Naujos vandens tiekimo kainos nuo 2023 m. liepos 1 d.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3E-680 nustatė naujas UAB „Tauragės vandenys” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Bendrovės valdyba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi, 2023 m. gegužės 26 d. protokolu Nr. 17 patvirtino apskaitos prietaisų priežiūros mokestį. Nustatytos kainos įsigalioja nuo 2023 m. liepos 1 d. Norint peržiūrėti naujas kainas spauskite čia.

Avarinė tarnyba:

(visą parą)

+370 446 70052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:

+370 446 61101
+370 676 32824

Klientų aptarnavimo skyrius:

I-IV - 7:00 - 16:00

V - 7:00 - 15:00

+370 446 61101
+370 682 35503

+370 611 37041

Apie mus

Pagrindinė bendrovės veikla – centralizuoto geriamojo vandens tiekimo, buitinių ir paviršinių nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų teikimas Tauragės miesto ir rajono savivaldybės teritorijoje. UAB „Tauragės vandenys“ turi licencijuojamos veiklos sąlygas atitinkančius technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus tiekti geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 2015 m. gegužės 28 d. bendrovei suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencija Nr. L7-GVTNT-18, kuri suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-203 „Dėl UAB „Tauragės vandenys“ paskyrimo viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju“ bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju, jai pavesta vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą viešojo geriamojo vandens tiekimo Tauragės rajono savivaldybės teritorijose.