Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Vandens kokybė

Tauragės miesto geriamojo vandens kokybė 2021 metais.

Tauragės miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš UAB „Tauragės vandenys“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Tauragės apskrities Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba planą.

2021 metais Tauragės mieste vandens mėginiai buvo imami iš Tauragės miesto vandenvietės ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų. Iš viso buvo paimti 204 vandens mėginiai, kuriuose buvo nustatyti 2040 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

Vandenvietė Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
Tauragės miesto vandenvietė 15,57 0,10 0,32 469,5 7,74 <0,05 <0,01 18,4 40,2 0,047

* Lentelėje pateikiamas 2021 m tyrimų vidurkis.

Tauragės miesto geriamojo vandens kokybė 2022 metais.

 

Tauragės miesto vandenvietė/ data Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
2022-1 18,80 0,02 0,172 569,54 7,80 <0,05 <0,01 0,060
2022-2 17,67 0,02 0,110 791,00 7,63 <0,05 <0,01 0,043
2022-3 16,50 0,018 0,108 739,00 7,96 <0,05 <0,01 0,038
2022-4 17,33 0,083 0,237 703,00 7,72 <0,05 <0,01 0,047
2022-5 19,60 0,120 0,333 682,20 7,75 <0,05 <0,01 0,050

Tauragės rajono geriamojo vandens kokybė 2021 metais.

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo programinę priežiūrą 31 kaimo vandenvietėse. Per 2021 metus iš rajono vandenviečių, įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimta 263 mėginių, kuriuose buvo nustatyti 3072 rodikliai. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytų reikalavimų neatitiko 54 rodikliai. Problematiškiausia vandenvietė: Pužiškės ir Griežpelkiai II. Šiuo metu yra  gautas  leidimas iš Tauragės rajono savivaldybės leidžiantis tiekti geriamąjį vandenį su padidėjusiu geležies kiekiu, kol bus atlikti nugeliažinimo įrenginių statybos darbai (numatyta darbų pabaigos data 2022 metai).

 

Vandenvietė Spalva,  mg/l Pt Drumstumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
Adakavas 9,33 0,27 0,12 540,56 7,66 <0,05 <0,01 25,4 8,1 0,094
Alijošiškė 9,50 0,404 0,119 548 7,65 <0,05 <0,01 2,0 2,9 0,075
Baltrušaičiai 11,63 0,28 0,19 604,90 7,75 <0,05 <0,01 25,1 42,60 0,070
Batakiai 9,78 0,42 0,12 409,3 7,50 <0,05 <0,01 4,3 3,9 0,079
Dapkiškiai 14,11 0,398 0,156 808,2 7,58 <0,05 <0,01 12,3 7,7 0,059
Dauglaukis 8,64 0,195 0,20 926,64 7,72 <0,05 <0,01 35,7 210 0,116
Eičiai 10,38 0,18 0,084 391,5 7,78 <0,05 <0,01 30,2 5,7 0,070
Eidintai 9,56 0,304 0,196 618,78 7,58 <0,05 <0,01 1,5 7,3 0,072
Gaurė 10,09 0,235 0,115 482,36 7,72 <0,05 <0,01 5,7 5,4 0,075
Griežpelkiai I 9,4 0,154 0,101 647,5 7,62 <0,05 <0,01 <1,0 4,3 0,058
Griežpelkiai II 17,09 1,299 0,477 617,82 7,86 <0,05 <0,01 5,8 13,8 0,373
Kęsčiai 7,80 0,145 0,122 454 7,48 <0,05 <0,01 1,2 5,2 0,081
Kunigiškiai 13,67 0,37 0,168 633,67 7,77 <0,05 <0,01 8,5 10,2 0,062
Lapurvis 12,33 0,503 0236 606 7,58 <0,05 <0,01 <1,0 5,6 0,061
Lauksargiai 9,36 0,221 0,149 581,93 7,63 <0,05 <0,01 3,8 5,7 0,064
Lomiai 10,75 0,501 0,28 617,25 7,73 <0,05 <0,01 <1,0 4,1 0,094
Mažonai 9,63 0,263 0,100 562 7,64 <0,05 <0,01 <1,0 3,8 0,068
Meldikviršiai 10,88 0,37 0,07 524,63 7,79 <0,05 <0,01 <1,0 5,9 0,068
Norkiškė 10,3 0,184 0,166 427,7 7,62 <0,05 <0,01 2,1 6,6 0,073
Ožnugaris 9,88 0,251 0,239 688,38 7,83 <0,05 <0,01 22,8 16,9 0,101
Pagramantis 10,25 0,151 0,095 623,88 7,63 <0,05 <0,01 9,2 4,4 0,091
Pajūris 11,27 0,396 0,169 502 7,60 <0,05 <0,01 5,0 23,3 0,07
Pilsūdas 9,8 0,639 0,084 567,1 7,66 <0,05 <0,01 <1,0 4,1 0,080
Putokšliai 8,7 0,263 0,212 607,7 7,51 <0,05 <0,01 <1,0 4,4 0,084
Puziškės 35,5 5,24 0,698 494,5 7,74 <0,05 <0,01 7,4 7,4 1,12
Sartininkai 10,2 0,305 0,18 680,7 7,78 <0,05 <0,01 <1,0 5,9 0,076
Sungailiškiai 9,8 0,24 0,173 618,4 7,67 <0,05 <0,01 <1,0 3,8 0,10
Skiržemė 13 1,033 0,248 624 7,83 <0,05 <0,01 5,4 6,1 0,175
Skaudvilė 12,31 0,428 0,169 625,81 8,01 <0,05 <0,01 1,0 5,0 0,084
Šikšniai 12,13 0,331 0,269 599,13 7,71 <0,05 <0,01 4,9 9,0 0,148
Žygaičiai 8,31 0,156 0,215 646 7,75 <0,05 <0,01 6,6 6,4 0,056

* Lentelėje pateikiamas 2021 m tyrimų vidurkis.

Arsenas ir kiti toksiniai rodikliai

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo periodinė programinę priežiūrą, kuri yra suderinta su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Visų vandenviečių toksinių rodiklių vertės atitinka HN 24:2017 keliamus reikalavimus ir neviršija nustatytų normų.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt