photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Istorija

Žvilgsnis praeitin

Lietuvos pietvakariuose, ant Jūros upės kranto, prie Karaliaučiaus Rygos trakto, jau penkis šimtmečius gyvuoja miestas – Tauragė, primenantis senųjų Lietuvos girių pasididžiavimą taurą ir jo puošmeną ragus.

Nuo seno prie Jūros upės prigludusios gyvenvietės buvo svarbios karybai, prekybai, amatams, ryšiams tarp skirtingų kultūrų, prisidėjusių prie vėlesnio socialinės aplinkos kūrimo.

Istoriškai Jūros upė tauragiškiams atliko ne vieną funkciją – čia maudydavosi vaikai, buvo girdomi gyvuliai, skalbiami drabužiai.

Pagal turimus duomenis artezinis gręžinys Tauragės dvaro Alėjos gatvėje praeito šimtmečio pradžioje, o gal ir anksčiau, buvo išgręžtas švedų, gręžimui panaudojant arklius.

Kadangi gręžinys yra fontanuojantis, vanduo be siurblių pagalbos pasiekdavo net Tauragės dvaro pastatų antrus aukštus. Prie šio gręžinio ir dabar matosi išbetonuota talpa iš kurios buvo girdomi žirgai.

Tauragės dvare dideliame apie 7 metrų gylyje glūdi maždaug 1920 – 1927 metais nutiesta nuotekų trasa.

1959 m. Tauragėje, prie kultūros namų, buvo išgręžtas pirmasis artezinis gręžinys (Gręžinio gylis – 80 m, išgaunama – 25 kub.ml /val. vandens) ir pradėtas tiekti vanduo miesto centrui.

Šeštajame dešimtmetyje viena po kitos Tauragėje iškilo pramonės įmonės, prasidėjo ir miesto augimas. Ėmė sparčiai plėtotis vandentvarkos ūkis. 1965 m. dabartinėje vandenvietės teritorijoje išgręžti trys arteziniai gręžiniai ir nutiesta vandentiekio linija į pramonės rajoną ( iki buvusios Sviesto- sūrių gamyklos).

1970 m. sausio mėn. buvo įsteigta Tauragės vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, kuri buvo pavaldi Tauragės r. Komunalinių įmonių kombinatui. 1973 m. kovo 21 d. valdyba buvo atskirta nuo komunalinių įmonių kombinato ir pavadinta Tauragės teritorine vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, kuri aptarnavo Tauragės, Jurbarko ir Šilalės rajonus ir įėjo į komunalinio ūkio ministerijos sudėtį. 1985 m. prie valdybos buvo prijungtas Raseinių cechas, anksčiau priklausęs Kauno TVKV. 1991 m. įmonės pavadinimas pakeistas į Tauragės valstybinę vandens tiekimo įmonę, o nuo1995 m. vadinosi specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė Tauragės vandenys. 1960 m. išgręžtas pirmas gręžinys ir nutiesta vandentiekio linija į miesto pramonės rajoną. 1976 m. pradėta eksploatuoti naujoji Tauragės m. vandenvietė su dirbtiniu požeminio vandens papildymu paviršiniu vandeniu. 1977 m. į įmonės balansą perduoti miesto 18800 kub. m/parai biologinio valymo įrenginiai Ližių k. 1996 m. atiduoti naudojimui nugeležinimo stoties įrenginiai, kurių pajėgumas 15 tūkst. kub.m/parai.

1999 m. vandentiekio tinklų ilgis 49,4 km, nuotekų tinklų – 37 km.

Atnaujinta: 2023-08-11, 08:14:51