Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Nuotekų šalinimas

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja Tauragės ir Skaudvilės miestų, Adakavo, Gaurės, Kunigiškių (2), Baltrušaičių, Lauksargių, Lomių, Batakių, Eičių, Pilsūdų, Trepų, Žygaičių, Pagramančio, Dapkiškių, Norkaičių gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas. Nuotekoms surinkti ir paduoti iki nuotekų valyklų naudojama 224,6 km nuotekų tinklų su kolektoriais ir slėginėmis linijomis bei 79 siurblinės.

Per 2020 metus į bendrovės dispečerinę tarnybą gauta, o vėliau likviduota 236 pranešimai dėl užsikišimų nuotekų tinkluose. Nuotekų tinklai dažniausiai atkišami metaline juosta, o jeigu to neužtenka, panaudojama bendrovės technika – hidrodinaminė aukšto slėgio tinklų plovimo mašina. Tose vietose, kur dažniausiai užsikemša nuotekos, profilaktiškai praplaunami tinklai. Taip pat teikiama paslauga – nuotekų išsiurbimas iš gyventojų vietinių nuotekų duobių asenizacine mašina.

Nuotekų tinklų tarnyba eksploatuoja 67 km paviršinių nuotekų tinklų, iš jų 0,181 km slėginių linijų ir vieną paviršinių nuotekų stotį.

NUOTEKŲ VALYMAS

Nuotekų valyklose per 2020 m. išvalyta 2623,6 tūkst.m³ nuotekų, tame tarpe. Tauragės miesto nuotekų valykloje per metus išvalyta 2453,6 tūkst. m³ nuotekų arba vidutiniškai 6,7 tūkst.m³ nuotekų per parą. Kituose nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 170 tūkst.m³ nuotekų. Per 2020 m. nuotekų valykloje susidarė 1144 t dumblo (sausomis medžiagomis).

Išvalytų nuotekų rodikliai už 2021 m.

Tauragės miesto nuotekų valykla:

pH    SM, mg/l BDS7 mgO2/l ChDSCr mgO2/l Chloridai, mg/l B. azotas, mg/l B. fosforas, mg/l Amonio azotas, mg/l Nitritai, mg/l Nitratai, mg/l Fosfatai, mg/l Cu, mg/l   Ni, mg/l Zn, mg/l Cr, mg/l
14-saus 7,9 2,2 3,5 32 263 5 0,17 0,1 0,078 3,6 0,066 0,016 0,46 0,095 0,025
04-vas 8 2,8 4,6 36 206 5,4 0,25 0,111 0,046 2,2 0,031 0,015 0,053 0,074 0,028
31-kov 7,5 2,4 2,8 36 197 8,6 0,19 0,71 0,126 7,3 0,025 0,017 0,043 0,079 0,032
27-bal 7,5 2,2 2,6 37 237 8,2 1 0,092 0,084 3,7 0,7 0,014 0,049 0,079 0,028
25-geg 7,5 2,2 3,4 45 204 8,5 1,21 0,107 0,043 0,55 0,908 0,012 0,041 0,101 0,028
02-birž 7,6 2,2 2,9 38 201 6,2 1,8 0,1 0,024 1,6 1,62 0,018 0,053 0,106 0,018
21-liep 7,4 2,2 2,1 43 277 9,2 0,37 0,178 0,01 8 0,156 0,016 0,044 0,079 0,024
19-rugp 7,4 2 2 36 252 6 1,85 0,16 0,012 1,8 1,61 0,016 0,036 0,085 0,026
22-rugs 7,5 4,6 4 40 268 3,4 0,77 0,168 0,018 1,13 0,21 0,017 0,048 0,106 0,021
27-spal 7,3 2,4 4,1 36 256 7 1,88 0,153 0,015 5,9 1,55 0,016 0,043 0,095 0,02
18-lapkr 7,8 3,2 3,6 43 190 8,1 0,75 0,167 0,043 7,6 0,55 0,017 0,036 0,105 0,025
02-gruod 8 7,8 4,3 41 189 8 1,48 0,079 0,027 6 1,24 0,018 0,039 0,09 0,024
Vidurkis 7,617 3,0167 3,325 38,583 228,3333 6,96667 0,976667 0,1771 0,0438 4,115 0,7222 0,016 0,07875 0,09117 0,02492

UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt