photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Nuotekų šalinimas

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja Tauragės ir Skaudvilės miestų, Adakavo, Gaurės, Kunigiškių (2), Baltrušaičių, Lauksargių, Lomių, Batakių, Eičių, Pilsūdų, Trepų, Žygaičių, Pagramančio, Dapkiškių, Norkaičių gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas. Nuotekoms surinkti ir paduoti iki nuotekų valyklų naudojama 224,8 km nuotekų tinklų su kolektoriais ir slėginėmis linijomis bei 79 siurblinės.

Per 2021 metus į bendrovės dispečerinę tarnybą gauta, o vėliau likviduota 226 pranešimai dėl užsikišimų nuotekų tinkluose. Nuotekų tinklai dažniausiai atkišami metaline juosta, o jeigu to neužtenka, panaudojama bendrovės technika – hidrodinaminė aukšto slėgio tinklų plovimo mašina. Tose vietose, kur dažniausiai užsikemša nuotekos, profilaktiškai praplaunami tinklai. Taip pat teikiama paslauga – nuotekų išsiurbimas iš gyventojų vietinių nuotekų duobių asenizacine mašina.

Nuotekų tinklų tarnyba eksploatuoja 67,6 km paviršinių nuotekų tinkle.

NUOTEKŲ VALYMAS

Nuotekų valyklose per 2021 m. išvalyta 2567,5 tūkst.m³ nuotekų, tame tarpe, Tauragės miesto nuotekų valykloje per metus išvalyta 2403,9 tūkst. m³ nuotekų arba vidutiniškai 6,6 tūkst.m³ nuotekų per parą. Per 2021 m. nuotekų valykloje susidarė 1129 t dumblo (sausomis medžiagomis).

Išvalytų nuotekų rodikliai už 2021 m.

Tauragės miesto nuotekų valykla:

pH    SM, mg/l BDS7mgO2/l ChDSCr mgO2/l Chloridai, mg/l B. azotas, mg/l B. fosforas, mg/l Amonio azotas, mg/l Nitritai, mg/l Nitratai, mg/l Fosfatai, mg/l Cu, mg/l   Ni, mg/l Zn, mg/l Cr, mg/l
Vidurkis 7,617 3,017 3,325 38,583 228,333 6,967 0,977 0,177 0,044 4,115 0,722 0,016 0,079 0,091 0,025

Išvalytų nuotekų rodikliai už 2022 m.

Tauragės miesto nuotekų valykla:

pH    SM, mg/l BDS7mgO2/l ChDSCr mgO2/l Chloridai, mg/l B. azotas, mg/l B. fosforas, mg/l Amonio azotas, mg/l Nitritai, mg/l Nitratai, mg/l Fosfatai, mg/l Cu, mg/l   Ni, mg/l Zn, mg/l Cr, mg/l
Vidurkis 7,567 3,517 2,717 36,25 212,92 7,417 1,156 0,183 0,067 5,972 0,964 0,015 0,033 0,082 0,017

Išvalytų nuotekų rodikliai už 2023 m. (už 7 mėnesius)

Tauragės miesto nuotekų valykla:

  pH    SM, mg/l BDS7 mgO2/l ChDSCr mgO2/l Chloridai, mg/l B. azotas, mg/l B. fosforas, mg/l Amonio azotas, mg/l Nitritai, mg/l Nitratai, mg/l Fosfatai, mg/l Cu, mg/l   Ni, mg/l Zn,
mg/l
Cr,
mg/l
Vidurkis 7,6 2,429 2,014 35,571 208,143 4,371 0,806 0,185 0,172 3,414 0,666 0,012 0,03 0,093 0,014
Atnaujinta: 2023-09-01, 12:04:01