Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Baigiamas trečiasis vandentvarkos projektas

zenklas

Baigiamas trečiasis vandentvarkos projektas

Prieš kelerius metus pradėtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ – baigiamas. Projekto įgyvendinimo metu dar dvejuose Tauragės rajono gyvenvietėse – Papušynėje ir Tauragėje – buvo nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Užbaigus projekte numatytus darbus, centralizuota sistema tapo prieinama daugiau kaip 800 Tauragės ir Papušynės gyventojų, t.y. daugiau kaip 400 gyventojų, galės prisijungti prie naujų vandentiekio tinklų, bei daugiau kaip 400 gyventojai galės prisijungti prie naujų nuotekų tinklų.

Aplinkos atstatymo darbai

Aplinkos atstatymo darbai

Statybos darbus vykdė AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Stamela“. Projektą finansavo Europos Sąjungos Sanglaudos fondas (85 proc.) ir Lietuvos Respublikos valstybė (10 proc.), likusias lėšas skyrė Tauragės rajono savivaldybė (5 proc.). Bendra projekto vertė siekia daugiau kaip 7 mln. litų.

Vykdant projekte numatytus darbus iš viso projekto įgyvendinimo metu buvo nutiesta daugiau kaip 9 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 8 km naujų nuotekų tinklų. Darbai vykdyti 36-iose gatvėse. Taip pat sumontuotos dvi siurblinės.

Vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą nuo sklypo ribos iki savo namų gyventojai turi nusitiesti savo lėšomis. „Labai svarbu, kad gyventojai būtų aktyvūs jungdamiesi prie centralizuotos sistemos, nes tam sudarytos labai palankios sąlygos, kuomet tinklų statybos darbus galima pasidaryti patiems. Tačiau gyventojai turi nepamiršti, kad norint pradėti prisijungimo darbus, pirmiausia reikia apsilankyti UAB „Tauragės vandenys“ gamybiniame skyriuje (Šlaito g. 2, Tauragė), kad jiems būtų išduotos prisijungimo sąlygos“, – sakė UAB „Tauragės vandenys“ Technikos direktorius Jonas Gečas.

Aplinkos atstatymo darbai

Aplinkos atstatymo darbai

„Pastarųjų ketverių metų Tauragės rajono vandentvarkos infrastruktūros plėtros investicijos ir darbų apimtys buvo didžiulės, taigi džiaugiamės, kad dar daugiau tauragiškių galės prisijungti prie centralizuotų miesto sistemų ir taip išvengti iki šiol buityje vyravusių nepatogumų bei papildomų finansinių išlaidų“, – sakė UAB „Tauragės vandenys“ Direktorius Eduardas Anulis.

Lietuvos praktika rodo, kad gyventojai vis labiau pasitiki viešai teikiamomis vandens paslaugomis ir vertina tai, kad nutiesiamos vandentiekio ir nuotekų atšakos iki sklypų ribų bei paaiškinama ir padedama prisijungti.

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ prisideda prie esamų socialinių, aplinkosaugos ir regionų vystymosi problemų sprendimo bei vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

ES parama – investicija į jūsų ateitį!


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt