Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Apie įmonę

UAB ,,Tauragės vandenys“ – uždaroji akcinė bendrovė, tiekianti labai geros kokybės vandenį Tauragės gyventojams ir pramonės įmonėms, surenkanti ir valanti nuotekas. Įmonėje dirba 106 darbuotojų.

Svarbiausias bendrovės tikslas – patikimai tiekti kokybišką vandenį vartotojams racionaliai naudojant gamtos išteklius, surinkti ir išvalyti nuotekas, taip gerinti rajono ekologinę būklę, o taip pat tiekti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius. Laikydamasi visų šių pagrindinių tikslų bendrovė toliau įgyvendina savo veiklos programą ir investuoja į vandentvarkos ūkį – plečiami ir renovuojami vandentiekio ir nuotekų tinklai, tvarkomi kaimo vandentvarkos objektai.

Bendrovė aprūpina geriamu vandeniu Tauragės ir Skaudvilės miestus bei 31 rajono kaimo gyvenviečių. Surenka ir išvalo Tauragės ir Skaudvilės miestų, Adakavo, Batakių, Lomių, Gaurės, Baltrušaičių, Eičių, Pilsūdų, Trepų, Žygaičių, Kunigiškių, Pagramančio, Dapkiškių, Lauksargių gyvenviečių nuotekas.

UAB ,,Tauragės vandenys“ vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių. Apie 95 % tiekiamo geriamojo vandens yra labai geros kokybės ir atitinka Lietuvos Respublikos higienos normos HN 24:2003 bei ES tarybos direktyvos rodiklius. Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 32 vandenvietės, kuriose veikia 37 gręžiniai, iš jų 5 yra Tauragės miesto vandenvietėje. Gręžinių gylis nuo 22 iki 201 m. Nepertraukiamam ir patikimam vandens tiekimui užtikrinti UAB ,,Tauragės vandenys” eksploatuoja 2 vandens rezervuarus, 5 vandens bokštus, 79 nuotekų perpumpavimo stotis ir 15 nuotekų valymo įrenginių, 323,8 km požeminio vandens tinklų  ir 224,6 km nuotekų tinklų. Vamzdynų skersmuo – nuo 20 iki 500 mm. Centralizuotomis šalto vandens tiekimo sistemonis naudojasi 30129 gyventojai. Dabar į vandentiekio sistemą per parą patiekiama vidutiniškai 3,9 tūkst. m3 vandens.

UAB ,,Tauragės vandenys“ veiklos sėkmė priklauso nuo teikiamų paslaugų kokybės, tačiau didžiausias ir geriausias įvertinimas – bendrovės darbu patenkintas klientas, todėl visa bendrovės veikla orientuota į klientus ir aplinkos apsaugą.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt