Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Vandens kokybė

Tauragės miesto geriamojo vandens kokybė 2021 metais.

Tauragės miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš UAB „Tauragės vandenys“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Tauragės apskrities Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba planą.

2021 metais Tauragės mieste vandens mėginiai buvo imami iš Tauragės miesto vandenvietės ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų. Iš viso buvo paimti 204 vandens mėginiai, kuriuose buvo nustatyti 2040 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

Vandenvietė Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
Tauragės miesto vandenvietė 15,57 0,10 0,32 469,5 7,74 <0,05 <0,01 18,4 40,2 0,047

* Lentelėje pateikiamas 2021 m tyrimų vidurkis.

Tauragės miesto geriamojo vandens kokybė 2022 metais.

 

 

 

Tauragės miesto vandenvietė/ data Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
2022-1 18,80 0,02 0,172 569,54 7,80 <0,05 <0,01 0,060
2022-2 17,67 0,02 0,110 791,00 7,63 <0,05 <0,01 0,043
2022-3 16,50 0,018 0,108 739,00 7,96 <0,05 <0,01 0,038
2022-4 17,33 0,083 0,237 703,00 7,72 <0,05 <0,01 0,047
2022-5 19,60 0,120 0,333 682,20 7,75 <0,05 <0,01 0,050
2022-6 19,75 0,108 0,385 703 7,63 <0,05 <0,01 0,038
2022-7 18,33 0,140 0,143 677 7,61 <0,05 <0,01 0,050
2022-8 18,20 0,142 0,150 685,8 7,67 <0,05 <0,01 0,050
2022-9 18,00 0,150 0,205 687,50 7,69 <0,05 <0,01 21,4 43,1 0,063

Tauragės rajono geriamojo vandens kokybė 2021 metais.

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo programinę priežiūrą 31 kaimo vandenvietėse. Per 2021 metus iš rajono vandenviečių, įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimta 263 mėginių, kuriuose buvo nustatyti 3072 rodikliai. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytų reikalavimų neatitiko 54 rodikliai. Problematiškiausia vandenvietė: Pužiškės ir Griežpelkiai II. Šiuo metu yra  gautas  leidimas iš Tauragės rajono savivaldybės leidžiantis tiekti geriamąjį vandenį su padidėjusiu geležies kiekiu, kol bus atlikti nugeliažinimo įrenginių statybos darbai (numatyta darbų pabaigos data 2022 metai).

 

Vandenvietė Tyrimų atlikimo metai

 

Spal-va,

mg/l Pt

Drums-tumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitra-tai, mg/l Nitri-tai, mg/l Sulfa-tas, mg/l Chlo-ridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
Adakavas 2022 4 <0,1 <0,05 500 7,90 0,97 <0,05 26,0 7,8 0,01
Alijošiškė 2021 9,50 0,404 0,119 548 7,65 <0,05 <0,01 2,0 2,9 0,075
Baltrušaičiai 2021 11,63 0,28 0,19 604,90 7,75 <0,05 <0,01 25,1 42,60 0,070
Batakiai 2022 5 <0,1 <0,05 477 7,88 1,81 <0,05 3,9 2,9 0,03
Bildeniai 2021 9,88 0,251 0,239 688,38 7,83 <0,05 <0,01 22,8 16,9 0,101
Dapkiškiai 2022 4 <0,1 0,32 767 7,71 1,99 <0,05 11,9 7,8 0,01
Dauglaukis 2022 5 <0,1 0,32 1070 7,87 <0,10 <0,05 33,5 230 0,02
Eičiai 2021 10,38 0,18 0,084 391,5 7,78 <0,05 <0,01 30,2 5,7 0,070
Eidintai 2021 9,56 0,304 0,196 618,78 7,58 <0,05 <0,01 1,5 7,3 0,072
Gaurė 2021 10,09 0,235 0,115 482,36 7,72 <0,05 <0,01 5,7 5,4 0,075
Griežpelkiai I 2022 4 <0,1 <0,05 560 7,80 1,37 <0,05 <1,0 4,9 0,03
Griežpelkiai II 2022 4 <0,1 <0,05 610 7,93 0,75 <0,05 5,8 14,5 0,03
Kęsčiai 2022 5 <0,1 <0,05 510 7,67 0,18 <0,05 1,1 6,5 0,08
Kunigiškiai 2021 13,67 0,37 0,168 633,67 7,77 <0,05 <0,01 8,5 10,2 0,062
Lapurvis 2022 5 <0,1 0,14 66 8 7,79 3,45 <0,05 <1,0 4,2 0,01
Lauksargiai 2022 3 <0,1 0,20 607 7,76 0,53 <0,05 3,8 6,0 0,02
Lomiai 2022 10 <0,1 0,36 610 7,97 0,89 <0,05 <1,0 3,6 0,11
Mažonai 2021 9,63 0,263 0,100 562 7,64 <0,05 <0,01 <1,0 3,8 0,068
Požerūnai 2022 4 <0,1 <0,05 545 7,63 2,08 <0,05 <1,0 6,9 0,08
Norkiškė 2021 10,3 0,184 0,166 427,7 7,62 <0,05 <0,01 2,1 6,6 0,073
Pagramantis 2021 10,25 0,151 0,095 623,88 7,63 <0,05 <0,01 9,2 4,4 0,091
Pajūris 2022 7 <0,1 <0,5 575 7,86 1,81 <0,05 4,8 25,0 0,12
Pilsūdas 2021 9,8 0,639 0,084 567,1 7,66 <0,05 <0,01 <1,0 4,1 0,080
Putokšliai 2021 8,7 0,263 0,212 607,7 7,51 <0,05 <0,01 <1,0 4,4 0,084
Puziškės 2022 6 <0,1 0,23 582 7,92 2,61 <0,05 6,8 70 0,02
Sartininkai 2022 2 <0,1 0,10 654 7,83 1,15 <0,05 <1,0 6,5 0,02
Sungailiškiai 2021 9,8 0,24 0,173 618,4 7,67 <0,05 <0,01 <1,0 3,8 0,10
Skiržemė 2021 13 1,033 0,248 624 7,83 <0,05 <0,01 5,4 6,1 0,175
Skaudvilė 2021 12,31 0,428 0,169 625,81 8,01 <0,05 <0,01 1,0 5,0 0,084
Šikšniai 2021 12,13 0,331 0,269 599,13 7,71 <0,05 <0,01 4,9 9,0 0,148
Žygaičiai 2022 1 <0,1 0,14 680 7,74 1,64 <0,05 6,4 7,2 0,05

* Lentelėje pateikiamas 2021 m tyrimų vidurkis.

Arsenas ir kiti toksiniai rodikliai

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo periodinė programinę priežiūrą, kuri yra suderinta su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Visų vandenviečių toksinių rodiklių vertės atitinka HN 24:2017 keliamus reikalavimus ir neviršija nustatytų normų.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt