Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Nuotekų išvežimas:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Nuotekų šalinimas

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja Tauragės ir Skaudvilės miestų, Adakavo, Gaurės, Kunigiškių (2), Baltrušaičių, Lauksargių, Lomių, Batakių, Eičių, Pilsūdų, Trepų, Žygaičių, Pagramančio, Dapkiškių, Norkaičių gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas. Nuotekoms surinkti ir paduoti iki nuotekų valyklų naudojama 337,0 km nuotekų tinklų su kolektoriais ir slėginėmis linijomis bei 71 siurblinės.

Per 2019 metus į bendrovės dispečerinę tarnybą gauta, o vėliau likviduota 245 pranešimai dėl užsikišimų nuotekų tinkluose. Nuotekų tinklai dažniausiai atkišami metaline juosta, o jeigu to neužtenka, panaudojama bendrovės technika – hidrodinaminė aukšto slėgio tinklų plovimo mašina. Tose vietose, kur dažniausiai užsikemša nuotekos, profilaktiškai praplaunami tinklai. Taip pat teikiama paslauga – nuotekų išsiurbimas iš gyventojų vietinių nuotekų duobių asenizacine mašina.

Nuotekų tinklų tarnyba eksploatuoja 66,4 km paviršinių nuotekų tinklų, iš jų 0,181 km slėginių linijų ir vieną paviršinių nuotekų stotį.

NUOTEKŲ VALYMAS

Nuotekų valyklose per 2019 m. išvalyta 2205,9 tūkst.m³ nuotekų, tame tarpe. Tauragės miesto nuotekų valykloje per metus išvalyta 2054,8 tūkst. m³ nuotekų arba vidutiniškai 5,6 tūkst.m³ nuotekų per parą. Kituose nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 151,1 tūkst.m³ nuotekų. Per 2019 m. nuotekų valykloje susidarė 832,6 t dumblo (sausomis medžiagomis). Apdoroti gauta 52,5 t atvežtinio nuotekų dumblo.

 


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt