Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Įvykdyti projektai

image016

PIRMASIS NEMUNO ŽEMUPIO BASEINO INVESTICINIO PROJEKTO ETAPAS

Investicinis vandentvarkos projektas „Nemuno žemupio baseino I paketas“ Nr. 2004/LT/16/C/PE/004 , kurio vertė yra 130,792 mln. litų ir kuriam 80 proc. paramos skiria Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, o 20 proc. Lietuvos Respublikos vyriausybė, apima Palangos, Šilutės, Skuodo, Kretingos, Pagėgių, Šilalės, Tauragės, Rietavo savivaldybes. Įgyvendinus Nemuno žemupio projektą, pagerės Nemuno žemupio intakų bei kitų šiame regione esančių upių vandens kokybė, bus suteikta galimybė naudotis centralizuotais vandentiekio ir nuotekų tinklų sistemų paslaugomis daugiau nei 32 tūkst. gyventojų.

Tauragėje pirmos ir antros dalies darbai atlikti, nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai pripažinti tinkamais naudoti. Projekto pradžia 2005-03-15, pabaiga 2009-06-10.

I paketo 1 dalies rangos sutartis, kuri buvo pasirašyta 2007 m. spalio 23 d., darbai baigti, nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai. 2009 m. birželio 10 d. pripažinti tinkamais naudoti.

I paketo 2 dalies sutartis, kuri buvo pasirašyta 2007 m. gruodžio 27 d., darbai baigti, nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai. 2009 m. kovo 12 d. pripažinti tinkamais naudoti.

Pagal projekto 2 dalies sutartį nutiesta 6,25 km vandentiekio ir 12,19 km..nuotekų tinklų: J. Tumo-Vaižganto, Vytauto, J. Kruopo, Pušyno, S. Dariaus ir S. Girėno, Žuvinto, Verkių, Medvėgalio, Radastų, Ąžuolų , Slėnio, Šermukšnių, Jovarų, Jūros, Jauniaus, Tiesos, Putinų, Senvagės, T. Ivanausko, Lelijų, Pylimo, Akacijų, Šlaito, Mindaugo gatvėse, Ryšių, Vairo, Ašmenos, Akmenos, Kalnelio, Naglio skersgatviuose. Pastatytos 3 nuotekų siurblinės.

Pagal projekto 1 dalies sutartį nutiesta 6,01 km vandentiekio ir 13,89 km. nuotekų tinklų: T. Ivanausko, Puntuko, Jaunimo, Pirmūnų, Maironio, Pilaitės, Skalbyklos, Jūros, Vytauto, Partizanų, V. Kudirkos, Beržų, Sodų, Šilalės (nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki Laukų g.) gatvėse. Renovuoti nuotekų tinklai Gedimino, Jūros, Oranžerijos, Pramonės gatvėse.

UAB „Tauragės vandenys“ jau eksploatuoja nutiestus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties sudarymo, prašome kreiptis į UAB „Tauragės vandenys“ abonentinę tarnybą 102, 103, 104, 107 kab. Neatsiėmusiems projekto arba projektavimo sąlygų reikia kreipkis į gamybinį skyrių 301 kab.

TAURAGĖS NUOTEKŲ VALYKLOS STATYBA

2010 lapkričio 29 dieną atiduota naudoti Tauragės nuotekų valykla, kurios statybos darbai buvo pradėti 2009 metais kovo mėnesį. Tauragės miesto nuotekų valymo įrenginiai pastatyti nuotekų valyklos teritorijoje vietoj nugriautų nenaudojamų susidėvėjusių statinių. Sumontuota nuotekų priėmimo, nuotekų pirminio, biologinio, antrinio valymo bei dumblo sausinimo įranga. Naujos valyklos apkrova teršalais – 38000 ekvivalentiniam gyventojų skaičiui, didžiausias hidraulinis našumas – 700 m3/h.

Faktinė statybos kaina ( be PVM): 18 619 900,68 Lt

susideda iš :

-ES Sanglaudos fondo dalis: 822.855,20 Lt.

-Lietuvos Respublikos biudžeto dalies: 11.234.577,89 Lt.

-Tauragės rajono savivaldybės dalies : 6 562 467,59 Lt.

Sutaupyta rangos darbų vertė: 790 108,47 Lt.

image019

Nuotekų valyklos biologiniuose valymo įrenginiuose naudojama geru išvalymu pasižyminti Danijos firmos ,,Degremont A/S“ sukurta OCO technologija. Tai – aktyviojo dumblo procesas, dėl kurio sukuriama optimali biologinio organinių medžiagų (biologinis deguonies suvartojimas ir cheminis deguonies suvartojimas) bei azoto ir fosforo pašalinimo galimybė. Tauragės nuotekų valyklos statybos darbus atliko akcinė bendrovė ,,Panevėžio statybos trestas“ ir konsorciumo partneris „Degremont A/S“ (Danija).

zenklas

2007–2013M. EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS, „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ PRIORITETO, PRIEMONĖ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA“ PARAMOS ETAPAS

„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE“ PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-013

ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto .„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“, projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-013 tikslas – užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą ir tinkamą nuotekų tvarkymą Tauragės rajono aglomeracijoje, padidinti šių paslaugų prieinamumą gyventojams, sumažinti taršą, tenkančią Nemuno žemupio baseinui ir Baltijos jūrai. Taip pat prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 2008 – 2015 m. plėtros strategijos, kuria siekiama centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 2015 m. padidinti iki 95% visiems LR gyventojams.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 17 052 306,04 Lt

Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 16 097 809,83 Lt, kurios susideda iš:

– ES fondų lėšų – 14 403 303,53 Lt

– Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 1 694 506,3 Lt.

– Projekto vykdytojo ( partnerio) lėšų 954 496,21 Lt

Projektas apima objektus :

1) Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Tauragės mieste (II etapo 1 ir 2 dalys).

Vandens ir nuotekų tinklai nutiesti šiuose Tauragės miesto gatvėse: Santakos, Tėviškės, Bočių, Šilo, Geležinkelio, Prezidento, Kosmonautų, Rasos, Pavasario, Liepų, Pajūrio, Kaštonų ir Taurų skersgatviuose. Vandentiekio tinklai nutiesti P. Joniko gatvėje, nuotekų tinklai Spaustuvės gatvėje. Iš viso nutiesta: naujų vandentiekio tinklų 3,934 km, nuotekų tinklų 3,559 km..

2) Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Tauragės mieste (3 dalis)

Vandens ir nuotekų tinklai nutiesti šiuose Tauragės miesto gatvėse: Pūtvės, Laisvės, Pušų, Palydovo, Žvejų, Vilties, Kauno, Sporto, Taikos, Jurbarko, Darbininkų, Čiurlionio, Algirdo, Žalgirio, Inkaro. Nuotekų tinklai pakloti Stonių, Versmės Vymerio, Tremtinių kelio gatvėse. Iš viso nutiesta: naujų vandentiekio tinklų 8,423 km, nuotekų tinklų 9,721 km..

3) Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje (5 dalis)

Nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Skaudvilės miestelio gatvėse: Darbininkų, Kelmės, Laisvės, Lauko, Statybininkų, Tauragės, Upynos, D.Poškos Vilniaus.

Tik vandentiekio tinklai nutiesti Beržų ir Draugystės gatvėse.

Tik nuotekų tinklai nutiesti šiuose gatvėse: Ančios, Dariaus ir Girėno, Janonio, Kalnų, Kęstučio, Kranto, Kundročių, Maironio, Maironio skg, Malūno, Mechanizatorių, Pievų, Pušyno, Ramybės, Taikos, Trumpojoje, Žalgirio. Viso nutiesta naujų vandentiekio tinklų 5,319 km., nuotekų tinklų 16,519 km. Pastatytos 6 nuotekų siurblinės Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 260 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 538 gyventojai..

4) Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projekte atlikta:

– demontuoti nebenaudotini statiniai: grotų pastatas su nevalytų nuotekų latakais bei gamybinis pastatas.

esamos nuotekų valyklos teritorijoje pastatyti nauji:

– technologinis pastatas Nr.1;

-technologinis pastatas Nr.2;

-rekonstruoti biologinio valymo įrenginiai: aerotankas su antriniais nusodintuvais;

– įrengti nuotekų tretinio valymo įrenginiai;

– perteklinio dumblo tankintuvas;

– atvežtinių nuotekų priėmimo įrenginiai su siurbline;

– valytų nuotekų išleistuvas.

 

Už valyklos teritorijos ribų perklota nevalytų nuotekų tiekimo į valyklą orinė linija, rekonstruotas privažiavimo kelias į nuotekų valyklą.

Nuotekų valymo technologiniai procesai maksimaliai automatizuoti.

Skaudvilės nuotekų valyklos našumas pagal gyventojų ekvivalentą yra 1400 EGS (ekvivalentinis gyventojų skaičius). Projektiniai valyklos debitai yra sekantys:

Vidutinis paros debitas 180 m3/d

Didžiausias paros debitas (sausu metu) 240 m3/d

Vidutinis valandos debitas 7,5 m3/h

Didžiausias valandos debitas (sausu metu) 25 m3/h

Didžiausias valandos debitas (liūčių metu) 38 m3/h

Įvykdžius projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“ projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-013 sutaupyta lėšų, kurios panaudotos papildomiems darbams:

1) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje ir Skaidvilėje). Pagal šią sutartį Skaudvilėje nutiesta: vandentiekio tinklų – 227 m, nuotekų tinklų -588 km. Prie vandentiekio tinklų galės prisijungti 20 gyv.,prie nuotekų tinklų – 37 gyv..

2) “Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje 5 d. papildomų darbų pirkimas“. Pagal šią sutartį nutiesta : vandentiekio tinklų – 380 m, nuotekų tinklų -108 km. Prie vandentiekio tinklų galės prisijungti 28 gyv., prie nuotekų tinklų – 18 gyv. .

3) “Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje 5 d. antras papildomų darbų pirkimas“. Pagal šią sutartį nutiesta : vandentiekio tinklų – 161 m, nuotekų tinklų -863 km. Prie vandentiekio tinklų galės prisijungti 12 gyv., prie nuotekų tinklų – 66 gyv. .

Įgyvendinamas projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

zenklas

,,VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE (TAURAGĖJE, GAURĖJE, NORKAIČIUOSE, PAGRAMANTYJE, DAPKIŠKIUOSE), PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-080

ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose, Tauragėje, Gaurėje)“ projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-080 tikslas – užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą ir tinkamą nuotekų tvarkymą Tauragės rajono aglomeracijoje, padidinti šių paslaugų prieinamumą gyventojams, sumažinti taršą, tenkančią Nemuno žemupio baseinui ir Baltijos jūrai. Taip pat prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 2008 – 2015 m. plėtros strategijos, kuria siekiama centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 2015 m. padidinti iki 95% visiems LR gyventojams.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21 288 477,65 Lt

Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 20 103 216,87 Lt, kurios susideda iš:

– ES fondų lėšų – 17 987 088,78 Lt

– Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 2 116 128,09 Lt.

– Projekto vykdytojo lėšų 1 185 260,78 Lt

Projektas apima objektus:

 

1) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės mieste“

Tauragėje nutiesta 9,5 km geriamo vandentiekio ir 13,97 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti: Klenickio, Alėjos, Beržės, Dariaus ir Girėno (atkarpa nuo namoNr.108 iki Nr.128), Ežeruonos, Gaurės, Gėlių (atkarpa nuo namo Nr.3 iki Nr.6), Gimtinės, Avižonio, Mažeikos, Navasaičio, Knygnešio,Kundroto, Lakštingalų Mačernio, Margirio, Medžiotojų, Paplentės,Ramioji, Rydštato, S. Daukanto,Sandėlių (atkarpa nuo namo Nr.1 iki Nr.66), Semionovo ,Skalvių,Šemetos-Naujoji, Žalioji (atkarpa nuo namo Nr.16 iki Nr.24),Žolynų g., Aguonų, Birutės (atkarpa nuo namo Nr.1 iki Nr.15),

Didvyrių (atkarpa nuo namo Nr.1 iki Nr.14), Grybo, Laisvės (atkarpa nuo namo Nr.179 iki Nr.193),Šilalės(45 a, 45b, 47 a, 47b), Tilto.

 

2) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Pagramantyje ir Norkaičiuose)“

Norkaičiuose nutiesta 2,84 km. geriamo vandentiekio ir 6,06 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti: Jūros, Tvenkinio, Kranto, Aušros, Ryto, Vytauto gatvėse.

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 42 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 243 gyventojai

Pagramantyje nutiesta 4,12 km. vandentiekio ir 7,72 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti: Akmenos, Šlaito, Vakaro, Liepų, Trakalnio, Piliakalnio, Gramančios, Tuopų.

Atžalyno, Alyvų, Sodų, J. Mažeikos, Žalioji, Bažnyčios, Pakrantės gatvėse.

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 209 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 333 gyventojai.

 3) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Dapkiškiuose ir Gaurėje)“

Gaurėje nutiesta 1,84 km. geriamo vandentiekio ir 5,17 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti: Šešuvies, Vejų, Taikos, Šermukšnių, Gėlių, Gaurės, Liepų, Stadiono,Miško, Dvaro gatvėse.

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 108 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 359 gyventojai

Dapkiškiuose nutiesta 4,27 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti: Lakštingalų, Kalno, Šviesos, Vingio, Pilaitės, Parko, Rimties, Piliakalnio gatvėse.

Prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 277 gyventojai.

Iš projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje, Gaurėje, Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose), projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-080 sutaupyta lėšų atlikti papildomi darbai:

 1) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje, Norkaičiuose)“

Tauragės mieste nutiesta 1289 m. nuotekų tinklų, ir 459 m. vandentiekio tinklų;

Tinklai nutiesti: Ivanausko skg.(namai, Nr.3,4,5,6), Žalioji(namai, Nr.10,12) , Staiginės (namai, Nr.8,.10,11,12, 13, 14, 15), Ežeruonos Nr.11a., Dariaus ir Girėno g. (namai, Nr.84,86), Vymerio,( namai, Nr.3a, 5a), Didvyrių (namai, Nr.3a, 5a, 7a, 9a), Vytenio (namai, nuo Nr.18 iki 27), Raseinių g.Nr 16.

Tauragės rajone, Norkaičių kaime Kaštonų g. nutiesta 160 m. nuotekų tinklų ir 160 m. vandentiekio tinklų.

2) Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės mieste antras papildomų darbų pirkimas

Tauragės mieste nutiesta 1142 m. nuotekų tinklų ir 960 m. vandentiekio tinklų.

Įgyvendinamas projektas ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje, Gaurėje, Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose), projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-080 padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

 

zenklas

 

 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE (PAPUŠYNĖJE, TAURAGĖJE)“ PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-100

ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-100 tikslas – užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą ir tinkamą nuotekų tvarkymą Tauragės rajono aglomeracijoje, padidinti šių paslaugų prieinamumą gyventojams, sumažinti taršą, tenkančią Nemuno žemupio baseinui ir Baltijos jūrai. Taip pat prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 2008 – 2015 m. plėtros strategijos, kuria siekiama centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 2015 m. padidinti iki 95% visiems LR gyventojams.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 7143 330,04 Lt

Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 6 777 005,42 Lt, kurios susideda iš:

– ES fondų lėšų – 6 063 636,43 Lt

– Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 713 368,99 Lt.

– Projekto vykdytojo ( partnerio) lėšų 366 324,62 Lt

 

Papušynėje nutiesta 4,55 km. geriamo vandentiekio ir 4,08 km. nuotekų tinklų.

Prie nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų galės prisijungti 76 gyventojai

Tauragėje nutiesta 5,64 km. geriamo vandentiekio ir 4,58 km. nuotekų tinklų.

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 397 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 354 gyventojai

Iš projekto sutaupytų lėšų atlikta papildomi darbai:

 

1) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės m. Šilalės-Šiaurės, Ganyklų g.“

2) ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Tauragės mieste Kundroto, Strazdo g.“

Nutiesta Kundroto g. 65,27 m. ir Strazdo g. 96,99 m. nuotekų tinklų.

Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-100 padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

 

zenklas

 

 „TAURAGĖS DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“ PROJEKTO KODAS NR.VP3-3.1-AM-01-V-01-030

2015 m. kovo 25 d. baigti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ statybos darbai.

Pagal „Dumblo tvarkymo Lietuvoje investicijų programą“ dumblo apdorojimo įrenginiuose Ližių kaime, Tauragės rajone atliekamas kompleksinis nuotekų valyklos bei viso Tauragės regiono (Skaudvilės, Jurbarko, Pagėgių, Šilalės, Kvėdarnos nuotekų valyklų) dumblo utilizavimas – dumblo kiekio sumažinimas, jo saugus kaupimas bei blogų kvapų panaikinimas. Pastatytuose naujuose dumblo perdirbimo įrenginiuose itin efektyviai išspręstas susidarančio dumblo sutvarkymo klausimas. Naujieji dumblo apdorojimo įrenginiai pajėgūs utilizuoti (supūdyti, nusausinti, išdžiovinti) iki 4365 kg (pagal sausą medžiagą) per parą arba 1625 tonų per metus (pagal sausą medžiagą) įvairios koncentracijos ir skirtingose technologinėse grandyse susidariusio nuotekų valyklos dumblo ir maisto atliekų. Apdorojant dumblą dumblo apdorojimo įrenginiuose jo kiekis pagal sausą medžiagą sumažės apie 30 – 45 proc. Be to, proceso metu išgautos biodujos panaudotos elektros energijos, šilumos gamybai, dumblo džiovinimui ir savoms nuotekų valyklos reikmėm.

 

pirma foto

 

antra foto

 

Šis projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Skirus projektui papildomą finansavimą, didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 23 432 749,03 Lt./ 6 786 593,2 EUR. Iš Europos Sąjungos fondų lėšų skirta 18 862 075,17 Lt. /5 462 834,56 EUR. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 2 219 067,67 Lt./ 642 686,42 EUR. Projekto vykdytojas UAB „Tauragės vandenys“ įsipareigojo skirti projektui įgyvendinti ne mažiau nei 2 351 606,19 Lt./ 681 072,23EUR.

Įgyvendinamas projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

 

 

PROJEKTAS „VANDENTIEKIO STOTIES ŠLAITO G. 2, TAURAGĖJE REKONSTRAVIMAS“

NR. VP3-3.1-AM-01-V-05-027.

2014 m. gegužės 26 d. UAB “Tauragės vandenys”, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Aplinkos valdymo agentūra pasirašė biudžeto lėšų naudojimo sutartį dėl projekto „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“ finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą”.Tauragės geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiuose paruoštas vanduo tiekiamas Tauragės miestui bei Dacijonų, Butkelių, Papušynės, Taurų ir Norkaičių priemiestiniams kaimams. Vanduo iš Tauragės miesto vandenvietės tiekiamas 10858 būstams arba 27146 gyventojams (vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybei pagal LR Statistikos departamento skelbiamu vidutiniu gyventojų ir būstų skaičiaus santykiu, taikomas 2,5 koeficientas). Per paskutinius trisdešimt metų nebuvo vykdomi esminiai technologinės bei su ja susijusios įrangos modernizavimo-atnaujinimo darbai, todėl įranga susidėvėjusi, neekonomiška, neatitinkanti šiuolaikinių įrangai keliamų reikalavimų. Vandens filtravimo procesas iki šių dienų vykdomas neautomatizuotai, neracionaliai naudojamas vanduo eksploatuojamų filtrų praplovimui, daugelis plieninių gaminių (technologiniai vamzdynai, filtrų korpusų vidiniai paviršiai) pažeisti korozijos. Numatoma rekonstruoti ir įrengti 11880 m3/parą galingumo vandens gerinimo įrengimus.

Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybiško geriamojo vandens tiekimą pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Įgyvendinus projektą, pareiškėjas UAB “Tauragės vandenys” savo lėšomis užtikrins vandens gerinimo įrenginių eksploatavimą. Bus užtikrintas tinkamas jų funkcionavimas, efektyvus infrastruktūros naudojimas, nepertraukiamas, ilgalaikis bei technine ir ekonomine prasme prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo paslaugų, kurių kokybė atitiks nustatytus reikalavimus, teikimas.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 2 335 200,9 Eurų

Įgyvendintas projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt