Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Tauragiškiams – švarus geriamasis vanduo ir sutvarkytos nuotekos

Tauragiškiams – švarus geriamasis vanduo ir sutvarkytos nuotekos

Dalis Tauragės miesto ir rajono gyventojų iki šiol neturėjo galimybės naudotis švariu geriamu vandeniu bei centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Siekiant užtikrinti kokybišką geriamo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą, inicijuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis remiamas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“. Projekto įgyvendinimas – jau prasidėjęs.

Naujojo projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei sistemos efektyvumą tiems Tauragės miesto ir rajono gyventojams, kurie tokios galimybės iki šiol neturėjo. Taip pat – pagerinti teikiamas paslaugas gyventojams ir kitiems vartotojams, kurie jomis jau naudojasi.

Centralizuota vandentiekio sistema pasieks Ližių, Kunigiškių, Eičių, Pilsūdų, Lauksargių kaimų, Taurų, Butkelių ir Gaugės gyvenviečių gyventojus, įmones bei įstaigas.

Planuojama, kad įgyvendinant projektą Tauragės mieste ir rajone išvis bus nutiesta 10,679 km vandentiekio bei nuotekų tinklų, rekonstruoti 7,504 km nuotekų tinklų. Taip pat bus pastatytas nuotekų valymo įrenginys, dveji nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti, atnaujinta ir pagrindinė miesto nuotekų siurblinė.

Prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 12, prie nuotekų tinklų – 166 namų ūkiai; nuotekų valymo pasaugos bus pagerintos 359 namų ūkiams.

Projekto apimtyje – penkios rangos sutartys

Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ apimtyje vykdomos penkios rangos sutartys, pagal kurias bus atliekami centralizuoto vandentiekio ir nuotekų valymo sistemos tiesimo bei atnaujinimo darbai.

Pagal rangos sutartį Nr. 72 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (Eičių, Kunigiškių gyvenvietėse)“, kurią vykdo rangovas UAB „Kvėdarsta“, Eičių kaime bus rekonstruoti nuotekų tinklai bei valymo įrenginiai, Kunigiškių kaime bus nutiesti nauji vandentiekio bei nuotekų tinklai, įrengta nauja nuotekų valykla.

Pagal rangos sutartį Nr. 70 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (Lauksargių, Pilsūdų k.)“, kurią vykdo rangovas UAB „Žemkasta“, Pilsūdų kaime bus pastatyti bei rekonstruoti nuotekų tinklai, rekonstruota nuotekų valykla, o Lauksargių kaime vandentiekio ir nuotekų tinklai bus nutiesti naujai.

Dar vienas darbų objektas – pagrindinės miesto nuotekų siurblinės rekonstravimas, kuris bus atliktas pagal rangos sutartį „Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas“, vykdomą rangovo „Per Aarslef“ A/S.

Šiuo metu įgyvendinamos rangos sutartys Nr. 30 „Tauragės miesto Stoties g. dalies rekonstrukcija (nuotekų tinklų renovacija)“, vykdoma UAB „Kvėdarsta“, ir Nr. 81 „Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės rajone“, kurią vykdo rangovas UAB „KRS“. Pagal šią sutartį bus renovuojama apie 5,2 km nuotekų tinklų Tauragės mieste ir Butkelių, Gaurės bei Taurų gyvenvietėse.

Didžioji lėšų dalis – iš ES

Projektui nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ finansuoti išvis skirta 2 854 494,11 Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos sudaro 1 647 376,95 Eur (57,7 proc.), Tauragės savivaldybės biudžeto ir privačios lėšos – 1 207 117,16 Eur (42,3 proc.).

Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.3.02-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projekto pabaiga numatoma 2020 m. kovo 22 dieną.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt