Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ SĖKMINGAI ĮGYVENDINA VANDENTIEKIO STOTIES ŠLAITO G. 2 REKONSTRUKCIJOS DARBUS

image description

UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ SĖKMINGAI ĮGYVENDINA VANDENTIEKIO STOTIES ŠLAITO G.  2  REKONSTRUKCIJOS DARBUS

dispeciarine

2014 m. gegužės 26 d. UAB „Tauragės vandenys“ pasirašė projekto „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-027, biudžeto lėšų naudojimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekto įgyvendinimui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. D1-237 skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Bendra projekto vertė – 2.038.153,02 EUR.

Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybiško geriamojo vandens tiekimą pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Įgyvendinus projektą, pareiškėjas UAB „Tauragės vandenys“ savo lėšomis užtikrins vandens gerinimo įrenginių eksploatavimą. Bus užtikrintas tinkamas jų funkcionavimas, efektyvus infrastruktūros naudojimas, nepertraukiamas, ilgalaikis bei technine ir ekonomine prasme prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo paslaugų, kurių kokybė atitiks nustatytus reikalavimus, teikimas.

Projekto įgyvendinimui 2013 m. rugsėjo 27 d. buvo pasirašyta rangos sutartis „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“ Nr. 98 tarp UAB „Tauragės vandenys“ ir rangovo – jungtinės veiklos partnerių UAB „LitCon“ ir UAB „Infes“.

Statybų techninės priežiūros, administravimo ir viešinimo paslaugas teikia UAB „Atamis“.

Tauragės geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiuose paruoštas vanduo tiekiamas Tauragės miestui bei Dacijonų, Butkelių, Papušynės, Taurų ir Norkaičių priemiestiniams kaimams. Vanduo iš Tauragės miesto vandenvietės tiekiamas 10858 būstams arba 27146 gyventojams (vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybei pagal LR Statistikos departamento skelbiamu vidutiniu gyventojų ir būstų skaičiaus santykiu, taikomas 2,5 koeficientas). Projekto metu numatoma rekonstruoti ir įrengti 11880 m3/parą galingumo vandens gerinimo įrengimus. Darbus planuojama baigti dar šiais metais.

UAB „Tauragės vandenys“ sėkmingai įgyvendina projektą, kurio metu bus atlikta:

  • vandens gerinimo filtrų (vandens ruošyklos) nugeležinimo pastate rekonstravimas,
  • II kėlimo siurblinės rekonstravimas,
  • plovimo vandens skaidrintuvų remontas
  • Vandentiekio stoties vandentiekio, elektros ir ryšių tinklų rekonstravimas ir nauja statyba, bei vandentiekio stoties sklypo sutvarkymas.

Šiuo metu statybos darbai yra beveik baigti vandens skaidrintuve ir š. m. lapkričio mėnesio pradžioje bus priduoti eksploatacijai. Lygiagrečiai darbai vykdomi II kėlimo siurbinėje, kur pakeista technologinė įranga, vamzdynai, sklendės ir matavimo prietaisai bei kontrolės prietaisai. Taigi siurblinės darbas bus automatizuotas, o tiekiamas vanduo vartotojams ir filtrų plovimui bus apskaitomas. Nugeležinimo stoties rekonstravimo metu bus rekonstruoti, pakeisti ir modernizuoti vandens ruošimo įrenginiai – aeratoriai, koštuvai, vamzdynai, sklendės, uždaromoji armatūra, kontrolės bei matavimo prietaisai. Visas vandens ruošimo (filtravimo) procesas bus automatizuotas ir proceso parametrai, įrenginių padėties informacija bus perduodama į vandentiekio stoties dispečerinės kompiuterį.

vamzdziai

Įgyvendinus projektą Tauragės miesto ir rajono gyventojai bus aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, vandens stoties darbas bus patikimesnis, ji bus šiuolaikiškai modernizuota.vamzdziai2


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt