Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Nuotekų išvežimas:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Vandens kokybė

Tauragės miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš UAB „Tauragės vandenys“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Tauragės apskrities Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba planą.

2020 metais Tauragės mieste vandens mėginiai buvo imami iš Tauragės miesto vandenvietės ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų. Iš viso buvo paimti 202 vandens mėginiai, kuriuose buvo nustatyti 2278 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

Vandenvietė Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
Tauragės miesto vandenvietė 14,51 0,23 0,16 515,92 7,64 <0,05 <0,01 13,2 30,5 0,035

* Lentelėje pateikiamas 2020 m tyrimų vidurkis.

Tauragės rajono geriamojo vandens kokybė 2020 metais.

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo programinę priežiūrą 31 kaimo vandenvietėse. Per 2020 metus iš rajono vandenviečių, įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimta 285 mėginių, kuriuose buvo nustatyti 5618 rodikliai. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytų reikalavimų neatitiko 24 (bendroji geležis – 10, amonis – 13, drumstumas – 1) rodikliai. Problematiškiausia vandenvietė: Pužiškės. Šioje vandenvietėje nėra įrengtų nugeliažinimo įrenginių. Yra  gautas  leidimas iš Tauragės rajono savivaldybės leidžiantis tiekti geriamąjį vandenį su padidėjusiu geležies kiekiu, kol bus atlikti nugeliažinimo įrenginių statybos darbai.

 

Vandenvietė Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
Adakavas 7,45 0,48 0,089 520 7,66 <0,05 <0,01 27,90 7,1 0,063
Alijošiškė 8,38 0,35 0,185 569,50 7,78 <0,05 <0,01 2,55 3,28 0,054
Baltrušaičiai 10,43 0,30 0,110 700,43 7,52 <0,05 <0,01 24,27 42,37 0,066
Batakiai 8,11 0,36 0,101 486,78 7,80 <0,05 <0,01 4,27 2,97 0,07
Dapkiškiai 11,38 0,25 0,085 858,50 7,54 <0,05 <0,01 11,27 6,23 0,058
Dauglaukis 9,33 0,47 0,087 986,44 7,57 <0,05 <0,01 17,17 44,67 0,078
Eičiai 10,63 0,58 0,104 470,63 7,82 <0,05 <0,01 27,13 4,33 0,081
Eidintai 12,78 1,66 0,360 671,22 7,74 <0,05 <0,01 2,67 6,87 0,062
Gaurė 13,25 0,57 0,149 538,13 7,73 <0,05 <0,01 5,40 17,40 0,091
Griežpelkiai I 10,18 0,44 0,087 621,55 7,47 <0,05 <0,01 <1,0 3,20 0,081
Griežpelkiai II 7,63 0,63 0,368 660,75 7,84 <0,05 <0,01 5,13 12,13 0,276
Kęsčiai 8,67 0,33 0,106 569,00 7,62 <0,05 <0,01 1,23 4,33 0,077
Kunigiškiai 13,75 0,66 0,105 657,75 7,66 <0,05 <0,01 6,89 10,83 0,116
Lapurvis 7,29 0,54 0,399 748,00 7,71 <0,05 <0,01 <1,0 4,43 0,051
Lauksargiai 7,54 0,35 0,118 606,31 7,60 <0,05 <0,01 3,60 4,57 0,068
Lomiai 11 0,45 0,119 611,88 7,64 <0,05 <0,01 0,83 3,30 0,095
Mažonai 8,89 0,33 0,100 601,22 7,75 <0,05 <0,01 0,85 3,35 0,066
Meldikviršiai 7 0,30 0,096 609,25 7,64 <0,05 <0,01 <1,0 4,57 0,064
Norkiškė 9,11 0,44 0,099 518,33 7,76 <0,05 <0,01 2,03 5,10 0,066
Ožnugaris 8,60 0,45 0,093 747,7 8,03 <0,05 <0,01 21,53 13,43 0,081
Pagramantis 7,57 0,33 0,116 623,71 7,69 <0,05 <0,01 9,13 3,78 0,056
Pajūris 8,63 0,54 0,093 643,88 7,77 <0,05 <0,01 5,37 22,8 0,083
Pilsūdas 14,14 0,34 0,261 622,57 7,68 <0,05 <0,01 <1,0 2,8 0,080
Putokšliai 9,75 0,32 0,106 647,25 7,82 <0,05 <0,01 <1,0 3,37 0,095
Puziškės 9,29 2,19 1,21 651 7,61 <0,05 <0,01 6,55 5,45 1,600
Sartininkai 8,20 0,62 0,37 718,20 7,82 <0,05 <0,01 0,86 4,97 0,116
Sungailiškiai 8,29 0,33 0,124 636,43 7,77 <0,05 <0,01 <1,0 2,68 0,107
Skiržemė 8,50 0,58 0,109 589,5 7,90 <0,05 <0,01 <1,0 4,90 0,123
Skaudvilė 7,86 0,43 0,229 681,88 8,38 <0,05 <0,01 1,17 3,52 0,072
Šikšniai 8,50 0,59 0,134 633,50 7,82 <0,05 <0,01 4 6,93 0,121
Žygaičiai 10,91 0,53 0,279 682,94 7,74 <0,05 <0,01 6,57 5,27 0,140

* Lentelėje pateikiamas 2020 m tyrimų vidurkis.

Arsenas ir kiti toksiniai rodikliai

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo periodinė programinę priežiūrą, kuri yra suderinta su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Visų vandenviečių toksinių rodiklių vertės atitinka HN 24:2017 keliamus reikalavimus ir neviršija nustatytų normų.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt