Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


REKONSTRUOTA TAURAGĖS VANDENVIETĖ

REKONSTRUOTA TAURAGĖS VANDENVIETĖ, ŠLAITO G. 2

logo

foto1

UAB „Tauragės vandenys“, siekdama užtikrinti patikimą kokybiško geriamojo vandens tiekimą miesto vartotojams, baigia vandentiekio stoties Tauragėje, Šlaito g. 2, rekonstrukciją. Nuo 2014 m. gegužės 26 d. UAB „Tauragės vandenys“ sėkmingai įgyvendina projektą „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“, Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-027 (toliau – Projektas). Projektas yra finansuojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. ES struktūrinių fondų finansavimas bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos sudaro apie 2,2 mln. eurų, projekto vykdytojas – UAB „Tauragės vandenys“– įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 115 tūkstančių. eurų.

Šio Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybiško geriamojo vandens tiekimą pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Juk visiems gerai žinoma, kad vanduo – tai gyvybės šaltinis, o švarus geriamasis vanduo – sveikatos pagrindas. Įgyvendinus projektą, pareiškėjas UAB „Tauragės vandenys“ savo lėšomis užtikrins vandens gerinimo įrenginių eksploatavimą. Bus užtikrintas tinkamas jų funkcionavimas, efektyvus infrastruktūros naudojimas, nepertraukiamas, ilgalaikis bei technine ir ekonomine prasme prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo paslaugų, kurių kokybė atitiks nustatytus reikalavimus, teikimas.

Projekto įgyvendinimui 2013 m. rugsėjo 27 d. buvo pasirašyta rangos sutartis „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“ Nr. 98 tarp UAB „Tauragės vandenys“ ir rangovo – jungtinės veiklos partnerių UAB „LitCon“ ir UAB „Infes“.

Tauragės geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiuose paruoštas vanduo tiekiamas Tauragės miestui bei Dacijonų, Butkelių, Papušynės, Taurų ir Norkaičių priemiestiniams kaimams. Centralizuoto šalto vandens sistemomis naudojasi 30854 gyventojai. Projekto metu buvo rekonstruoti ir įrengti 11880 m3/parą galingumo vandens gerinimo įrengimai. Visiškai pilnai darbus planuojama baigti balandžio mėnesį.

Dauguma gyventojų net nesusimąsto, kaip iki jų namų patenka geriamas vanduo, kaip jis išgaunamas ir kokia vandens kokybė. Išgautas ir panaudotas vanduo gamybiniuose procesuose bei buityje surenkamas ir jau nuotekų tinklais keliauja į valymo įrenginius. Toks uždaras ciklas neleidžia teršti aplinkos, nes išvalytos ir nukenksmintos nuotekos vėl patenka į aplinką.

UAB „Tauragės vandenys“ sėkmingai įgyvendinamo projekto metu buvo atlikta:

  • vandens gerinimo filtrų (vandens ruošyklos) nugeležinimo pastate rekonstravimas,
  • II kėlimo siurblinės rekonstravimas,
  • plovimo vandens skaidrintuvų remontas
  • Vandentiekio stoties vandentiekio, elektros ir ryšių tinklų rekonstravimas ir nauja statyba, bei vandentiekio stoties sklypo sutvarkymas.

Pasak UAB „Tauragės vandenys“ direktoriaus Eduardo Anulio vandenvietėje jau labai reikėjo keisti elektros tinklus, vamzdynus, įrangą ir dar daug kitų dalykų. Prisimena, kad ir vandens filtravimo procesas iki šių dienų buvo vykdomas neautomatizuotai, neracionaliai naudojamas vanduo eksploatuojamų filtrų praplovimui, daugelis plieninių gaminių (technologiniai vamzdynai, filtrų korpusų vidiniai paviršiai) buvo pažeisti korozijos. Tad buvo būtina rekonstruoti ir įrengti 11880 m3/parą galingumo vandens gerinimo įrengimus.

Siuo metu jau sėkmingai baigti darbai vandens skaidrintuve, taip pat II kėlimo siurbinėje, kur buvo pakeista technologinė įranga, vamzdynai, sklendės ir matavimo bei kontrolės prietaisai. Taigi po projekto siurblinės darbas bus automatizuotas, o tiekiamas vanduo vartotojams ir filtrų plovimui bus apskaitomas. Nugeležinimo stoties rekonstravimo metu buvo rekonstruoti, pakeisti ir modernizuoti vandens ruošimo įrenginiai – aeratoriai, koštuvai, vamzdynai, sklendės, uždaromoji armatūra, kontrolės bei matavimo prietaisai. Visas vandens ruošimo (filtravimo) procesas nuo šiol bus automatizuotas ir proceso parametrai, įrenginių padėties informacija bus perduodama į vandentiekio stoties dispečerinės kompiuterį.

Įgyvendinus projektą Tauragės miesto ir rajono gyventojai bus aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, vandens stoties darbas bus patikimesnis, ji bus šiuolaikiškai modernizuota. Įgyvendintas projektas, suteiks galimybę pagerinti Tauragės gyventojų higienines gyvenimo sąlygas ir skatins naudotis UAB „Tauragės vandenys“ teikiamomis paslaugomis.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį.

foto2foto3


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt