Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Ragina tauragiškius jungtis prie centrinių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų

image descriptionlogotipas3 (2)

 

 

 

 

 

Ragina tauragiškius jungtis prie centrinių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų

Tauragės mieste bei rajone baigiamos tvarkyti vandentiekio ir nuotekų tinklų sistemos. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ darbai pasiekė finišo tiesiąją.

Šiuo projektu tiems Tauragės miesto bei rajono gyventojams, kurie iki šiol tokios galimybės neturėjo, suteikiama prieiga prie švaraus geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų, pagerinama vandentvarkos paslaugų kokybė. Plečiamos tinklų sistemos tuo pačiu padeda tausoti gamtą – į aplinką patenka mažiau nuotekomis užteršto vandens. Projekto apimtyje iš viso buvo vykdomos penkios sutartys.

Eičių kaime baigta nuotekų tinklų bei nuotekų valyklos rekonstrukcija. Iš viso nuotekų tinklų rekonstruota 0,55 km ir jau 142 namų ūkiams teikiamos nuotekų valymo paslaugos rekonstruotais valymo įrenginiais. Kunigiškių kaime paklota 0,3 km vandentiekio tinklų bei 4,68 km nuotekų šalinimo tinklų, pastatyta ir nuotekų valykla.

Nuotekų tinklų rekonstrukcija taip pat baigta ir Tauragės mieste, Butkelių, Gaurės ir Taurų gyvenvietėse, kur iš viso rekonstruota 6,3 km buitinių nuotekų tinklų. Rekonstruota ir pagrindinė miesto nuotekų siurblinė Ližių kaime.

Darbai buvo pristabdyti Pilsūdų kaime, nutraukus sutartį su rangovu UAB „Žemkasta“, tačiau šių metų rudenį paskelbus konkursą darbams užbaigti, jie atnaujinti. Iki šiol Pilsūduose nutiesta 4,22 km naujų nuotekų tinklų ir rekonstruota dar 0,67 km. Pagal naują sutartį bus užbaigta rekonstruoti ir nuotekų valykla. Pagal tą pačią sutartį nutrūko darbai ir Lauksargių kaime. Čia iki šiol vandentiekio tinklų paklota 0,384 km, nuotekų – 1,01 km.

„Pilsūdų k. nuotekų tinklų statybos ir rekonstrukcijos darbai jau baigti, todėl gyventojus raginame nieko nelaukti ir kreiptis į UAB „Tauragės vandenys“ dėl prisijungimo prie centrinių nuotekų tinklų“, ragino Jonas Gečas, UAB „Tauragės vandenys“ technikos direktorius.

Suskubti jungtis prie nuotekų tinklų labai raginami ir Kunigiškių kaimo gyventojai. Nors apie pusė šio kaimo gyventojų, kuriems sudaryta galimybė jungtis prie naujai nutiestų tinklų, jau yra tai padarę, prisijungimo terminas artėja prie pabaigos: „Kunigiškių gyventojai, kuriems nutiesti tinklai, privalo prisijungti prie jų iki ateinančių metų vasario“.

Planuojama, kad prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų išvis prisijungs 12, prie nuotekų tinklų – 166 namų ūkiai, o nuotekų valymo pasaugos bus pagerintos 378 namų ūkiams.

„Tvarkyti nuotekas centralizuotai – ne tik patogiau, tačiau taip tausojama ir aplinka. Gyventojams nereiks nuolat rūpintis nuotekų išvežimu iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir už tai brangiai mokėti, o namuose susidariusios nuotekos nekels grėsmės aplinkai, jei netyčia patektų į gruntą“, – tikino J. Gečas. Pasak jo, neprisijungus, gyventojai sulauks įspėjimo, o po to gresia ir piniginė bauda.

Didžiąja dalimi finansuoja ES

Projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ finansuoti išvis skirta 2 854 494,11 Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos sudaro 1 647 376,95 Eur (57,7 proc.), Tauragės savivaldybės biudžeto ir privačios lėšos – 1 207 117,16 Eur (42,3 proc.).

Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.3.02-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projekto pabaiga numatoma 2021 m. rugpjūčio 6 dieną.

 


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt