photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Paslaugos / tarifai

Vandens paslaugų kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3E-680 nustatė naujas UAB „Tauragės vandenys” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Bendrovės valdyba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi, 2023 m. gegužės 26 d. protokolu Nr. 17 patvirtino apskaitos prietaisų priežiūros mokestį. Nustatytos kainos įsigalioja nuo 2023 m. liepos 1 d.
 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Kaina
Kaina (be PVM) Kaina (su PVM)
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 2,48 (0,00248 Eur/l) 3,00 (0,003 Eur/l)
1.1. geriamojo vandens tiekimo – Eur/m3; 0,98 (0,00098 Eur/l) 1,19 (0,00119 Eur/l)
1.2. nuotekų tvarkymo – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,50 1,82
1.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,61 0,74
1.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,47 0,57
1.2.3 nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,42 0,51
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 2,44 (0,00244 Eur/l) 2,95 (0,00295 Eur/l)
2.1. geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 0,96 (0,00096 Eur/l) 1,16 (0,00116 Eur/l)
2.2. nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,48 1,79
2.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,61 0,74
2.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,46 0,56
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,41 0,50
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 2,52 (0,00252 Eur/l) 3,05 (0,00305 Eur/l)
3.1. geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 1,06 (0,00106 Eur/l) 1,28 (0,00128 Eur/l)
3.2. nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,46 1,77
3.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,60 0,73
3.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,45 0,54
3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,41 0,50
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 2,41 (0,00241 Eur/l) 2,63 (0,00263 Eur/l)
4.1. geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 0,95 (0,00095 Eur/l) 1,04 (0,00104 Eur/l)
4.2. nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,46 1,59
4.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,60 0,65
4.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,45 0,49
4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,41 0,45
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur butui per mėn.; 0,66 0,80
5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – Eur butui per mėn.
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – Eur namui per mėn. 8,05 9,74
7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 0,43 0,52
7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – Eur namui per mėn.
8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – Eur apskaitos prietaisui per mėn. 2,08 2,51
9. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. 0,053 0,064
10. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. 0,037 0,045
11. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. 0,014 0,017
12. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. 0,007 0,008
13. Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – Eur/t
13.1. atvežto tankinto 4,0 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo kaina – Eur/t 19,20 23,23
13.2 atvežto tankinto 14,0 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo kaina – Eur/t 48,80 59,05
13.3 atvežto tankinto 18,0 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo kaina – Eur/t 60,50 73,21
14. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – Eur/m3 0,16 0,19

2024 metų vidutinis Tauragės rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 1,98 m3/gyventojui per mėnesį.

Tauragės meteorologijos stoties duomenimis metų vidutinis daugiametis kritulių kiekis-standartinė klimato norma (SKN) yra 797 mm. SKN paskaičiuota pagal 1981-2010m. laikotarpio duomenis ir bus perskaičiuojama kas 10 metų.

 

 

Eil.Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt Kaina (be PVM), Eurais PVM 21 % Kaina (su PVM), Eurais
1 Geriamojo vandens skaitiklio išmontavimas arba sumontavimas vnt 17,88 3,75 21,63
2 Geriamojo vandens skaitiklio rodmenų nurašymas, apskaitos patikra vnt 13,02 2,73 15,75
3 Apskaitos mazgo plombavimas:
3.1 Apskaitos mazgo plombavimas (už miesto ribų) vnt 13,30 2,79 16,09
3.2 Apskaitos mazgo plombavimas ( miesto ribose) vnt 6,80 1,43 8,23
4 Abonento (vartotojo) prijungimo (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo kaina vnt 49,71 10,44 60,15
5 Abonento (vartotojo) laikino atjungimo nuo geriamojo vandens tiekimo kaina vnt 61,85 12,99 74,84
6 Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai projektavimo darbų įkainiai:    
6.1 Vandentiekio įvado projektavimas, kai vienam pastatui priklauso tinklų ilgis iki 35 m (su vandens apskaitos mazgu ir šulinių detalizacija) vnt 82,64 17,36 100,00
6.2 Nuotekų išleistuvo projektavimas, kai vienam pastatui priklausančių tinklų ilgis iki 35 m vnt 82,64 17,36 100,00
6.3 Kiekvienam paskesniam metrui virš 35 m (p. 6.1 ir p. 6.2) m 0,50 0,11 0,61
Kai pastatui projektuojamas vandentiekio įvadas arba nuotekų išleistuvas, vandentiekio įvadui arba nuotekų išvadui taikyti koeficientą k = 1,0, o projektuojant vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą kartu taikyti k = 1,5
6.4 Vandentiekio gatvės ir magistralinių tinklų projektinės dokumentacijos sudarymas, kai tinklų ilgis, m:
iki 50 vnt 82,64 17,36 100,00
iki 100 vnt  123,97 26,03   150,00
6.5 Gatvės nuotekų kolektorių projektinės dokumentacijos sudarymas, kai tinklų ilgis,m:
iki 50 vnt 82,64 17,36 100,00
iki 100 vnt 123,97 26,03 150,00
6.6 Kiekvienam paskesniam metrui virš 100 m (p. 6.4 ir p .6.5) m 0,60 0,13 0,73
Kai gatvėje projektuojami vandentiekio arba nuotekų tinklai, vandentiekio arba nuotekų tinklams taikomas koeficientas k = 1,0, o projektuojant vandentiekio ir nuotekų tinklus kartu, taikyti koeficientą k = 1,5.
7 Nuotekų tinklo praplovimas ir vandens vežimas hidrodinamine mašina:
7.1* Iveco Eurocargo nuotekų praplovimui (0,54 Eur/km be PVM) val 122,39 25,70 148,09
Kai paslauga teikiama kartu su brigada val 152,39 32,00 184,39
7.2* PM ZIL-130 nuotekų praplovimui (0,20 Eur/km be PVM) val 58,34 12,25   70,59
Kai paslauga teikiama kartu su brigada val 88,34 18,55 106,89
7.3* PM ZIL-130 vandens vežimui (0,20 Eur/km be PVM) val 24,79 5,21 30,00
8 Fekalinės kanalizacijos atkišimas trosais – juostomis rankiniu būdu val 45,00 9,45 54,45
 9 Televizinės diagnostikos su „VIVAX vCamModular-R”įrenginiu darbų įkainis vnt 82,64 17,35 99,99
 10 Elektrofizikiniai matavimai:
 10.1 10 kV kabelių bandymas vnt 66,11 13,88 79,99
 10.2 Pereinamųjų varžų matavimai vnt 0,62 0,13 0,75
 10.3 Izoliacijos varžos matavimas vnt 1,86 0,39 2,25
 10.4 Įžeminimo kontūro matavimas vnt 7,42 1,56 8,98
10.5 Kilpos „fazė-nulis” pilnosios varžos matavimas vnt 2,98 0,63 3,61
 10.6 Transformatoriaus varžos matavimas vnt 4,13 0,87 5,00
 10.7 Apsaugos nuo elektros priemonių bandymas vnt 4,13 0,87 5,00
 10.8 Kilnojamų elektros įrankių bandymas vnt 4,13 0,87 5,00
 10.9 Elektros schemos braižymas vnt 7,36 1,55 8,91
 10.10 Transformatorių varžų matavimas vnt 2,46 0,52 2,98
 11 Geriamojo vandens laboratorijos atliekamų paslaugų įkainiai:
 11.1 Bandinių paėmimas:
  Bandinio paėmimas iš gręžinio, vandentiekio įvado,kolonėlės, šulinio vnt 0,98 0,21 1,19
 11.2 Mikrobiologiniai tyrimai:
  Vandentiekio tinklų ir įvadų vanduo (bendras) vnt 15,14 3,18 18,32
  Koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės(Eserichia coli) vnt 6,46 1,36 7,82
  Žarniniai enterokokai vnt 4,69 0,98 5,67
  Kolonijas sudarantys vienetai vnt 3,99 0,84 4,83
11.3 Kiti tyrimai:    
Kvapo slenkstis vnt 1,45 0,30 1,75
  Skonio slenkstis vnt 1,48 0,31 1,79
  Spalva vnt 2,45 0,51 2,96
  Drumstumas vnt 2,85 0,60 3,45
  Savitasis elektrinis laidis vnt 1,95 0,41 2,36
  Vandenilio jonų (pH) koncentracija vnt 1,99 0,42 2,41
Amonis, amonio jonai vnt 4,25 0,89 5,14
  Nitritas vnt 3,55 0,75 4,30
  Nitratas vnt 4,95 1,04 5,99
  Chloro likutis vnt 4,65 0,98 5,63
  Bendra geležis vnt 5,95 1,25 7,20
  Permanganato indeksas vnt 4,95 1,04 5,99
 11.4 Geriamo vandens pagrindinių (einamiausių) tyrimų komplektai:
  Pagrindinis mikrobiologinis tyrimas vnt 15,14 3,18 18,32
  Pagrindinis šulinio cheminis tyrimas: pH, SEL, Amonis, Fe, NO2, NO3 vnt 22,64 4,75 27,39
  Tyrimas namo pridavimui: mikrobiologinis, SEL, permang. indeksas, amonis, NO2, NO3. vnt 34,79 7,31 42,10
  Gamybos įmonių laboratorinė kontrolė, pH, skendinč.medž.,BDS, B.azotas, B.fosforas, riebalai vnt 47,44 9,96 57,40
12 Nuotekų laboratorijos atliekamų paslaugų įkainiai:
12.1 Trumpa cheminė analizė
  Chloridai vnt 4,95 1,04 5,99
  Nitritai vnt 3,55 0,75 4,30
  Nitratai vnt 3,85 0,77 4,66
Amonio azotas vnt 3,65 0,77 4,42
PH vnt 2,36 0,50 2,86
12.2 Kiti tyrimai:
Bendras azotas vnt 7,45 1,56 9,01
Bendras fosforas vnt 6,15 1,29 7,44
        Fosfatai (PO) vnt 5,45 1,14 6,59
        Deguonis (ištirpęs) vnt 3,45 0,72 4,17
BDS7 (su permanganatine oksidacija) vnt 10,38 2,18 12,56
CHDS vnt 9,01 1,89 10,90
Naftos produktai (kaina galioja nuo 2022.11.29) vnt 49,00 10,29 59,29
Detergentai -PAAM vnt 5,50 1,16 6,66
Sausa liekana (iškaitinta) vnt 4,55 0,96 5,51
Sausa liekana (išdeginta) vnt 5,75 1,21 6,96
Skendinčios medžiagos vnt 12,45 2,61 15,06
Riebalų analizė vnt 8,65 1,82 10,47
12.3 Nuotekų ir paviršinio vandens mėginio paėmimas (iki 30 km) vnt 25,53 5,36  30,89
12.4 Nuotekų ir paviršinio vandens mėginio paėmimas (virš 30 km iki 70 km) vnt 51,83 10,88 62,71
12.5 Nuotekų ir paviršinio vandens mėginio paėmimas (virš 70 km) vnt 83,56 17,55 101,11

Pastabos:

  1. Transporto priemonei išvykus už miesto ribų, mokama už kiekvieną kilometrą.
  2. Atliekant paslaugą po darbo valandų, šventinėmis ir išeiginėmis dienomis, kaina didinama 1,5 karto.
  3. Mažiausias paslaugos laikas skaičiuojamas 1 val.
  4. Maršrutas: UAB „Tauragės vandenys”, Šlaito g. 2 – Klientas – Tauragės miesto nuotekų valykla – UAB „Tauragės vandenys”, Šlaito g. 2

Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis paslaugų kaina.

 

Eil. Nr. Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis Mato vnt. Kaina (be PVM), Eurais Kaina (su PVM), Eurais
1. Maršrutas iki 30 km reisas 70,00 84,70
2. Maršrutas virš 30 iki 40 km reisas 90,00 108,90
3. Maršrutas virš 40 km reisas 110,00 133,10
4. Nuotekų tvarkymo paslauga (nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas) m3 kaina taikoma pagal VERT nustatytus tarifus:
4.1 Vartotojams (gyventojams) m3/€ 0,87
4.2 Abonentams (juridiniams) m3/€ 0,86

 

Pastaba: Maršrutas: UAB „Tauragės vandenys”, Šlaito g. 2 – Klientas – Tauragės miesto nuotekų valykla – UAB „Tauragės vandenys”, Šlaito g. 2

Atnaujinta: 2024-05-28, 10:32:31