Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Vanduo – gyvybės šaltinis, be kurio ilgai neišgyventų nei viena gyva būtybė!

zenklas

Vanduo – gyvybės šaltinis, be kurio ilgai neišgyventų nei viena gyva būtybė!

image004 Vanduo – visoje planetoje svarbiausias gyvosios medžiagos elementas, kurio dėka palaikoma gyvybė. Taigi labai svarbu, kad būtų užtikrinta geriamojo vandens kokybė bei apsaugotas natūralus gamtos bioritmas tvarkant buitines nuotekas. Jau ne pirmi metai Europos Sąjungos fondai, skirdami finansavimą, prisideda prie šiuo metu visoje Lietuvoje intensyviai vykdomų vandentvarkos projektų, kurių metu tiesiami nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, statomi nauji ir rekonstruojami seni nuotekų bei vandens gerinimo įrenginiai. Vienas tokių projektų pradėtas įgyvendinti ir Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje).

Šiuo metu Tauragės mieste vandentvarkos infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta. Dalis Tauragės miesto gyventojų neturi centralizuoto vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos, taigi nors ir gyvena XXI am., kuriame technologijos sparčiai žengia į priekį užtikrindamos naują, daug geresnę ir patogesnę buitį, vis dėlto šioje srityje susiduria su didžiuliais nepatogumais.

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ tikslas – išspręsti šias problemas bei pagerinti esamą situaciją Tauragės mieste, užtikrinant gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, išplėtojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Šiems užmojams įgyvendinti 2012 m. rugpjūčio 27 d. projekto užsakovas UAB „Tauragės vandenys“, projekto partneris Tauragės rajono savivaldybės administracija ir rangovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ pasirašė „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ rangos sutartį, pagal kurią buvo įsipareigota visus darbus atlikti kokybiškai ir laiku, t.y., iki numatytos projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, kuri numatyta 2013 m. birželio 16 d.

Iš viso pagal „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ projektą numatoma nutiesti:

Iš viso Galimybė prisijungti
Naujų vandentiekio tinklų ~ 9,136 km 438gyventojams
Naujų nuotekų tinklų ~8,118 km 408 gyventojams

Šiomis veiklomis bus prisidedama prie esamų socialinių, aplinkosaugos ir regionų vystymosi problemų sprendimo ir vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Finansavimo ir administravimo sutartyje šio projekto įgyvendinimui numatyta suma siekia 7.167.000,00 Lt.

image008

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2011 m. birželio 9d. iki 2013 m. birželio 16 d. Projekto finansavimo pabaiga 2013 m. rugsėjo 16 d.

ES parama – investicija į jūsų ateitį!

Kontaktinis asmuo:

UAB „Tauragės vandenys“

Technikos direktorius

Jonas Gečas

tel. 8 446 1174


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt