Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Vykdomi projektai

image description

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS TAURAGĖS MIESTE“, NR. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001

2017 m. kovo 16 d. pasirašyta projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutartis. Projektui skirtas 909 217,42 Eur. finansavimas iš ES Sanglaudos fondų lėšų.

Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslas: sumažinti Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.

Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti įvykdyta rangos sutartis „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste rangos darbų pirkimas“ Nr. 35,“ Pagal šią sutartį atlikti šie darbai:

 1. Pagal techninį projektą „Tauragės miesto Pramonės g. ir Švyturio g. dalies lietaus nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statybos techninis projektas“ parengtas darbo projektas ir pastatyta 215,93 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 1200 mm skersmens ir 180 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginiai;
 2. Pagal techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Gedimino g. ir Pramonės g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių Gedimino g., Paberžių g., Pramonės g. ir Švyturio g. Tauragės m. statybos projektas“ parengtas darbo projektas ir pastatyta 1262,27 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 800 mm skersmens ir 3 vnt. (65 l/s, 100 l/s ir 150 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginiai;
 3. Pagal techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Senvagės g., Hipodromo g., Moksleivių al., Miško g. ir J.Tumo- Vaižganto g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių J. Tumo-Vaižganto g. Tauragės m. statybos projektas“ parengtas darbo projektas ir pastatyta / rekonstruota 1280,91 m. paviršinių nuotekų tinklų d400 ÷ 1200 mm skersmens ir 2 vnt. (120 l/s ir 360 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.

Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti įvykdyta rangos sutartis ,,Tauragės miesto Stoties g. dalies nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių kelio g. rekonstravimas (Paviršinės nuotekos)“ Nr.29. Įvykdžius sutartį rekonstruota 1007,46 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 600 mm . Tauragės mieste Stoties g. dalyje nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių kelio g.

2019 m. liepos 11 d. pasirašytas projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutarties pakeitimas, kuriuo  iki 1 362 095,78 Eur. finansavimas iš ES Sanglaudos fondų lėšų. Iš papildomo finansavimo projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti įvykdytos dvi rangos sutartys:

 1. Pagal sutartį ,,Paviršinių nuotekų valymo įrenginių, Ateities take, Tauragės mieste, statyba“ Nr. 24
  pastatyti 350 l/s našumo paviršiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurie išvalys 44,4 ha baseino paviršines nuotekas ir sumažins Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.
 2. Pagal sutartį ,,Tauragės miesto Strazdo gatvės lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai“ Nr. 70.
  Strazdo gatvėje nutiesta 518,90 m. paviršinių nuotekų tinklų, kurie sumažins Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.

2020 m. lapkričio 03 d. pasirašytas projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“,  Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutarties pakeitimas, kuriuo padidintas finansavimas iki 1.734.512,77 Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos sudaro 1.428.940,54 Eur., Tauragės savivaldybės biudžeto ir privačios lėšos – 305.572,23 Eur. Iš papildomo finansavimo projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ tikslams pasiekti  bus įvykdyta  sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Matulaičio g., Didvyrių g., Tauragės mieste“.

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

Projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ planuojama baigti iki 2021 m. gruodžio 25 d.

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE“

2017 m. gegužės 23 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004, finansavimo sutartis.

2021m balandžio 5 d. šalių susitarimu projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ įgyvendinti patikslintas biudžetas ir skirtas iki 1.624.873,85 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų.

Įgyvendinus projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ įvykdyti rodikliai:

1.     Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas. 

Ližių kaime rekonstruota nuotekų siurblinė (NS-3 Ližų g. 9), siurblinės našumas 1300 m3/h.

 

2.     Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba.

Kunigiškių kaime nutiesta 4,6 km naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 7 būstams, prie nuotekų tinklų – 100 būstų. Kunigiškių kaime pastatyta 39 m3/d. našumo nuotekų valykla.

 

3.     Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija. 

Eičių kaime rekonstruota 0,55 km nuotekų tinklų. Sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 158 būstams. Eičių kaime rekonstruota 43 m3/d našumo nuotekų valykla.

 

4.     Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r. 

Pilsūdų kaime nutiesta 3,62 km naujų nuotekų tinklų ir rekonstruota 1,37 km nuotekų tinklų. Sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 70 būstų. Pilsūdų kaime Sandėlių g. 10 rekonstruoti 26 m3/d. našumo nuotekų valymo įrenginiai.

 

5.     Nuotekų tinklų rekonstrukcija Tauragės mieste ir Tauragės rajone. (Butkelių, Gaurės ir Taurų kaimuose) 

Rekonstruota 6,19 km nuotekų tinklų, iš kurių Tauragės mieste ir Tauragės rajone 5,28 km. ir 0,91 km nuotekų tinklų rekonstruota Tauragės mieste Stoties gatvėje. Nuotekų surinkimo paslaugos pagerintos 1851 būstui.

 

6.     Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. 

Lauksargių kaime nutiesta 1,51 km naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Sudaryta galimybė prie vandentiekio prisijungti 5 būstams ir 19 būstų prie nuotekų tinklų.

 

Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021 m. rugpjūčio 6 d.

 

image description

 

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE (PAPILDOMI DARBAI)“

2019 m. gegužės 22 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0008, finansavimo sutartis. Projektui skirtas 323 127,92 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų.

Projektu siekiama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams.

Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“ vykdomos penkios veiklos:

 1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai;
 2. Žemaitės gatvės rekonstravimas Tauragėje (vandentiekio ir buitiniai nuotekų tinklai);
  Nutiesta nauji vandentiekio tinklai-0,093 km, nuotekų tinklai-0,064 km
  Rekonstruota vandentiekio tinklai-0,547 km, nuotekų tinklai– 0,625 km
 3. Tauragės miesto Kranto g.-Prezidento g. nuotekų tinklų statyba, Matulaičio g. vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir Pilėnų g. nuotekų tinklų rekonstrukcija;
  Nutiesta nauji vandentiekio tinklai-0,056 km. Rekonstruota nuotekų tinklai– 0,583 km
 4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija Tauragės rajone (papildomi darbai);
  Įgyvendinant sutartį bus nutiesta: nauji vandentiekio tinklai-0,090 km, nuotekų tinklai-0,210 km ir rekonstruoti vandentiekio tinklai-0,125 km, nuotekų tinklai– 1,574 km.
 5. Infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimo bei teisinės registracijos paslaugų pirkimas.
  Planuojama inventorizuoti ir teisiškai registruoti 52,488 km tinklų.

Projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“ planuojama baigti iki 2021 m. gegužės 31 d.

2019 m. spalio 1 d. pasirašyta projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“  Nr. LAAIF-s-48 (2019), finansavimo sutartis. Projektui skirta 50 067,20 Eur. subsidija

Įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“  planuojami darbai:

 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.31 T. Ivanausko g. Tauragės m.
 2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.30 Kęstučio g. Tauragės m.
 3. Nuotekų tinklų statybos darbai Knygnešio g. 9, Tauragės m.
 4. Nuotekų tinklų  statyba Laisvės g.6 Tauragės m.
 5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.3 Jūros g. Norkaičių k. Tauragės r
 6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr.8 ir 11 Puntuko sk. Tauragės m.
 7. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr.8 ir 10 T. Ivanausko skg. , Tauragės m.
 8. Nuotekų tinklų  statyba Rytų g. 56 Tauragės m.
 9. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr.40 ir 42 Sodybos g. Taurų k., Tauragės r.
 10. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.34 Taikos g. Tauragės m.
 11. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.23 Tilžės pl. Taurų k. Tauragės r.
 12. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  namui Nr.52 Topolių g. Butkelių k. Tauragės r.
 13. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai namams Nr.19; 26 ir 32 Žemaičių g. Tauragės m.
 14. Nuotekų tinklų statyba Žolynų g. 1B Taurų k.  Tauragės r.

Projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“ planuojama baigti iki 2020 m. rugsėjo 30 d

2020 m. vasario 7 d. pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0007 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0007.

Projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ finansuojamas 229 451,18 Eur. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.

Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės aglomeracijoje. Šiam tikslui pasiekti numatoma pagrindinė projekto veikla:  nuotekų surinkimo  tinklų apie 1,33 km tiesimas

Tauragės aglomeracijoje yra 41.182 (GE) gyventojų ekvivalentą atitinkanti apkrova. Neprijungtų gyventojų skaičius 898 GE. Ši gyventojų dalis neturi galimybės prisijungti prie viešos nuotekų tvarkymo sistemos dėl nepakankamai išplėtotos infrastruktūros. Todėl šie gyventojai nuotekų tvarkymą vykdo individualiai, naudojant vietinius nuotekų surinkimo šulinius, išgrėbimo duobes. Tai sąlygoja aplinkos taršą ir riziką dėl neatitikimo 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 91/271/EEB reikalavimams. Šios probleminės situacijos sprendimui, šiuo projektu numatoma įgyvendinti veiklą – nuotekų surinkimo tinklų tiesimas Tauragės aglomeracijoje.

Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ tikslinė grupė – Tauragės aglomeracijos 69 gyventojai , kurie bus prijungti prie planuojamų nutiesti naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų.

Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ įgyvendimas būtinas, siekiant 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 91/271/EEB bei kitus reikalavimus.

Įgyvendinant projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ planuojami darbai:

 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr. 8  Pūtvės g. Tauragės m.
 2. Nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.38 Kęstučio g. Tauragės m.
 3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Ivanausko g. 7a, Tauragės m.
 4. Vandentiekio ir uotekų tinklų  statyba Sodybų g. 12, Taurų k., Tauragės raj.
 5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.20 Ryto Taurų k. Tauragės r.
 6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.21A Maironio g. Tauragės m.
 7. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.14 Skaudvilės g.. , Tauragės m.
 8. Nuotekų tinklų statyba Dariaus ir Girėno g. 77, Tauragės m.
 9. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Gaurės g., Tauragės r.
 10. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.12 Vaižganto g. Tauragės m.
 11. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.14 Pramonės g. Tauragės m.
 12. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.21 Simonaitytės g. Tauragės m.
 13. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Simonaitytės g. Tauragės m.
 14. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.18 Knygnešio g.. Tauragės m.
 15. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.44 Poškos g. Tauragės m.
 16. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 7 Ivanausko skg. Tauragės m.
 17. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 9 Ivanausko skg. Tauragės m.
 18. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 1A Ąžuolų g. Tauragės m.
 19. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. Namams Jankausko g. 6 ir 8, Tauragės m.
 20. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 12 Sodų g. Tauragės m.
 21. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 25 Šiaurės g, Tauragės m.
 22. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.38, Aukštaičių g.. Tauragės m.
 23. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Donelaičio g. 36 ir Donelaičio g. 38, Tauragės m.
 24. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.140 Šilalės g.. Tauragės m.
 25. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr. 4A ir 4B, Prezidento g. Tauragės m.
 26. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.15 Knygnešio g. Tauragės m.
 27. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Dariaus ir Girėno g. 150, Tauragės m.
 28. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Žemaičių g. Tauragės m.
 29. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 61 T. Ivanauskos g, Tauragės m.
 30. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Aukštaičių g. 26A, Tauragės m.
 31. Vandentikeio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namams Rojaus g. 1,7,9,15 ir Minties g. 1,3 Papušynės k., Tauragės raj.
 32. Vandentiekio ir nuotekų statybos darbai gyv. namams Ryto g. 15,17,19,21, Jorės g. 3,5,7 ir Galmenų g. 4, Norkaičių k., Tauragės raj.
 33. Nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namams Topolių g. 38,40, Butkelių k., Tauragės raj.
 34. Nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Aleksandro Fadino g. 48, Tauragė
 35. Nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namams Kasperavičiaus g. 18E, 18F, 18G, Papušynės k., Tauragės raj.

Projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra  Tauragės aglomeracijoje“    planuojama baigti iki 2022 m.  vasario mėn.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt