Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


VAM montažinės schemos

Vadovaujantis LR statybos techniniu reglamentu „STR2.07.01:2003 vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ir skaitiklių gamintojų rekomendacijomis, UAB „Tauragės vandenys” dirktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. G-62 patvirtintos vandens apskaitos mazgų montažinės schemos.

Vandens apskaitos mazgo montažinė schema Nr.1

Vandens apskaitos mazgo su laistymo sistemos apskaita montažinė schema Nr.2

Vandens apskaitos mazgo montažinė schema Nr.3

Vandens apskaitos mazgo montažinė schema su atskira priešgaisrine sistema Nr.4


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt