Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Vandens tiekimas

2021 metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 324,5 km vandentiekio tinklų. Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 32 vandenvietės, kuriose veikia 37 gręžiniai, iš jų 5 yra Tauragės miesto vandenvietėje. Gręžinių gylis 22 – 201 m.

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja 2 vandens rezervuarus ir 5 vandens bokštus.

Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Vandens laboratorijoje 2021 m. paimti ir ištirti 2703 vandens mėginiai, atlikta 14769 analizės, iš jų 9647 cheminės ir 5122 bakterologinės. UAB „Tauragės vandenys“ vandens laboratorija užtikrina nepriekaištingą vandens kontrolę, kuri tauragiškiams garantuoja gerą vandens kokybę. Tauragės ir Skaudvilės miestuose ir 30 rajono gyvenvietėse tiekiamas vanduo atitinka Lietuvos Respublikos higienos normas HN 24: 2017 bei ES reikalavimus.

Centralizuoto geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemomis naudojasi 14919 abonentai.

Per ataskaitinius 2021 m. UAB „Tauragės vandenys“ patiekė geriamojo vandens 1594,2 tūkst.m³/metus. Patiekto vandens kiekis vidutiniškai per parą siekė 4,4 tūkst.m. Tauragės rajone per 2021 metus parduota geriamojo vandens – 1234,9 tūkst.m³.

Vandens netektys vandentiekio sistemoje sudarė 22,54 %.

2021 m. vandentiekio tinkluose įvyko 98 avarijos.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt