Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Po žiemos tęsiami vandentvarkos projekto darbai

 

Nors žiema šįmet buvo atšiauri, projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ darbų eiga vyksta pagal planą. Šiuo projektu bus suteikta prieiga prie švaraus geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiems Tauragės miesto bei rajono gyventojams, kurie tokios galimybės dar neturėjo, ir iš esmės pagerintos vandentvarkos paslaugos.

Centralizuota vandentiekio sistema ilgainiui pasieks Ližių, Kunigiškių, Eičių, Pilsūdų, Lauksargių kaimų, Taurų, Butkelių ir Gaurės gyvenviečių gyventojus, įmones bei įstaigas. Prie nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų gyventojai jungtis kol kas dar negali, nes darbai nėra pilnai užbaigti, nepastatyti nuotekų valymo įrenginiai. Pagal projektą šiuo metu yra padaryta 43,12 proc. darbų, tad prisijungti prie tinklų bus galima rugsėjo mėn. pabaigoje.

„Dėl žiemos šalčių darbai buvo nutraukti Kunigiškių ir Eičių gyvenvietėse, laikinai darbai nevyko Pilsūdo gyvenvietėje. Nevyko ir nuotekų tinklų renovacija Tauragės mieste. Tačiau šiuo metu darbai – atnaujinti, ir projektas – sėkmingai vykdomas. Darbai nuo planų neatsilieka, lėšos įsisavinamos pagal grafiką“, – apžvelgė Jonas Gečas, Tauragės vandenų technikos direktorius.

Įgyvendinamos penkios rangos sutartys

Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ apimtyje vykdomos penkios rangos sutartys.

Pagal rangos sutartį Nr. 72 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (Eičių, Kunigiškių gyvenvietėse)“, kurią vykdo rangovas UAB „Kvėdarsta“, Eičių kaime bus rekonstruoti nuotekų tinklai bei valymo įrenginiai, Kunigiškių kaime bus nutiesti nauji vandentiekio bei nuotekų tinklai, įrengta nauja nuotekų valykla.

„Nors žiema sutrukdė darbams, Eičių gyvenvietėje numatyti darbai bus užbaigti pirmiausiai. Planuojama, kad tai bus padaryta birželio mėnesį“, – sakė J. Gečas.

Pagal rangos sutartį Nr. 70 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (Lauksargių, Pilsūdų k.)“, kurią vykdo rangovas UAB „Žemkasta“, Pilsūdų kaime bus pastatyti bei rekonstruoti nuotekų tinklai, rekonstruota nuotekų valykla, o Lauksargių kaime vandentiekio ir nuotekų tinklai bus nutiesti naujai. Šie darbai kol kas – nepradėti.

Dar vienas darbų objektas – pagrindinės miesto nuotekų siurblinės rekonstravimas, atliekamas pagal rangos sutartį Nr. 2 „Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas“, kurią vyko rangovas „Per Aarsleff“ A/S. Pasak J. Gečo, jau atlikti du trečdaliai numatytų darbų, todėl yra tikimybė, kad darbai bus užbaigti 5-6 mėn. anksčiau nei numatyta sutartyje.

Šiuo metu įgyvendinamos rangos sutartys Nr. 30 „Tauragės miesto Stoties g. dalies rekonstrukcija (nuotekų tinklų renovacija)“, vykdoma UAB „Kvėdarsta“, ir Nr. 81 „Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės rajone“, kurią vykdo rangovas UAB „KRS“. Pagal šią sutartį bus renovuojama apie 5,2 km nuotekų tinklų Tauragės mieste ir Butkelių, Gaurės bei Taurų gyvenvietėse.

Rekonstruota 2,8 km nuotekų tinklų

„Tauragės vandenų“ Technikos direktorius pabrėžė, jog nuotekų tinklų renovacija vykdoma netrukdant gyventojams naudotis nuotekų šalinimo paslauga. Nuotekų renovacija jau užbaigta Prūdo, Parko, Topolių, Atgimimo, Naujosios, T. Vaižganto ir Senvagės gatvėse, tačiau liko iš dalies sutvarkyti gerbūvį. Šiuo metu rekonstruota 2,8 km nuotekų tinklų.

Planuojama, kad įgyvendinant projektą Tauragės mieste ir rajone išvis bus nutiesta 10,679 km vandentiekio bei nuotekų tinklų, rekonstruoti 7,504 km nuotekų tinklų. Taip pat bus pastatytas vienas naujas nuotekų valymo įrenginys, dveji nuotekų valymo įrenginiai – rekonstruoti, atnaujinta ir pagrindinė miesto nuotekų siurblinė.

Prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 12, prie nuotekų tinklų – 166 namų ūkiai; nuotekų valymo pasaugos bus pagerintos 359 namų ūkiams.

Didžiąja dalimi finansuoja ES

Projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ finansuoti išvis skirta 2 854 494,11 Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos sudaro 1 647 376,95 Eur (57,7 proc.), Tauragės savivaldybės biudžeto ir privačios lėšos – 1 207 117,16 Eur (42,3 proc.).

Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.3.02-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projekto pabaiga numatoma 2020 m. kovo 22 dieną.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt