Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Nuotekų išvežimas:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Vandens tiekimas

2019 metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 323,4 km vandentiekio tinklų. Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 32 vandenvietės, kuriose veikia 37 gręžiniai, iš jų 5 yra Tauragės miesto vandenvietėje. Gręžinių gylis 22 – 201 m.

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja 2 vandens rezervuarus ir 7 vandens bokštus.

Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Vandens laboratorijoje 2019 m. paimti ir ištirti 2498 vandens mėginiai, atlikta 13434 analizės, iš jų 8577 cheminės ir 4857 bakterologinės. UAB „Tauragės vandenys“ vandens laboratorija užtikrina nepriekaištingą vandens kontrolę, kuri tauragiškiams garantuoja gerą vandens kokybę. Tauragės ir Skaudvilės miestuose ir 30 rajono gyvenvietėse tiekiamas vanduo atitinka Lietuvos Respublikos higienos normas HN 24: 2017 bei ES reikalavimus.

Centralizuoto geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemomis naudojasi 14566 abonentai.

Per ataskaitinius 2019 m. UAB „Tauragės vandenys“ patiekė geriamojo vandens 1423,2 tūkst.m³/metus. Patiekto vandens kiekis vidutiniškai per parą siekė 3,9 tūkst.m³. Į Tauragės miesto vandentiekio tinklus patiekta 1170,7 tūkst.m³, Skaudvilės – 35,3 tūkst.m³ vandens. Tauragės rajone per 2019 metus parduota geriamojo vandens –  1118,6 tūkst.m3.

Vandens netektys vandentiekio sistemoje sudarė 22,4 %.

2019 m. vandentiekio tinkluose įvyko 62 avarijos, iš jų: 14 įvyko Tauragės ir Skaudvilės mieste, 48 – gyvenvietėse ir kaimuose.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt