Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Įvykdyti projektai

2020 m. vasario 7 d. buvo pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0007 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0007.

Projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ finansuojamas 229 451,18 Eur. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.

Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje” tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės aglomeracijoje. Šiam tikslui pasiekti numatoma pagrindinė projekto veikla: nuotekų surinkimo tinklų apie 1,33 km tiesimas
Tauragės aglomeracijoje yra 41.182 (GE) gyventojų ekvivalentą atitinkanti apkrova. Neprijungtų gyventojų skaičius 898 GE. Ši gyventojų dalis neturi galimybės prisijungti prie viešos nuotekų tvarkymo sistemos dėl nepakankamai išplėtotos infrastruktūros. Todėl šie gyventojai nuotekų tvarkymą vykdo individualiai, naudojant vietinius nuotekų surinkimo šulinius, išgrėbimo duobes. Tai sąlygoja aplinkos taršą ir riziką dėl neatitikimo 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 91/271/EEB reikalavimams. Šios probleminės situacijos sprendimui, šiuo projektu numatoma įgyvendinti veiklą – nuotekų surinkimo tinklų tiesimas Tauragės aglomeracijoje.
Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje” tikslinė grupė – Tauragės aglomeracijos 69 gyventojai , kurie bus prijungti prie planuojamų nutiesti naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų.
Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje” įgyvendimas būtinas, siekiant 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 91/271/EEB bei kitus reikalavimus.
Įgyvendinant projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ prijungti prie centralizuotų tinklų šie būstai:
1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 8 Pūtvės g. Tauragės m.
2. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.38 Kęstučio g. Tauragės m.
3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Ivanausko g. 7a, Tauragės m.
4. Vandentiekio ir uotekų tinklų statyba Sodybų g. 12, Taurų k., Tauragės raj.
5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.20 Ryto Taurų k. Tauragės r.
6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.21A Maironio g. Tauragės m.
7. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.14 Skaudvilės g.. , Tauragės m.
8. Nuotekų tinklų statyba Dariaus ir Girėno g. 77, Tauragės m.
9. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Gaurės g., Tauragės r.
10. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.12 Vaižganto g. Tauragės m.
11. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.14 Pramonės g. Tauragės m.
12. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.21 Simonaitytės g. Tauragės m.
13. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Simonaitytės g. Tauragės m.
14. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.18 Knygnešio g.. Tauragės m.
15. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.44 Poškos g. Tauragės m.
16. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 7 Ivanausko skg. Tauragės m.
17. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 9 Ivanausko skg. Tauragės m.
18. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 1A Ąžuolų g. Tauragės m.
19. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. Namams Jankausko g. 6 ir 8, Tauragės m.
20. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 12 Sodų g. Tauragės m.
21. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 25 Šiaurės g, Tauragės m.
22. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.38, Aukštaičių g.. Tauragės m.
23. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Donelaičio g. 36 ir Donelaičio g. 38, Tauragės m.
24. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.140 Šilalės g.. Tauragės m.
25. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr. 4A ir 4B, Prezidento g. Tauragės m.
26. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.15 Knygnešio g. Tauragės m.
27. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Dariaus ir Girėno g. 150, Tauragės m.
28. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Žemaičių g. Tauragės m.
29. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 61 T. Ivanauskos g, Tauragės m.
30. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Aukštaičių g. 26A, Tauragės m.
31. Vandentikeio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Rojaus g. 1,7,9,15 ir Minties g. 1,3 Papušynės k., Tauragės raj.
32. Vandentiekio ir nuotekų statybos darbai gyv. namams Ryto g. 15,17,19,21, Jorės g. 3,5,7 ir Galmenų g. 4, Norkaičių k., Tauragės raj.
33. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Topolių g. 38,40, Butkelių k., Tauragės raj.
34. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Aleksandro Fadino g. 48, Tauragė
35. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Kasperavičiaus g. 18E, 18F, 18G, Papušynės k., Tauragės raj.

TAURAGĖS RAJONE PASTATYTI VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI GRIŽPELKIŲ II IR PUŽIŠKĖS KAIMUOSE

UAB ,,Tauragės vandenys“ įgyvendino projektą ,,Vandens gerinimo įrenginių statyba Griežpelkių II ir Pužiškės kaimuose Tauragės rajone“, finansuojamą Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir UAB ,,Tauragės vandenys“ lėšomis. Pagal 2021 m. rugpjūčio 4 d., tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Tauragės vandenys“ pasirašytą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ paramos sutartį Nr. 20KI-KT-21-1-00914-PR001 projektui „Vandens gerinimo įrenginių statyba Griežpelkių II ir Pužiškės kaimuose Tauragės rajone“ skirta 50 864,00 Eur iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 8 976,00 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 30 668,00 Eur. paramos gavėjo įnašas
Projekto „Vandens gerinimo įrenginių statyba Griežpelkių II ir Pužiškės kaimuose Tauragės rajone“ apimtyje Griežpelkių II ir Pužiškės kaimuose pastatyti vandens kokybės gerinimo įrenginiai, kuriuose įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 geriamojo vandens kokybei keliamų reikalavimų.
Projektas būtinas Griežpelkių II ir Pužiškės kaimų gyventojams, nes nėra jokios kitos galimybės užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą. Pastačius vandens gerinimo įrenginius, pagerėjo tiekiamo vandens kokybė, sumažėjo fizinė (aplinkos) ir socialinė atskirtis kaimo vietovėse.
Griežpelkių II ir Pužiškės kaimų gyventojų bei šiuose kaimuose įsikūrusių įstaigos poreikis yra gauti kokybišką geriamąjį vandenį. Tikslinės grupės ypatingai suinteresuotos šiuo projektu, nes, pastačius vandens gerinimo įrenginius, gyventojai naudoja kokybišką geriamąjį vandenį, turintį tiesioginę įtaką jų sveikatai, gyvenimo sąlygoms, projektas turi teigiamą įtaką visai kaimų bendruomenei.
Projektas naudingas ir būtinas, nes investuojama į kaimų inžinerinę infrastruktūrą, projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai, pagerintos gyventojų gyvenimo sąlygos, patrauklesnė kaimų infrastruktūra – tiekiamas kokybiškas geriamas vanduo.
Projektu įgyvendintas vandens valymo procesas yra inovatyvus, kadangi yra automatizuotas ir valdomas šiuolaikišku suprogramuotu valdikliu. Vandens gerinimo technologija yra tokia, kuriai valdyti nereikia nuolatinio aptarnaujančio personalo, reikalinga tik periodinė įrangos patikra. Vandens valymo technologija yra draugiška aplinkai, kadangi vandens valymo procese nenaudojama jokių cheminių medžiagų, o išvalius vandenį nesusidaro pavojingų atliekų. Taip pat vandens valymo procesas yra tausojantis gamtos išteklius, nes automatizuota technologija sunaudoja optimalų požeminio vandens kiekį filtrams išplauti. Projekto metu sukurtas ilgalaikis turtas priklauso UAB „Tauragės vandenys“, kuri eksplotuoja, prižiūri ir yra atsakinga už sukurtos infrastruktūros, naujų vandens gerinimo įrenginių, tinkamą naudojimą. Visos eksploatavimo metu patirtos išlaidos dengiamos iš bendrovės apyvartinių lėšų.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt