Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Vandens tiekimas

2020 metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 323,8 km vandentiekio tinklų. Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 32 vandenvietės, kuriose veikia 37 gręžiniai, iš jų 5 yra Tauragės miesto vandenvietėje. Gręžinių gylis 22 – 201 m.

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja 2 vandens rezervuarus ir 5 vandens bokštus.

Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Vandens laboratorijoje 2020 m. paimti ir ištirti 2466 vandens mėginiai, atlikta 19521 analizės, iš jų 9853 cheminės ir 4668 bakterologinės. UAB „Tauragės vandenys“ vandens laboratorija užtikrina nepriekaištingą vandens kontrolę, kuri tauragiškiams garantuoja gerą vandens kokybę. Tauragės ir Skaudvilės miestuose ir 30 rajono gyvenvietėse tiekiamas vanduo atitinka Lietuvos Respublikos higienos normas HN 24: 2017 bei ES reikalavimus.

Centralizuoto geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemomis naudojasi 14775 abonentai.

Per ataskaitinius 2020 m. UAB „Tauragės vandenys“ patiekė geriamojo vandens 1430,5 tūkst.m³/metus. Patiekto vandens kiekis vidutiniškai per parą siekė 3,9 tūkst.m³. Į Tauragės miesto vandentiekio tinklus patiekta 1182,7 tūkst.m³, Skaudvilės – 36,1 tūkst.m³ vandens. Tauragės rajone per 2020 metus parduota geriamojo vandens –  1159,8 tūkst.m3.

Vandens netektys vandentiekio sistemoje sudarė 20,1 %.

2020 m. vandentiekio tinkluose įvyko 66 avarijos, iš jų: 21 įvyko Tauragės ir Skaudvilės mieste, 45 – gyvenvietėse ir kaimuose.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt