Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Tauragėje vykdomas vandentvarkos projektas artėja prie pabaigos

 

Tauragėje vykdomas vandentvarkos projektas artėja prie pabaigos

 

Pastaraisiais metais Tauragės miesto gyventojus, uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ iniciatyva, pasiekusios didelės investicijos vandentvarkos infrastruktūros plėtrai – baigiamos įsisavinti, taigi darbai artėja prie pabaigos. Baigiamas įgyvendinti trečiasis iš dalies Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas vykdomas Tauragės savivaldybėje – „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“. Šis projektas leis dar daugiau tauragiškių prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Pagal su AB „Kauno dujotiekio statyba“ pasirašytą rangos sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ iš viso projekto įgyvendinimo metu planuojama nutiesti daugiau kaip 9 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 8 km naujų nuotekų tinklų.

Šiuo metu, nuo darbų pradžios iš viso paklota 9155,5 m naujų vandentiekio ir 7502,45 m naujų nuotekų tinklų. Sumontuotos dvi siurblinės.

Vandentiekio ir nuotekų tinklai tiesiami 36-iose Tauragės miesto gatvėse:

Nauji nuotekų tinklai, m Siurblinė Nauji vandentiekio tinklai, m
Jono Spudulio g. 270,99 294,67
Jono Žemaičio g. 463,47 964,88
Jono Gečo g. 540 638
Juozo Kasperavičiaus g. 540,23 540,82
Janinos Degutytės g. 166,65 1 258
Pauliaus Drevinio g. 337 463
Nemuno g. 126,79 189,53
Obelų g. 321 288
Kėnių g. 106,61 0
Medelyno g. 352 0
Šilalės g. 300 1 344
Kauno g. 159,5 168,97
Skaudvilės g. 183,66 216,08
Žalioji g. (prie Papušynės) 0 247,29
Ramioji g. 362,53 439,16
Laisvės g. 548 584
Draugystės g. 65 74
Gluosnių g. 160 74
Kosmonautų g. 0 137
Kalno g. 0 328
Onutės ir Vinco Stonių g. 0 236
Vėjo g. 0 161
Žalioji g. 391 184
Senvagės g. 109 154
J. Tumo-Vaižganto g. 179 0
J. Matulaičio g. 90 89
Tiesos akl. 138 49
Vytauto g. 215 224
Daržų g. 182 437
Tremtinių kelio g. 490 499
Malūno g. 59 58
Darbininkų g. 49 50
Žalgirio g. 52 67
Taikos g. 159 160
V. Kudirkos skg. 0 141
M. K. Čiurlionio g. 386 397
Viso m: 7502,45 2 9155,5

 

Gyventojų prisijungimas

Gyventojai, kuriems projekto įgyvendinimo metu buvo atvestos tinklų atšakos iki jų sklypų ribos, dėl prisijungimo prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų turi kreiptis į UAB „Tauragės vandenys“ (Šlaito g. 2, Tauragė), kad būtų išduotos prisijungimo sąlygos bei parengtas supaprastintas prisijungimo projektas, kuriame bus pateikta išsami informacija su detaliais ilgių išmatavimais ir gyliais. Kartu su prašymu reikia pristatyti žemės sklypo plano bei gyvenamojo pastato plano kopijas. Kiekvieno gyventojo atvejis skirtingas, taigi būtina atlikti tikslius skaičiavimus ir matavimus, kuriems taip pat reikia laiko, taigi gyventojus raginame nebedelsti ir pradėti tvarkytis prisijungimo prie naujų tinklų procedūras.

Supaprastinto projekto paruošimas vandentiekio ir nuotekų tinklams gyventojams kainuotų apie 385 Lt, o tik nuotekų tinklų – 260 Lt. Tinklų statybos darbus gali pasidaryti ir patys gyventojai, svarbu nepamiršti, kad vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai gali būti šalia, bet ne vienas ant kito, taip pat, kad nuolydį reiktų išlaikyti pagal reikalavimus (nuolydis 2 cm/mʼ) ir vamzdyną montuoti ant smėlio pagrindo bei jį užpilant taip pat nemažiau kaip 10 cm smėliu. Tačiau būtina nepamiršti, kad visus darbus būtina suderinti su UAB „Tauragės vandenys“.

Atlikus pasijungimo darbus ir UAB „Tauragės vandenys“ patvirtinus, kad statybos darbai atlikti tinkamai, bus sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Tauragės vandenys“.

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis.

Finansavimo ir administravimo sutartyje šio projekto įgyvendinimui numatyta suma siekia 7.167.000,00 Lt. Pagal tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinius lėšos pasiskirsto: ES struktūrinių fondų skiriamos lėšos – 6.091.950,00 Lt (85%), Valstybės biudžeto lėšos – 716.700,00 Lt (10 %), Savivaldybės biudžeto lėšos – 358. 350,00 Lt (5%).

Projektas prisidės prie esamų socialinių, aplinkosaugos ir regionų vystymosi problemų sprendimo ir vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

ES parama – investicija į jūsų ateitį!


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt