photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Savitosios taršos (Riebalų) kainos

  Bazinės (RIBINĖS) taršos elementų koncentracijos

Eil. Nr. Rodiklis Koncentracija, mg/l
1. BDS7 350
2. Skendinčiosios medžiagos 350
3. Bendrasis azotas 50
4. Bendrasis fosforas 10
5. Riebalai 50

Mokesčio už riebalus tarifas

Eil. Nr. Rodiklis Tarifas, Eur/t 
1. Riebalai 1 258

Kainos skaičiavimas:

Sutartinė nuotekų tvarkymo kaina Eur/m³ (be PVM) = Nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina  Eur/m³ + ∑indeksavimo koeficientas x (deklaruota rodiklio taršos koncentracija mg/l – ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą mg/l) x (mokesčio už  taršos elementą tarifas Eur/t x 10-6)

Taikoma, abonentams deklaruojant savitosios taršos nuotekas, kurių teršiantys elementai išvardinti Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir 2 priedo A ir B dalyse ir skaičiuojama pagal LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus, indeksuojamus LR Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka, taikant mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientą stacionariems taršos šaltiniams. 

Paspauskite norint parsisiųsti skaičiuoklę.

Atnaujinta: 2024-06-25, 10:12:16