Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Užtvindymo prevencija

Bendrovė gauna nusiskundimų dėl nuotekomis užtvindytų rūsių ir pusrūsių. Patalpų užtvindymo
priežastis – automatiškai užsidarančių sklendžių (atbulinių vožtuvų) neįsirengimas namų rūsiuose.
Pagal Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymą.
Nr. 172 „Dėl vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių“ 4.3 p. Rūsiuose ir pusrūsiuose sanitariniai
prietaisai privalo būti sumontuoti tik už automatiškai užsidarančios sklendės. Už rūsio (pusrūsio)
užtvindymą TIEKĖJAS neatsako.
Namų savininkai, dažniausiai nepaiso šių norminių aktų reikalavimų ir neįsirengia automatiškai
užsidarančių sklendžių.
Dėl „potvynių“ rūsyje būna kalti ir patys gyventojai. Į kanalizaciją nereikėtų mesti įvairių šiukšlių,
daiktų, stambių maisto atliekų, taip pat higieninių priemonių. Į vamzdyną patekusios atliekos kimba
prie riebalais apsinešusių vamzdžių, o per laiką ta masė sukietėja ir taip susiaurina ar net visiškai
užkemša vamzdį.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt