 m.
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2020 m.
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS KRITERIJŲ APRAŠAS 2020 m.

Sąrašas pareigybių, į kurias priimant specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį

ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIIMANT SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI TEIKIAMAS PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Atnaujinta: 2023-08-11, 09:05:16