photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

VAM montažinės schemos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techniniu reglamentu „STR2.07.01:2003 vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir skaitiklių gamintojų rekomendacijomis, UAB „Tauragės vandenys” direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. G-62 patvirtintos vandens apskaitos mazgų montažinės schemos.

Vandens apskaitos mazgo montažinė schema Nr.1

Vandens apskaitos mazgo su laistymo sistemos apskaita montažinė schema Nr.2

Vandens apskaitos mazgo montažinė schema Nr.3

Vandens apskaitos mazgo montažinė schema su atskira priešgaisrine sistema Nr.4

Atnaujinta: 2023-08-11, 09:15:50