Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Vandens kokybė

Tauragės miesto geriamojo vandens kokybė 2022 metais.

Tauragės miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš UAB „Tauragės vandenys“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamentu planą.

2022 metais Tauragės mieste vandens mėginiai buvo imami iš Tauragės miesto vandenvietės ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų. Iš viso buvo paimti 198 vandens mėginiai, kuriuose buvo nustatyti 2167 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

Vandenvietė Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
2021 metai 15,57 0,10 0,32 469,5 7,74 <0,05 <0,01 18,4 40,2 0,047
2022 metai 19,12 0,17 0,21 697,26 7,75 <0,05 <0,01 21,4 43,1 0,057

* Lentelėje pateikiamas tyrimų vidurkis

 

Tauragės rajono geriamojo vandens kokybė 2022 metais.

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo programinę priežiūrą 33 kaimo vandenvietėse. Per 2022 metus iš rajono vandenviečių, įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 910 mėginių, kuriuose buvo tirti 4111 rodiklių. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytų reikalavimų neatitiko 36 rodikliai (0,88 %). Dauguma neatitikusių rodiklių – Šakvietyje (2022 metais UAB „Tauragės vandenys“ perėmė Šakviečio vandenvietę.) Šios vandenvietės vandens kokybė, neatitinka HN 24:2017 geležies, amonio bei mangano leidžiamų normų, todėl šiuo metu yra gautas leidimas iš Tauragės rajono savivaldybės leidžiantis tiekti geriamąjį vandenį su padidėjusiais kiekiais, kol bus atlikti nugeliažinimo įrenginių statybos darbai (planuojama statybų pabaiga – 2023 metų pavasaris).

 

Vandenvietės
Spalva,
mg/l Pt

Drumstumas, NTU

Amonis, mg/l

Savitasis laidis, pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
Adakavas 4 <0,1 <0,05 500 7,90 0,97 <0,05 26,0 7,8 0,01
Alijošiškė 5 <0,1 0,05 508 7,57 1,11 <0,05 2,2 4,2 0,03
Baltrušaičiai 4 <0,1 0,41 624 7,81 0,53 <0,05 24,8 44,6 0,05
Batakiai 5 <0,1 <0,05 477 7,88 1,81 <0,05 3,9 2,9 0,03
Bildeniai 6 <0,1 <0,05 740 7,89 0,80 <0,05 21,8 16,5 0,12
Dapkiškiai 4 <0,1 0,32 767 7,71 1,99 <0,05 11,9 7,8 0,01
Dauglaukis 5 <0,1 0,32 1070 7,87 <0,10 <0,05 33,5 230 0,02
Eičiai 3 <0,1 0,10 390 7,97 <0,10 <0,05 29,4 7,3 0,10
Eidintai 5 <0,1 <0,05 633 7,95 1,77 <0,05 1,9 8,7 0,02
Gaurė 4 <0,1 <0,05 476 7,76 2,66 <0,05 5,6 6,2 0,04
Griežpelkiai I 4 <0,1 <0,05 560 7,80 1,37 <0,05 <1,0 4,9 0,03
Griežpelkiai II 4 <0,1 <0,05 610 7,93 0,75 <0,05 5,8 14,5 0,03
Joniškė 6 <0,1 0,06 668 7,90 0,71 <0,05 18,3 14,6 0,04
Kęsčiai 5 <0,1 <0,05 510 7,67 0,18 <0,05 1,1 6,5 0,08
Kunigiškiai 6 <0,1 <0,05 660 7,64 3,76 <0,05 8,3 11,6 0,12
Lapurvis 5 <0,1 0,14 66 8 7,79 3,45 <0,05 <1,0 4,2 0,01
Lauksargiai 3 <0,1 0,20 607 7,76 0,53 <0,05 3,8 6,0 0,02
Lomiai 10 <0,1 0,36 610 7,97 0,89 <0,05 <1,0 3,6 0,11
Mažonai 7 <0,1 0,17 537 7,40 1,37 <0,05 <1,0 4,4 0,15
Požerūnai 4 <0,1 <0,05 545 7,63 2,08 <0,05 <1,0 6,9 0,08
Norkiškė 8 <0,1 <0,05 522 7,78 2,12 <0,05 2,0 6,9 0,11
Pagramantis 3 <0,1 <0,05 557 7,56 0,89 <0,05 9,4 5,0 0,02
Pajūris 7 <0,1 <0,05 575 7,86 1,81 <0,05 4,8 25,0 0,12
Pilsūdas 9 <0,1 <0,05 620 7,73 2,88 <0,05 <1,0 4,5 0,05
Putokšliai 3 <0,1 <0,05 623 7,82 1,73 <0,05 <1,0 5,0 0,11
Puziškės 6 <0,1 0,23 582 7,92 2,61 <0,05 6,8 70 0,02
Sartininkai 2 <0,1 0,10 654 7,83 1,15 <0,05 <1,0 6,5 0,02
Sungailiškiai 6 <0,1 <0,05 573 7,66 3,59 <0,05 <1,0 4,5 0,03
Skiržemė 5 <0,1 0,16 580 7,97 <0,10 <0,05 1,2 6,6 0,18
Skaudvilė 7 <0,1 0,20 680 8,20 0,18 <0,05 <1,0 3,8 0,02
Šikšniai 4 <0,1 <0,05 590 7,84 1,86 <0,05 5,6 10,8 0,04
Šakvietis 10 6 1,18 563 7,69 <0,10 <0,05 <1,0 4,0 2,36
Žygaičiai 1 <0,1 0,14 680 7,74 1,64 <0,05 6,4 7,2 0,05

* Lentelėje pateikiamas 2022 m tyrimų rezultatai.

Arsenas ir kiti toksiniai rodikliai

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo periodinė programinę priežiūrą, kuri yra suderinta su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamentu.

Visų vandenviečių toksinių rodiklių vertės atitinka HN 24:2017 keliamus reikalavimus ir neviršija nustatytų normų.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt