photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Apie mus

Mūsų misija, vizija, vertybės

MISIJA - tyras vanduo, švari gamta – sveikas žmogus.

VIZIJA - Draugiška aplinkai vandentvarkos įmonė, užtikrinanti nenutrūkstamą aukščiausios kokybės geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.

VERTYBĖS:

  • Atsakomybė – pasisakome už tvarumą ir gamtos tausojimą, prisiimame atsakomybę už savo veiksmus, elgiamės sąžiningai su klientais, partneriais, kolegomis ir aplinka.
  • Pagarba – nesvarbu kokį darbą atliekame ar kokią poziciją bendrovėje užimame - kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už tai, kad kasdien kurtume atvirumu ir pagarba grįstą organizacijos kultūrą ir šiltą santykį su klientais.
  • Tobulėjimas – viską ką darome, stengiamės daryti geriausiai, nuolat ieškome naujų, pažangesnių sprendimų, investuojant į mūsų žinias ir profesines kompetencijas.
Atnaujinta: 2023-08-07, 11:02:39

Pagrindinė bendrovės veikla – centralizuoto geriamojo vandens tiekimo, buitinių ir paviršinių nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų teikimas Tauragės miesto ir rajono savivaldybės teritorijoje. UAB „Tauragės vandenys“ turi licencijuojamos veiklos sąlygas atitinkančius technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus tiekti geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 2015 m. gegužės 28 d. bendrovei suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencija Nr. L7-GVTNT-18, kuri suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-203 „Dėl UAB „Tauragės vandenys“ paskyrimo viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju“ bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju, jai pavesta vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą viešojo geriamojo vandens tiekimo Tauragės rajono savivaldybės teritorijose.

image-10_4559-d0cb85631e4aa69fe4eac5b0a6b13487.jpg
4k-4267390_640-2_1349-a80e903a1b982d6c9846d53d55d3b03a.jpg

Bendrovė aprūpina geriamuoju vandeniu Tauragės ir Skaudvilės miestus bei 31 rajono kaimo gyvenvietę. Surenka ir išvalo Tauragės ir Skaudvilės miestų, Adakavo, Batakių, Lomių, Gaurės, Baltrušaičių, Eičių, Pilsūdų, Trepų, Žygaičių, Kunigiškių, Pagramančio, Dapkiškių, Lauksargių gyvenviečių nuotekas. Bendrovė dirba vadovaudamasi LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimais. Papildomos teikiamos paslaugos: išorės nuotekų užsikimšimo likvidavimo ir profilaktikos darbai, vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai projektavimo darbai, nuotekų tinklų praplovimai, nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis, elektrofizikiniai matavimai, geriamojo vandens ir nuotekų laboratorijose atliekamos paslaugos ir kt.

Tinkamam minėtų paslaugų užtikrinimui, bendrovė eksploatuoja tam reikalingą vandentvarkos infrastruktūrą (2022 m.): 33 vandenvietes, 31 vandens gerinimo įrenginį, 324 km vandentiekio tinklų,  79 nuotekų perpumpavimo stotis, 225 km nuotekų tinklų, 15 nuotekų valymo ir 20 paviršinių nuotekų valymo įrenginių, dumblo apdorojimo ir džiovinimo įrenginius, 67,6 km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų.

pexels-lisa-fotios-1346155_1962-4eb03b8c5648d1184b7a31cd14bc90ef.jpg
Mūsų istorija
1920 – 1927

Tauragės dvare dideliame apie 7 metrų gylyje glūdi maždaug nutiesta nuotekų trasa.

1959

Tauragėje, prie kultūros namų, buvo išgręžtas pirmasis artezinis gręžinys (Gręžinio gylis – 80 m, išgaunama – 25 kub.ml /val. vandens) ir pradėtas tiekti vanduo miesto centrui.

1965

Dabartinėje vandenvietės teritorijoje išgręžti trys arteziniai gręžiniai ir nutiesta vandentiekio linija į pramonės rajoną ( iki buvusios Sviesto- sūrių gamyklos).

1970

Sausio mėn. buvo įsteigta Tauragės vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, kuri buvo pavaldi Tauragės r. Komunalinių įmonių kombinatui.

1973

Kovo 21 d. valdyba buvo atskirta nuo komunalinių įmonių kombinato ir pavadinta Tauragės teritorine vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, kuri aptarnavo Tauragės, Jurbarko ir Šilalės rajonus ir įėjo į komunalinio ūkio ministerijos sudėtį.

1985

Prie valdybos buvo prijungtas Raseinių cechas, anksčiau priklausęs Kauno TVKV.

1991

Įmonės pavadinimas pakeistas į Tauragės valstybinę vandens tiekimo įmonę.

1995

Vadinosi specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė Tauragės vandenys.

1999

Vandentiekio tinklų ilgis 49,4 km, nuotekų tinklų – 37 km.

Susisiekite!