photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Investiciniai projektai

Vykdomi projektai:

 • 2021 m. spalio 7 d. pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0007 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“ finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0005.

  Projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“ finansuojamas 153.472,90 Eur. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.

  Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)” tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės aglomeracijoje. Šiam tikslui pasiekti, numatoma įgyvendinti veikla: nuotekų surinkimo tinklų tiesimas Tauragės aglomeracijoje (Tauragės mieste, Grineidžių k., Taurų k., Butkelių ir Norkaičių k.). Veiklos metu numatoma nutiesti apie 2,003 km (grąžinamosios subsidijos lėšomis finansuojama dalis 1,402 km) nuotekų surinkimo tinklų, prijungiant 35 būstų/70 gyventojų (GE)) (grąžinamosios subsidijos lėšomis finansuojama dalis 70 proc., t.y.,49 gyv.).

  Planuojami pasiekti stebėsenos rodikliai:  P.N.053 „Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais-49 GE ir P.B.219 „Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos”-49 GE. Prašoma paramos (grąžinamosios subsidijos) suma 153.472,90 Eur.

  Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“ tikslinė grupė – Tauragės aglomeracijos 70 gyventojų , kurie bus prijungti prie planuojamų nutiesti nuotekų surinkimo tinklų.

  Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“ įgyvendimas būtinas, siekiant 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 91/271/EEB bei kitus reikalavimus.

  Įgyvendinant projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“ planuojamų darbų vieta:

  Tauragės mieste:Jaunystės g. 16
  Jaunystės g. 17
  Jaunystės g. 18
  Jaunystės g. 19
  Jaunystės g. 21
  Jaunystės g. 22
  Jaunystės g. 25
  J. Tumo-Vaižganto g. 38
  J. Tumo-Vaižganto g.80A
  Sandėlių g. 58A
  Paparčių skg.12
  Malūno g. 5A
  Tauragės rajone:Grineidžių kMokyklos g. 31
  Mokyklos g. 32
  Mokyklos g. 34
  Mokyklos g. 36
  Mokyklos g. 37 (4 butai)
  Mokyklos g. 38
  Mokyklos g. 40
  Mokyklos g. 42
  Mokyklos g. 49(2 butai)
  Mokyklos g. 53
  Mokyklos g. 55
  Butkelių k.Topolių g. 47
  Norkaičių k.Kaštonų g. 13
  Kaštonų g. 17
  Taurų k.Alėjos g. 9A
  Putinų g. 27A
  Paparčių g. 10
  Projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra  Tauragės aglomeracijoje(II etapas)“ planuojama baigti iki 2023 m.  rugsėjo mėn.

  2022 m. sausio 25 d. pasirašyta projekto ,,Gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje“ Nr. LAAIF-S-8 (2022), finansavimo sutartis. Projektui skirta 76 686,60 Eur. subsidija iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų. 

  Įgyvendinant projektą ,,Gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje“ planuojama prijungti prie centralizuotų tinklų šie būstai:

  J. Navasaičio g. 14, Tauragė;
  Tremtinių kelias 9, Tauragė;
  J. Biliūno g. 3, Tauragė;
  Ganyklų g. 5, Tauragė;
  Ganyklų g. 4, Tauragė;
  Ganyklų g. 7, Tauragė;
  J. Jablonskio g. 10, Tauragė;
  Ganyklų g. 9, Tauragė;
  Vaivos g. 2, Tauragė;
  Vaivos g. 18, Tauragė;
  T. Ivanausko g. 31-3, Tauragė;
  Šilalės g. 81, Tauragė;
  Rytų g. 16, Tauragė;
  Veterinarijos g. 15, Tauragė;
  Sporto g. 36, Tauragė;
  Liepų takas 20-2, Tauragė;
  Geležinkelio g. 18, Tauragė;
  Tiesos g. 10, Tauragė;
  D. Girėno g. 130, Tauragė;
  T. Ivanausko g. 75a, Tauragė;
  Rytų g. 26, Tauragė;
  Daržų g. 4, Tauragė;
  Tremtinių kelias 27, Tauragė;
  Kalno g. 10, Tauragė;
  Laisvės g. 3, Tauragė;
  Tremtinių kelias 8-2, Tauragė;
  Tremtinių kelias 6-2, Tauragė;
  Tremtinių kelias 6-4, Tauragė;
  Tremtinių kelias 8-1, Tauragė;
  Tremtinių kelias 6-1, Tauragė;
  Tremtinių kelias 6-3, Tauragė;
  Ramioji g. 9, Tauragė;
  D. Girėno g. 29-2, Tauragė;
  Pilaitės g. 10, Tauragė;
  Geležinkelio g. 6, Tauragė;
  Puntuko skg. 2, Tauragė;
  Rytų g. 44, Tauragė;
  M.K. Čiurlionio g. 80.
  Projektą ,,Gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje“ planuojama baigti iki 2023 m. rugsėjo 25 d
   

  2022 m. gruodžio 07 d. pasirašyta projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje (II etapas) Nr. LAAIF-S-46 (2022), finansavimo sutartis. Projektui skirta 67 168,00 Eur. subsidija iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų. 

  Įgyvendinant projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje (II etapas) planuojama prijungti prie centralizuotų tinklų šie būstai :

  1. Tauragės mieste:
  1. 1.Laisvės g. 5;
  1. 2. Laisvės g. 82-4, 82-8;
  1. 3. Laisvės g. 84-2, 84-4;
  1. 4. Alsėdžių g. 17;
  1. 5. Tujų g. 4;
  1. 6. Tilžės pl. 5-1, 5-2, 5-3,7,7A;
  1. 7. J. Tumo Vaižganto 53;
  1. 8. J. Tumo Vaižganto g. 76-1;
  1. 9. J. Tumo Vaižganto 19A-1, 19A-2;
  1. 10. Taikos g. 28;
  1. 11. Vytauto g. 42-2;
  1. 12. Birutės g. 39;
  1. 13. Šilo g. 10;
  1. 14. Birutės g. 30A.
  2. Tauragės rajone:
  2.1. Taurų k. Topolių g. 4;
  2.2. Dacijonų k. Beržės g.12

  Projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje (II etapas) planuojama baigti iki 2024 m. rugpjūčio 07 d.
   

   

  IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

  PROJEKTAS „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS TAURAGĖS MIESTE“, NR. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001

  2017 m. kovo 16 d. pasirašyta projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutartis. Projektui skirtas 909 217,42 Eur. finansavimas iš ES Sanglaudos fondų lėšų.

  Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslas: sumažinti Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.

  Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti įvykdyta rangos sutartis „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste rangos darbų pirkimas“ Nr. 35,“ Pagal šią sutartį atlikti šie darbai:

  Pagal techninį projektą „Tauragės miesto Pramonės g. ir Švyturio g. dalies lietaus nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statybos techninis projektas“ parengtas darbo projektas ir pastatyta 215,93 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 1200 mm skersmens ir 180 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginiai;
  Pagal techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Gedimino g. ir Pramonės g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių Gedimino g., Paberžių g., Pramonės g. ir Švyturio g. Tauragės m. statybos projektas“ parengtas darbo projektas ir pastatyta 1262,27 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 800 mm skersmens ir 3 vnt. (65 l/s, 100 l/s ir 150 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginiai;
  Pagal techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Senvagės g., Hipodromo g., Moksleivių al., Miško g. ir J.Tumo- Vaižganto g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių J. Tumo-Vaižganto g. Tauragės m. statybos projektas“ parengtas darbo projektas ir pastatyta / rekonstruota 1280,91 m. paviršinių nuotekų tinklų d400 ÷ 1200 mm skersmens ir 2 vnt. (120 l/s ir 360 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.
  Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti įvykdyta rangos sutartis ,,Tauragės miesto Stoties g. dalies nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių kelio g. rekonstravimas (Paviršinės nuotekos)“ Nr.29. Įvykdžius sutartį rekonstruota 1007,46 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 600 mm . Tauragės mieste Stoties g. dalyje nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių kelio g.

  2019 m. liepos 11 d. pasirašytas projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutarties pakeitimas, kuriuo  iki 1 362 095,78 Eur. finansavimas iš ES Sanglaudos fondų lėšų. Iš papildomo finansavimo projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti įvykdytos dvi rangos sutartys:

  Pagal sutartį ,,Paviršinių nuotekų valymo įrenginių, Ateities take, Tauragės mieste, statyba“ Nr. 24
  pastatyti 350 l/s našumo paviršiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurie išvalys 44,4 ha baseino paviršines nuotekas ir sumažins Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.
  Pagal sutartį ,,Tauragės miesto Strazdo gatvės lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai“ Nr. 70.
  Strazdo gatvėje nutiesta 518,90 m. paviršinių nuotekų tinklų, kurie sumažins Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.
  2020 m. lapkričio 03 d. pasirašytas projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“,  Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutarties pakeitimas, kuriuo padidintas finansavimas iki 1.734.512,77 Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos sudaro 1.428.940,54 Eur., Tauragės savivaldybės biudžeto ir privačios lėšos – 305.572,23 Eur. Iš papildomo finansavimo projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti  bus įvykdyta  sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Matulaičio g., Didvyrių g., Tauragės mieste“.

  Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

 • IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS TAURAGĖS MIESTE“, NR. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001

  2017 m. kovo 16 d. pasirašyta projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutartis. Projektui skirtas 909 217,42 Eur. finansavimas iš ES Sanglaudos fondų lėšų.

  Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslas: sumažinti Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.

  Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti įvykdyta rangos sutartis „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste rangos darbų pirkimas“ Nr. 35,“ Pagal šią sutartį atlikti šie darbai:

  1. Pagal techninį projektą „Tauragės miesto Pramonės g. ir Švyturio g. dalies lietaus nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statybos techninis projektas“ parengtas darbo projektas ir pastatyta 215,93 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 1200 mm skersmens ir 180 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginiai;
  2. Pagal techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Gedimino g. ir Pramonės g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių Gedimino g., Paberžių g., Pramonės g. ir Švyturio g. Tauragės m. statybos projektas“ parengtas darbo projektas ir pastatyta 1262,27 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 800 mm skersmens ir 3 vnt. (65 l/s, 100 l/s ir 150 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginiai;
  3. Pagal techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Senvagės g., Hipodromo g., Moksleivių al., Miško g. ir J.Tumo- Vaižganto g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių J. Tumo-Vaižganto g. Tauragės m. statybos projektas“ parengtas darbo projektas ir pastatyta / rekonstruota 1280,91 m. paviršinių nuotekų tinklų d400 ÷ 1200 mm skersmens ir 2 vnt. (120 l/s ir 360 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.

  Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti įvykdyta rangos sutartis ,,Tauragės miesto Stoties g. dalies nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių kelio g. rekonstravimas (Paviršinės nuotekos)“ Nr.29. Įvykdžius sutartį rekonstruota 1007,46 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 600 mm . Tauragės mieste Stoties g. dalyje nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių kelio g.

  2019 m. liepos 11 d. pasirašytas projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutarties pakeitimas, kuriuo padidintas finansavimas iki 1 362 095,78 Eur. finansavimas iš ES Sanglaudos fondų lėšų. Iš papildomo finansavimo projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti įvykdytos dvi rangos sutartys:

  1. Pagal sutartį ,,Paviršinių nuotekų valymo įrenginių, Ateities take, Tauragės mieste, statyba“ Nr. 24
   pastatyti 350 l/s našumo paviršiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurie išvalys 44,4 ha baseino paviršines nuotekas ir sumažins Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.
  2. Pagal sutartį ,,Tauragės miesto Strazdo gatvės lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai“ Nr. 70.
   Strazdo gatvėje nutiesta 518,90 m. paviršinių nuotekų tinklų, kurie sumažins Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.

  2020 m. lapkričio 03 d. pasirašytas projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“,  Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutarties pakeitimas, kuriuo padidintas finansavimas iki 1.734.512,77 Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos sudaro 1.428.940,54 Eur., Tauragės savivaldybės biudžeto ir privačios lėšos – 305.572,23 Eur. Iš papildomo finansavimo projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti  bus įvykdyta  sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Matulaičio g., Didvyrių g., Tauragės mieste“.

  Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-6 skirtas papildomas finansavimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ UAB „Tauragės vandenys“ projektui Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ – iki 367 494,33 eurų (trijų šimtų šešiasdešimt septynių tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt keturių eurų 33 centų). Vadovaujantis šiuo įsakymu pasirašytas projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“,  Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutarties pakeitimas, kuriuo padidintas finansavimas iki 2.166.859,04 Eur., iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos sudaro 1.796.434,87 Eur., Tauragės savivaldybės biudžeto lėšos – 370.424,17 Eur. Iš gauto papildomo finansavimo projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti  įvykdytos  sutartys:

  1.                         „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Kovo 11 g., Tauragės mieste“.

  2.                         „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Liepų g., Tauragės mieste“.

  3.                         „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Gedimino g., Tauragės mieste“.

  4.                         „Paviršinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Veterinarijos g. ir T.Ivanausko g. (nuo Veterinarijos g. link Šilalės g.)  Tauragės mieste“.