Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Tauragėje – švaresnės lietaus nuotekos

image description

 

Tauragėje – švaresnės lietaus nuotekos

Tauragėje mažės aplinkos užterštumas. Šiais metais UAB „Tauragės vandenys“ pabaigė tvarkyti paviršinių nuotekų sistemas. Naujai įrengti modernūs valymo įrenginiai užtikrins, kad į paviršinius vandens telkinius patenkantis lietaus vanduo bus švarus, todėl į aplinką pateks kur kas mažiau kenksmingų medžiagų nei ligi šiol.

Paviršinės nuotekos susidaro lyjant lietui ar tirpstant sniegui ant įvairių vandeniui nelaidžių ar mažai laidžių paviršių, taip pat ir plaunant automobilius ar nuo teritorijų dangos. Tokiais atvejais ant gatvių ar šaligatvių susikaupia dideli vandens kiekiai, telkšo balos. Netvarkomos paviršinės nuotekos Tauragėje galėtų sukelti tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimą, todėl jos turi būti saugiai surenkamos.

Be to, susikaupęs vanduo greitai užsiteršia dulkėmis, chemikalais ar šiukšlėmis. Jei paviršinės nuotekos nėra išvalomos, patekusios į gruntą arba paviršinius vandens telkinius jos teršia aplinką.  Lietaus užterštumą lemia bendras atmosferos užterštumas, transporto ir pėsčiųjų eismo intensyvumas, kelio dangų ir šaligatvių rūšys bei priežiūros lygis ir kiti faktoriai.

Todėl UAB „Tauragės vandenys“ kartu su Tauragės rajono savivaldybe vykdė projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste”, kurio tikslas – sumažinti Tauragės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.

Pagal šį projektą iš viso pastatyti arba rekonstruoti šeši modernūs paviršinių nuotekų valymo įrenginiai ir nutiesta ar rekonstruota 3,77 kilometrų paviršinių nuotekų tinklų. Įrengti ar rekonstruoti tinklai padengia 125 hektarus lietaus nuotėkio ploto, iš kurio surenkamas ir tvarkomas paviršinis vanduo.

Kaip teigia projektą vykdžiusios įmonės UAB „Tauragės vandenys“ technikos direktorius Jonas Gečas, tokia rekonstrukcija buvo būtina, nes didžioji dalis tinklų buvo prastos būklės, o valymo įrenginių buvo nepakankamai arba jie buvo pasenę.

„Tauragės miesto lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia 45,1 km ir didžioji dalis buvo prastos būklės.  Lietaus nuotekų sistema iki šio projekto netenkino dabartinio poreikio bei neatitiko jai keliamų reikalavimų, tad infrastruktūros atnaujinimas buvo būtinas. Lietaus surinkimo tinklai rekonstruoti įdiegiant valyklas, kurios padės apsaugoti aplinką nuo paviršinėse nuotekose susikaupiančių kenksmingų medžiagų“, – sakė „Tauragės vandenų“ technikos direktorius J. Gečas.

Kenksmingos medžiagos į paviršinius vandenis patenka iš statybų aikštelių, išbėgus mašinų tepalams, naudojant trąšas, nuo buitinių atliekų, žiemą barstant sniegą druska bei daugybe kitų būdų. Nevalant paviršinių nuotekų, jose lieka nuosėdų, biogeninių medžiagų, metalų, chloridų, bakterijų, naftos produktų – visos šios medžiagos kartu su lietaus vandeniu atsiduria aplinkoje. Naujai įrengti valymo įrenginiai padės užkirsti tam kelią.

Projektui Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste” finansuoti iš viso skirta finansuoti išvis skirta 1 439 067,07 Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos sudaro 1 223 207,01 Eur (85 proc.), Tauragės savivaldybės biudžeto ir privačios lėšos – 215 866,06 Eur (15 proc.).

Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt