Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Vykdomi projektai

2021 m. spalio 7 d. pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0007 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“ finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0005.

Projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“ finansuojamas 153.472,90 Eur. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.

Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)” tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės aglomeracijoje. Šiam tikslui pasiekti, numatoma įgyvendinti veikla: nuotekų surinkimo tinklų tiesimas Tauragės aglomeracijoje (Tauragės mieste, Grineidžių k., Taurų k., Butkelių ir Norkaičių k.). Veiklos metu numatoma nutiesti apie 2,003 km (grąžinamosios subsidijos lėšomis finansuojama dalis 1,402 km) nuotekų surinkimo tinklų, prijungiant 35 būstų/70 gyventojų (GE)) (grąžinamosios subsidijos lėšomis finansuojama dalis 70 proc., t.y.,49 gyv.).

Planuojami pasiekti stebėsenos rodikliai:  P.N.053 „Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais-49 GE ir P.B.219 „Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos”-49 GE. Prašoma paramos (grąžinamosios subsidijos) suma 153.472,90 Eur.

Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“ tikslinė grupė – Tauragės aglomeracijos 70 gyventojų , kurie bus prijungti prie planuojamų nutiesti nuotekų surinkimo tinklų.

Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“ įgyvendimas būtinas, siekiant 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 91/271/EEB bei kitus reikalavimus.

Įgyvendinant projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“ planuojamų darbų vieta:

 1. Tauragės mieste:
   1. Jaunystės g. 16
   2. Jaunystės g. 17
   3. Jaunystės g. 18
   4. Jaunystės g. 19
   5. Jaunystės g. 21
   6. Jaunystės g. 22
   7. Jaunystės g. 25
   8. J. Tumo-Vaižganto g. 38
   9. J. Tumo-Vaižganto g.80A
   10. Sandėlių g. 58A
   11. Paparčių skg.12
   12. Malūno g. 5A
 2. Tauragės rajone:
  1. Grineidžių k
   1. Mokyklos g. 31
   2. Mokyklos g. 32
   3. Mokyklos g. 34
   4. Mokyklos g. 36
   5. Mokyklos g. 37 (4 butai)
   6. Mokyklos g. 38
   7. Mokyklos g. 40
   8. Mokyklos g. 42
   9. Mokyklos g. 49(2 butai)
   10. Mokyklos g. 53
   11. Mokyklos g. 55
 3. Butkelių k.
   1. Topolių g. 47
 4. Norkaičių k.
   1. Kaštonų g. 13
   2. Kaštonų g. 17
 5. Taurų k.
   1. Alėjos g. 9A
   2. Putinų g. 27A
   3. Paparčių g. 10

Projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra  Tauragės aglomeracijoje(II etapas)“ planuojama baigti iki 2023 m.  rugsėjo mėn.

2022 m. sausio 25 d. pasirašyta projekto ,,Gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje“ Nr. LAAIF-S-8 (2022), finansavimo sutartis. Projektui skirta 76 686,60 Eur. subsidija iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų.

Įgyvendinant projektą ,,Gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje“ planuojama prijungti prie centralizuotų tinklų šie būstai:

 1. J. Navasaičio g. 14, Tauragė;
 2. Tremtinių kelias 9, Tauragė;
 3. J. Biliūno g. 3, Tauragė;
 4. Ganyklų g. 5, Tauragė;
 5. Ganyklų g. 4, Tauragė;
 6. Ganyklų g. 7, Tauragė;
 7. J. Jablonskio g. 10, Tauragė;
 8. Ganyklų g. 9, Tauragė;
 9. Vaivos g. 2, Tauragė;
 10. Vaivos g. 18, Tauragė;
 11. T. Ivanausko g. 31-3, Tauragė;
 12. Šilalės g. 81, Tauragė;
 13. Rytų g. 16, Tauragė;
 14. Veterinarijos g. 15, Tauragė;
 15. Sporto g. 36, Tauragė;
 16. Liepų takas 20-2, Tauragė;
 17. Geležinkelio g. 18, Tauragė;
 18. Tiesos g. 10, Tauragė;
 19. D. Girėno g. 130, Tauragė;
 20. T. Ivanausko g. 75a, Tauragė;
 21. Rytų g. 26, Tauragė;
 22. Daržų g. 4, Tauragė;
 23. Tremtinių kelias 27, Tauragė;
 24. Kalno g. 10, Tauragė;
 25. Laisvės g. 3, Tauragė;
 26. Tremtinių kelias 8-2, Tauragė;
 27. Tremtinių kelias 6-2, Tauragė;
 28. Tremtinių kelias 6-4, Tauragė;
 29. Tremtinių kelias 8-1, Tauragė;
 30. Tremtinių kelias 6-1, Tauragė;
 31. Tremtinių kelias 6-3, Tauragė;
 32. Ramioji g. 9, Tauragė;
 33. D. Girėno g. 29-2, Tauragė;
 34. Pilaitės g. 10, Tauragė;
 35. Geležinkelio g. 6, Tauragė;
 36. Puntuko skg. 2, Tauragė;
 37. Rytų g. 44, Tauragė;
 38. M.K. Čiurlionio g. 80.

Projektą ,,Gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje“ planuojama baigti iki 2023 m. rugsėjo 25 d

 

2022 m. gruodžio 07 d. pasirašyta projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje (II etapas) Nr. LAAIF-S-46 (2022), finansavimo sutartis. Projektui skirta 67 168,00 Eur. subsidija iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų.

Įgyvendinant projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje (II etapas) planuojama prijungti prie centralizuotų tinklų šie būstai :

1. Tauragės mieste:
1. 1.Laisvės g. 5;
1. 2. Laisvės g. 82-4, 82-8;
1. 3. Laisvės g. 84-2, 84-4;
1. 4. Alsėdžių g. 17;
1. 5. Tujų g. 4;
1. 6. Tilžės pl. 5-1, 5-2, 5-3,7,7A;
1. 7. J. Tumo Vaižganto 53;
1. 8. J. Tumo Vaižganto g. 76-1;
1. 9. J. Tumo Vaižganto 19A-1, 19A-2;
1. 10. Taikos g. 28;
1. 11. Vytauto g. 42-2;
1. 12. Birutės g. 39;
1. 13. Šilo g. 10;
1. 14. Birutės g. 30A.
2. Tauragės rajone:
2.1. Taurų k. Topolių g. 4;
2.2. Dacijonų k. Beržės g.12

Projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje (II etapas) planuojama baigti iki 2024 m. rugpjūčio 07 d.

 


TAURAGĖS RAJONE STATOMI VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI GRIŽPELKIŲ II IR PUŽIŠKĖS KAIMUOSE

UAB ,,Tauragės vandenys“ įgyvendina projektą ,,Vandens gerinimo įrenginių statyba Griežpelkių II ir Pužiškės kaimuose Tauragės rajone“, finansuojamą Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir UAB ,,Tauragės vandenys“ lėšomis. Pagal 2021 m. rugpjūčio 4 d., tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Tauragės vandenys“ pasirašytą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ paramos sutartį Nr. 20KI-KT-21-1-00914-PR001 projekto „Vandens gerinimo įrenginių statyba Griežpelkių II ir Pužiškės kaimuose Tauragės rajone“ finansavimui iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skiriama 50 864,00 Eur, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skiriama 8 976,00 Eur ir paramos gavėjo įnašas 30 668,00 Eur.

Pagal esamą situaciją, Griežpelkių II ir Pužiškės kaimų gyventojams tiekiamas vanduo neatitinka geriamam vandeniui keliamų reikalavimų. Vandenvietėse nėra vandens gerinimo įrenginių. Vadovaujantis vandens kokybės tyrimų protokolais geriamajame vandenyje Griežpelkių II k. viršijamas geležies kiekis, o Pužiškės k. viršijamas geležies, amonio ir drumstumo kiekis. Pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenis Griežpelkių II kaime gyveno 55 gyventojų, Pužiškės k. 19 gyventojų.

Projekto „Vandens gerinimo įrenginių statyba Griežpelkių II ir Pužiškės kaimuose Tauragės rajone“ apimtyje Griežpelkių II ir Pužiškės kaimuose statomi vandens kokybės gerinimo įrenginiai, kuriuose įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 geriamojo vandens kokybei keliamų reikalavimų.

Projektas yra būtinas Griežpelkių II ir Pužiškės kaimų gyventojams, nes nėra jokios kitos galimybės užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą. Pastačius vandens gerinimo įrenginius, pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės fizinė (aplinkos) ir socialinė atskirtis kaimo vietovėse.

Griežpelkių II ir Pužiškės kaimų gyventojų bei šiuose kaimuose įsikūrusių įstaigų poreikis yra gauti kokybišką geriamąjį vandenį. Tikslinės grupės ypatingai suinteresuotos šiuo projektu, nes, pastačius vandens gerinimo įrenginius, gyventojai galės naudoti kokybišką geriamąjį vandenį, turintį tiesioginę įtaką jų sveikatai, gyvenimo sąlygoms, projektas turės teigiamą įtaką visai kaimų bendruomenei.

Projektas naudingas ir būtinas, nes bus investuojama į kaimų inžinerinę infrastruktūrą, projektu bus sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai, bus pagerintos gyventojų gyvenimo sąlygos, patrauklesnė kaimų infrastruktūra – tiekiamas kokybiškas geriamas vanduo.

Projektu įgyvendinamas vandens valymo procesas yra inovatyvus, kadangi yra automatizuotas ir valdomas šiuolaikišku suprogramuotu valdikliu. Numatoma vandens gerinimo technologija yra tokia, kuriai valdyti nereikia nuolatinio aptarnaujančio personalo, reikalinga tik periodinė įrangos patikra. Vandens valymo technologija yra draugiška aplinkai, kadangi vandens valymo procese nenaudojama jokių cheminių medžiagų, o išvalius vandenį nesusidaro pavojingų atliekų. Taip pat vandens valymo procesas yra tausojantis gamtos išteklius, nes automatizuota technologija sunaudoja optimalų požeminio vandens kiekį filtrams išplauti. Projekto metu sukurtas ilgalaikis turtas priklausys UAB „Tauragės vandenys“, kuri eksploatuos, prižiūrės ir bus atsakinga už sukurtos infrastruktūros, naujų vandens gerinimo įrenginių, tinkamą naudojimą. Visos eksploatavimo metu patirtos išlaidos bus dengiamos iš bendrovės apyvartinių lėšų.

Projektą ,,Vandens gerinimo įrenginių statyba Griežpelkių II ir Pužiškės kaimuose Tauragės rajone“ planuojama baigti iki 2022 m. birželio 30 d.

image description

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS TAURAGĖS MIESTE“, NR. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001

2017 m. kovo 16 d. pasirašyta projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutartis. Projektui skirtas 909 217,42 Eur. finansavimas iš ES Sanglaudos fondų lėšų.

Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslas: sumažinti Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.

Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti įvykdyta rangos sutartis „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste rangos darbų pirkimas“ Nr. 35,“ Pagal šią sutartį atlikti šie darbai:

 1. Pagal techninį projektą „Tauragės miesto Pramonės g. ir Švyturio g. dalies lietaus nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statybos techninis projektas“ parengtas darbo projektas ir pastatyta 215,93 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 1200 mm skersmens ir 180 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginiai;
 2. Pagal techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Gedimino g. ir Pramonės g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių Gedimino g., Paberžių g., Pramonės g. ir Švyturio g. Tauragės m. statybos projektas“ parengtas darbo projektas ir pastatyta 1262,27 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 800 mm skersmens ir 3 vnt. (65 l/s, 100 l/s ir 150 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginiai;
 3. Pagal techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Senvagės g., Hipodromo g., Moksleivių al., Miško g. ir J.Tumo- Vaižganto g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių J. Tumo-Vaižganto g. Tauragės m. statybos projektas“ parengtas darbo projektas ir pastatyta / rekonstruota 1280,91 m. paviršinių nuotekų tinklų d400 ÷ 1200 mm skersmens ir 2 vnt. (120 l/s ir 360 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.

Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti įvykdyta rangos sutartis ,,Tauragės miesto Stoties g. dalies nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių kelio g. rekonstravimas (Paviršinės nuotekos)“ Nr.29. Įvykdžius sutartį rekonstruota 1007,46 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 600 mm . Tauragės mieste Stoties g. dalyje nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių kelio g.

2019 m. liepos 11 d. pasirašytas projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutarties pakeitimas, kuriuo  iki 1 362 095,78 Eur. finansavimas iš ES Sanglaudos fondų lėšų. Iš papildomo finansavimo projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti įvykdytos dvi rangos sutartys:

 1. Pagal sutartį ,,Paviršinių nuotekų valymo įrenginių, Ateities take, Tauragės mieste, statyba“ Nr. 24
  pastatyti 350 l/s našumo paviršiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurie išvalys 44,4 ha baseino paviršines nuotekas ir sumažins Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.
 2. Pagal sutartį ,,Tauragės miesto Strazdo gatvės lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai“ Nr. 70.
  Strazdo gatvėje nutiesta 518,90 m. paviršinių nuotekų tinklų, kurie sumažins Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.

2020 m. lapkričio 03 d. pasirašytas projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“,  Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutarties pakeitimas, kuriuo padidintas finansavimas iki 1.734.512,77 Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos sudaro 1.428.940,54 Eur., Tauragės savivaldybės biudžeto ir privačios lėšos – 305.572,23 Eur. Iš papildomo finansavimo projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti  bus įvykdyta  sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Matulaičio g., Didvyrių g., Tauragės mieste“.

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

 

 

image description

 

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE (PAPILDOMI DARBAI)“

2019 m. gegužės 22 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0008, finansavimo sutartis. Projektui skirtas 323 127,92 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų.

Projektu siekiama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams.

Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“ vykdomos penkios veiklos:

 1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai;
 2. Žemaitės gatvės rekonstravimas Tauragėje (vandentiekio ir buitiniai nuotekų tinklai);
  Nutiesta nauji vandentiekio tinklai-0,093 km, nuotekų tinklai-0,064 km
  Rekonstruota vandentiekio tinklai-0,547 km, nuotekų tinklai– 0,625 km
 3. Tauragės miesto Kranto g.-Prezidento g. nuotekų tinklų statyba, Matulaičio g. vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir Pilėnų g. nuotekų tinklų rekonstrukcija;
  Nutiesta nauji vandentiekio tinklai-0,056 km. Rekonstruota nuotekų tinklai– 0,583 km
 4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija Tauragės rajone (papildomi darbai);
  Įgyvendinant sutartį bus nutiesta: nauji vandentiekio tinklai-0,090 km, nuotekų tinklai-0,210 km ir rekonstruoti vandentiekio tinklai-0,125 km, nuotekų tinklai– 1,574 km.
 5. Infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimo bei teisinės registracijos paslaugų pirkimas.
  Planuojama inventorizuoti ir teisiškai registruoti 52,488 km tinklų.

2020 m. vasario 7 d. pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0007 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0007.

Projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ finansuojamas 229 451,18 Eur. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.

Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje” tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės aglomeracijoje. Šiam tikslui pasiekti numatoma pagrindinė projekto veikla:  nuotekų surinkimo  tinklų apie 1,33 km tiesimas

Tauragės aglomeracijoje yra 41.182 (GE) gyventojų ekvivalentą atitinkanti apkrova. Neprijungtų gyventojų skaičius 898 GE. Ši gyventojų dalis neturi galimybės prisijungti prie viešos nuotekų tvarkymo sistemos dėl nepakankamai išplėtotos infrastruktūros. Todėl šie gyventojai nuotekų tvarkymą vykdo individualiai, naudojant vietinius nuotekų surinkimo šulinius, išgrėbimo duobes. Tai sąlygoja aplinkos taršą ir riziką dėl neatitikimo 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 91/271/EEB reikalavimams. Šios probleminės situacijos sprendimui, šiuo projektu numatoma įgyvendinti veiklą – nuotekų surinkimo tinklų tiesimas Tauragės aglomeracijoje.

Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje” tikslinė grupė – Tauragės aglomeracijos 69 gyventojai , kurie bus prijungti prie planuojamų nutiesti naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų.

Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje” įgyvendimas būtinas, siekiant 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 91/271/EEB bei kitus reikalavimus.

Įgyvendinant projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ planuojami darbai:

 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr. 8  Pūtvės g. Tauragės m.
 2. Nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.38 Kęstučio g. Tauragės m.
 3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Ivanausko g. 7a, Tauragės m.
 4. Vandentiekio ir uotekų tinklų  statyba Sodybų g. 12, Taurų k., Tauragės raj.
 5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.20 Ryto Taurų k. Tauragės r.
 6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.21A Maironio g. Tauragės m.
 7. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.14 Skaudvilės g.. , Tauragės m.
 8. Nuotekų tinklų statyba Dariaus ir Girėno g. 77, Tauragės m.
 9. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Gaurės g., Tauragės r.
 10. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.12 Vaižganto g. Tauragės m.
 11. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.14 Pramonės g. Tauragės m.
 12. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.21 Simonaitytės g. Tauragės m.
 13. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Simonaitytės g. Tauragės m.
 14. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.18 Knygnešio g.. Tauragės m.
 15. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.44 Poškos g. Tauragės m.
 16. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 7 Ivanausko skg. Tauragės m.
 17. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 9 Ivanausko skg. Tauragės m.
 18. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 1A Ąžuolų g. Tauragės m.
 19. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. Namams Jankausko g. 6 ir 8, Tauragės m.
 20. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 12 Sodų g. Tauragės m.
 21. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 25 Šiaurės g, Tauragės m.
 22. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.38, Aukštaičių g.. Tauragės m.
 23. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Donelaičio g. 36 ir Donelaičio g. 38, Tauragės m.
 24. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.140 Šilalės g.. Tauragės m.
 25. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr. 4A ir 4B, Prezidento g. Tauragės m.
 26. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.15 Knygnešio g. Tauragės m.
 27. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Dariaus ir Girėno g. 150, Tauragės m.
 28. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Žemaičių g. Tauragės m.
 29. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 61 T. Ivanauskos g, Tauragės m.
 30. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Aukštaičių g. 26A, Tauragės m.
 31. Vandentikeio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namams Rojaus g. 1,7,9,15 ir Minties g. 1,3 Papušynės k., Tauragės raj.
 32. Vandentiekio ir nuotekų statybos darbai gyv. namams Ryto g. 15,17,19,21, Jorės g. 3,5,7 ir Galmenų g. 4, Norkaičių k., Tauragės raj.
 33. Nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namams Topolių g. 38,40, Butkelių k., Tauragės raj.
 34. Nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Aleksandro Fadino g. 48, Tauragė
 35. Nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namams Kasperavičiaus g. 18E, 18F, 18G, Papušynės k., Tauragės raj.

Projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra  Tauragės aglomeracijoje“    planuojama baigti iki 2022 m.  vasario mėn.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt