Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Informacija apie geriamąjį vandenį

Vadovaujantis geriamojo vandens įstatymo 11 straipsniu, geriamojo vandens tiekėjas privalo informuoti vartotojus apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus už praėjusius metus.

2013 m. Tauragės miestui buvo patiekta 2409 m3 per parą geriamojo vandens. Geriamuoju vandeniu aprūpinta 23685 tūkst. Tauragės miesto gyventojų.

Laboratorinė geriamojo vandens kontrolė buvo vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Tauragės apskrities Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba planą, nustatomi visi Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” numatyti rodikliai. Pagal šį planą pasirinktos 28 geriamojo vandens mėginių ėmimo vietos. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenvietės ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų.

Pagal programinės priežiūros planą 2013 m. iš viso buvo paimti 556 geriamojo vandens mėginiai, iš jų atliktos 6116 analitės. Iš vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) paimti 360 mėginiai, iš kurių nustatytos 4327 analitės, o iš vidaus vandentiekio čiaupų – 196 mėginiai ir nustatyta 1789 analitės.

Išanalizavus 2013 metų UAB „Tauragės vandenys” tiekiamo geriamojo vandens kokybę, nustatyta, kad paruoštas vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos Higienos normos HN 24:2003 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nebuvo.

Programinė priežiūra vykdoma ir 32 kaimo vandenvietėse. Per 2013 metus buvo paimti ir ištirti 158 vandens mėginiai, atliktos 2657 analizės.

Dvidešimt penkiuose kaimuose įrengti nugeležinimo įrenginiai, kurie pašalina geležį ir amonį.

Kaimo gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos Higienos normos HN 24:2003 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nenustatyta.

Penkių kaimų vandenvietėse ( Eidintų, Pužiškės, Sartininkų,Žygaičių, Griežpelkių II) reikia nugeležinimo įrenginių.Šiose kaimo vandenvietėse geležies kiekis nežymiai viršija leistinas normas. Pavyzdžiui Griežpelkiuose II geležies kiekis 0,26 mg/l, kai leistina norma 0,2 mg/l. Toks geležies kiekis nėra pavojingas sveikatai, jis tik neestetiškai atrodo.

Dapkiškių kaimo vandenyje buvo stebimas boro padidėjimas. Siekiant jo išvengti išgręžtas naujas gręžinys į kitą vandeningą horizontą ir pastatyti nugeležinimo įrenginiai. Šiuo metu vyksta nugeležinimo įrenginių derinimo darbai. Geležies koncentracija atitinka higienos normų reikalavimus. Viršijama amonio koncentracija, kurio pašalinimas nugeležinimo įrenginiuose tik laiko klausimas.

Šiais metais numatyta nugeležinimo įrenginius statyti Žygaičių ir Sartininkų gyvenvietėse.

UAB ,,Tauragės vandenys“


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt