Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Buitinio nuotekyno tinklų rekonstravimas

LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

,,BUITINIO NUOTEKYNO TINKLŲ AKACIJŲ G. IR NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ AKACIJŲ G. 5, TREPŲ K., TAURAGĖS R., REKONSTRAVIMAS“

 

2017 m. spalio 9 d. pasirašyta projekto ,,Buitinio nuotekyno tinklų Akacijų g. ir nuotekų valymo įrenginių Akacijų g. 5, Trepų k., Tauragės r., rekonstravimas“ finansavimo sutartis Nr. LAAIF-S-21(2017) Projektui skirtas 56849,60 Eur. finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo.

Įgyvendinant projektą ,,Buitinio nuotekyno tinklų Akacijų g. ir nuotekų valymo įrenginių Akacijų g. 5, Trepų k., Tauragės r., rekonstravimas“ numatoma rekonstruoti 0,962 km. nuotekų tinklų, pastatyti buitinius nuotekų valymo įrenginius AT-75 su 0,195 km. privažiavimo keliu. Įdiegus šiuos nuotekų valymo įrenginius bus netik įgyvendinti aplinkosauginiai reikalavimai, bet ir ženkliai sumažinta į aplinką išleidžiama tarša su gyvenviečių nuotekomis. Pastačius naujus nuotekų valymo įrenginius, nuotekos bus išvalytos iki Nuotekų valymo reglamente nustatytų normatyvų.

Projektą ,,Buitinio nuotekyno tinklų Akacijų g. ir nuotekų valymo įrenginių Akacijų g. 5, Trepų k., Tauragės r., rekonstravimas“ planuojama baigti iki 2019 m. sausio 2 d.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt