Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Įvykdyti projektai

Baigti projekto ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje” statybos darbai

UAB „Tauragės vandenys“ įgyvendino aplinkos apsaugos investicinį projektą ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje”.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, 2019 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-519 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo kryptis“, priimtas sprendimas skirti finansavimą įgyvendinamam aplinkos apsaugos investiciniam projektui ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje”. 2019 m. spalio 1 d. tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Tauragės vandenys“ pasirašyta aplinkos apsaugos investicinio projekto ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje” finansavimo ir priežiūros sutartis Nr. LAAIF-S-48(2019), kurios biudžetas – 104 341,93 Eur (su PVM), iš jų 50 067,20 Eur subsidiją suteiks Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, 54 274,73 Eur – projekto vykdytojo UAB „Tauragės vandenys“ lėšos.

Šiuo metu yra įgyvendintas aplinkos apsaugos investicinis projektas ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje”. Tauragės mieste atvesti vandentiekio ir nuotekų tinklai iki žemės sklypo ribos gyvenamiesiems namams Kęstučio g Nr. 30, Puntuko sk. Nr. 8, Taikos g. Nr. 34, T. Ivanausko g. Nr. 31, Žemaičių g. Nr. 19, Žemaičių g. Nr. 26,Žemaičių g. Nr. 32, atvesti nuotekų tinklai iki žemės sklypo ribos gyvenamiesiems namams Knygnešio g. Nr.9, Laisvės g. Nr. 6, T. Ivanausko skg. Nr. 8, T. Ivanausko skg. Nr. 10, Puntuko sk. Nr. 11, Rytų g. Nr. 56. Tauragės rajono Taurų kaime atvesti vandentiekio ir nuotekų tinklai iki žemės sklypo ribos gyvenamiesiems namams Sodybos g. Nr. 40, Sodybos g. Nr. 42, Tilžės pl. Nr. 23 ir nuotekų tinklai iki žemės sklypo ribos gyvenamajam namui Žolynų g. Nr. 1B. Tauragės rajono Butkelių kaime atvesti vandentiekio ir nuotekų tinklai iki žemės sklypo ribos gyvenamajam namui Topolių g. Nr. 52, o Norkaičių kaime atvesti vandentiekio ir nuotekų tinklai iki žemės sklypo ribos gyvenamajam namui Jūros g. Nr. 3. Įgyvendinus projektą ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje” nutiesta 404,76 m. d32 mm vandentiekio vamzdyno, 576,35 m. d160 mm savitakinio nuotekų vamzdyno, 219,07 m. slėginio d63 mm nuotekų vamzdžio, įrengtos trys nuotekų perpumpavimo stotelės, sudaryta galimybė 19 gyvenamųjų namų prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. Taip pasiektas projekto tikslas – padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas užtikrinant šių paslaugų nepertraukiamą kokybišką tiekimą. Šios investicijos prisideda prie Tauragės rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Tauragės vandenys“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

ES parama- investicija į Jūsų ateitį

 

2020 m. vasario 7 d. pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0007 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0007.
Projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ finansuojamas 229 451,18 Eur. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.
Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje” tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės aglomeracijoje. Šiam tikslui pasiekti numatoma pagrindinė projekto veikla: nuotekų surinkimo tinklų apie 1,33 km tiesimas
Tauragės aglomeracijoje yra 41.182 (GE) gyventojų ekvivalentą atitinkanti apkrova. Neprijungtų gyventojų skaičius 898 GE. Ši gyventojų dalis neturi galimybės prisijungti prie viešos nuotekų tvarkymo sistemos dėl nepakankamai išplėtotos infrastruktūros. Todėl šie gyventojai nuotekų tvarkymą vykdo individualiai, naudojant vietinius nuotekų surinkimo šulinius, išgrėbimo duobes. Tai sąlygoja aplinkos taršą ir riziką dėl neatitikimo 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 91/271/EEB reikalavimams. Šios probleminės situacijos sprendimui, šiuo projektu numatoma įgyvendinti veiklą – nuotekų surinkimo tinklų tiesimas Tauragės aglomeracijoje.
Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje” tikslinė grupė – Tauragės aglomeracijos 69 gyventojai , kurie bus prijungti prie planuojamų nutiesti naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų.
Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje” įgyvendimas būtinas, siekiant 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 91/271/EEB bei kitus reikalavimus.
Įgyvendinant projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ prijungti prie centralizuotų tinklų šie būstai:
1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 8 Pūtvės g. Tauragės m.
2. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.38 Kęstučio g. Tauragės m.
3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Ivanausko g. 7a, Tauragės m.
4. Vandentiekio ir uotekų tinklų statyba Sodybų g. 12, Taurų k., Tauragės raj.
5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.20 Ryto Taurų k. Tauragės r.
6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.21A Maironio g. Tauragės m.
7. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.14 Skaudvilės g.. , Tauragės m.
8. Nuotekų tinklų statyba Dariaus ir Girėno g. 77, Tauragės m.
9. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Gaurės g., Tauragės r.
10. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.12 Vaižganto g. Tauragės m.
11. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.14 Pramonės g. Tauragės m.
12. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.21 Simonaitytės g. Tauragės m.
13. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Simonaitytės g. Tauragės m.
14. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.18 Knygnešio g.. Tauragės m.
15. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.44 Poškos g. Tauragės m.
16. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 7 Ivanausko skg. Tauragės m.
17. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 9 Ivanausko skg. Tauragės m.
18. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 1A Ąžuolų g. Tauragės m.
19. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. Namams Jankausko g. 6 ir 8, Tauragės m.
20. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 12 Sodų g. Tauragės m.
21. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 25 Šiaurės g, Tauragės m.
22. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.38, Aukštaičių g.. Tauragės m.
23. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Donelaičio g. 36 ir Donelaičio g. 38, Tauragės m.
24. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.140 Šilalės g.. Tauragės m.
25. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr. 4A ir 4B, Prezidento g. Tauragės m.
26. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.15 Knygnešio g. Tauragės m.
27. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Dariaus ir Girėno g. 150, Tauragės m.
28. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Žemaičių g. Tauragės m.
29. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 61 T. Ivanauskos g, Tauragės m.
30. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Aukštaičių g. 26A, Tauragės m.
31. Vandentikeio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Rojaus g. 1,7,9,15 ir Minties g. 1,3 Papušynės k., Tauragės raj.
32. Vandentiekio ir nuotekų statybos darbai gyv. namams Ryto g. 15,17,19,21, Jorės g. 3,5,7 ir Galmenų g. 4, Norkaičių k., Tauragės raj.
33. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Topolių g. 38,40, Butkelių k., Tauragės raj.
34. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Aleksandro Fadino g. 48, Tauragė
35. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Kasperavičiaus g. 18E, 18F, 18G, Papušynės k., Tauragės raj.

Projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ baigtas 2022 m. vasario mėn.

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE“

2017 m. gegužės 23 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004, finansavimo sutartis.

2021m balandžio 5 d. šalių susitarimu projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ įgyvendinti patikslintas biudžetas ir skirtas iki 1.624.873,85 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų.

Įgyvendinus projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ įvykdyti rodikliai:

1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas.

Ližių kaime rekonstruota nuotekų siurblinė (NS-3 Ližų g. 9), siurblinės našumas 1300 m3/h.

2. Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba.

Kunigiškių kaime nutiesta 4,59 km naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 10 būstų, prie nuotekų tinklų – 96 būstams. Kunigiškių kaime pastatyta 39 m3/d. našumo nuotekų valykla.

3. Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija. 

Eičių kaime rekonstruota 0,55 km nuotekų tinklų. Sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 158 būstams. Eičių kaime rekonstruota 43 m3/d našumo nuotekų valykla.

4. Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r. 

Pilsūdų kaime nutiesta 3,61 km naujų nuotekų tinklų ir rekonstruota 1,38 km nuotekų tinklų. Sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 68 būstams. Pilsūdų kaime Sandėlių g. 10 rekonstruoti 26 m3/d. našumo nuotekų valymo įrenginiai.

5. Nuotekų tinklų rekonstrukcija Tauragės mieste ir Tauragės rajone. (Butkelių, Gaurės ir Taurų kaimuose) 

Rekonstruota 6,30 km nuotekų tinklų Tauragės mieste ir Tauragės rajone.  Nuotekų surinkimo paslaugos pagerintos 1851 būstui.

6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. 

Lauksargių kaime nutiesta 1,45 km naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Sudaryta galimybė prie vandentiekio prisijungti 10 būstų ir 29 būstams prie nuotekų tinklų.

Įgyvendintas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

 

image016

PIRMASIS NEMUNO ŽEMUPIO BASEINO INVESTICINIO PROJEKTO ETAPAS

Investicinis vandentvarkos projektas „Nemuno žemupio baseino I paketas“ Nr. 2004/LT/16/C/PE/004 , kurio vertė yra 130,792 mln. litų ir kuriam 80 proc. paramos skiria Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, o 20 proc. Lietuvos Respublikos vyriausybė, apima Palangos, Šilutės, Skuodo, Kretingos, Pagėgių, Šilalės, Tauragės, Rietavo savivaldybes. Įgyvendinus Nemuno žemupio projektą, pagerės Nemuno žemupio intakų bei kitų šiame regione esančių upių vandens kokybė, bus suteikta galimybė naudotis centralizuotais vandentiekio ir nuotekų tinklų sistemų paslaugomis daugiau nei 32 tūkst. gyventojų.

Tauragėje pirmos ir antros dalies darbai atlikti, nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai pripažinti tinkamais naudoti. Projekto pradžia 2005-03-15, pabaiga 2009-06-10.

I paketo 1 dalies rangos sutartis, kuri buvo pasirašyta 2007 m. spalio 23 d., darbai baigti, nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai. 2009 m. birželio 10 d. pripažinti tinkamais naudoti.

I paketo 2 dalies sutartis, kuri buvo pasirašyta 2007 m. gruodžio 27 d., darbai baigti, nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai. 2009 m. kovo 12 d. pripažinti tinkamais naudoti.

Pagal projekto 2 dalies sutartį nutiesta 6,25 km vandentiekio ir 12,19 km..nuotekų tinklų: J. Tumo-Vaižganto, Vytauto, J. Kruopo, Pušyno, S. Dariaus ir S. Girėno, Žuvinto, Verkių, Medvėgalio, Radastų, Ąžuolų , Slėnio, Šermukšnių, Jovarų, Jūros, Jauniaus, Tiesos, Putinų, Senvagės, T. Ivanausko, Lelijų, Pylimo, Akacijų, Šlaito, Mindaugo gatvėse, Ryšių, Vairo, Ašmenos, Akmenos, Kalnelio, Naglio skersgatviuose. Pastatytos 3 nuotekų siurblinės.

Pagal projekto 1 dalies sutartį nutiesta 6,01 km vandentiekio ir 13,89 km. nuotekų tinklų: T. Ivanausko, Puntuko, Jaunimo, Pirmūnų, Maironio, Pilaitės, Skalbyklos, Jūros, Vytauto, Partizanų, V. Kudirkos, Beržų, Sodų, Šilalės (nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki Laukų g.) gatvėse. Renovuoti nuotekų tinklai Gedimino, Jūros, Oranžerijos, Pramonės gatvėse.

UAB „Tauragės vandenys“ jau eksploatuoja nutiestus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties sudarymo, prašome kreiptis į UAB „Tauragės vandenys“ abonentinę tarnybą 102, 103, 104, 107 kab. Neatsiėmusiems projekto arba projektavimo sąlygų reikia kreipkis į gamybinį skyrių 301 kab.

TAURAGĖS NUOTEKŲ VALYKLOS STATYBA

2010 lapkričio 29 dieną atiduota naudoti Tauragės nuotekų valykla, kurios statybos darbai buvo pradėti 2009 metais kovo mėnesį. Tauragės miesto nuotekų valymo įrenginiai pastatyti nuotekų valyklos teritorijoje vietoj nugriautų nenaudojamų susidėvėjusių statinių. Sumontuota nuotekų priėmimo, nuotekų pirminio, biologinio, antrinio valymo bei dumblo sausinimo įranga. Naujos valyklos apkrova teršalais – 38000 ekvivalentiniam gyventojų skaičiui, didžiausias hidraulinis našumas – 700 m3/h.

Faktinė statybos kaina ( be PVM): 18 619 900,68 Lt

susideda iš :

-ES Sanglaudos fondo dalis: 822.855,20 Lt.

-Lietuvos Respublikos biudžeto dalies: 11.234.577,89 Lt.

-Tauragės rajono savivaldybės dalies : 6 562 467,59 Lt.

Sutaupyta rangos darbų vertė: 790 108,47 Lt.

image019

Nuotekų valyklos biologiniuose valymo įrenginiuose naudojama geru išvalymu pasižyminti Danijos firmos ,,Degremont A/S“ sukurta OCO technologija. Tai – aktyviojo dumblo procesas, dėl kurio sukuriama optimali biologinio organinių medžiagų (biologinis deguonies suvartojimas ir cheminis deguonies suvartojimas) bei azoto ir fosforo pašalinimo galimybė. Tauragės nuotekų valyklos statybos darbus atliko akcinė bendrovė ,,Panevėžio statybos trestas“ ir konsorciumo partneris „Degremont A/S“ (Danija).

zenklas

2007–2013M. EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS, „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ PRIORITETO, PRIEMONĖ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA“ PARAMOS ETAPAS

„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE“ PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-013

ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto .„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“, projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-013 tikslas – užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą ir tinkamą nuotekų tvarkymą Tauragės rajono aglomeracijoje, padidinti šių paslaugų prieinamumą gyventojams, sumažinti taršą, tenkančią Nemuno žemupio baseinui ir Baltijos jūrai. Taip pat prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 2008 – 2015 m. plėtros strategijos, kuria siekiama centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 2015 m. padidinti iki 95% visiems LR gyventojams.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 17 052 306,04 Lt

Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 16 097 809,83 Lt, kurios susideda iš:

– ES fondų lėšų – 14 403 303,53 Lt

– Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 1 694 506,3 Lt.

– Projekto vykdytojo ( partnerio) lėšų 954 496,21 Lt

Projektas apima objektus :

1) Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Tauragės mieste (II etapo 1 ir 2 dalys).

Vandens ir nuotekų tinklai nutiesti šiuose Tauragės miesto gatvėse: Santakos, Tėviškės, Bočių, Šilo, Geležinkelio, Prezidento, Kosmonautų, Rasos, Pavasario, Liepų, Pajūrio, Kaštonų ir Taurų skersgatviuose. Vandentiekio tinklai nutiesti P. Joniko gatvėje, nuotekų tinklai Spaustuvės gatvėje. Iš viso nutiesta: naujų vandentiekio tinklų 3,934 km, nuotekų tinklų 3,559 km..

2) Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Tauragės mieste (3 dalis)

Vandens ir nuotekų tinklai nutiesti šiuose Tauragės miesto gatvėse: Pūtvės, Laisvės, Pušų, Palydovo, Žvejų, Vilties, Kauno, Sporto, Taikos, Jurbarko, Darbininkų, Čiurlionio, Algirdo, Žalgirio, Inkaro. Nuotekų tinklai pakloti Stonių, Versmės Vymerio, Tremtinių kelio gatvėse. Iš viso nutiesta: naujų vandentiekio tinklų 8,423 km, nuotekų tinklų 9,721 km..

3) Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje (5 dalis)

Nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Skaudvilės miestelio gatvėse: Darbininkų, Kelmės, Laisvės, Lauko, Statybininkų, Tauragės, Upynos, D.Poškos Vilniaus.

Tik vandentiekio tinklai nutiesti Beržų ir Draugystės gatvėse.

Tik nuotekų tinklai nutiesti šiuose gatvėse: Ančios, Dariaus ir Girėno, Janonio, Kalnų, Kęstučio, Kranto, Kundročių, Maironio, Maironio skg, Malūno, Mechanizatorių, Pievų, Pušyno, Ramybės, Taikos, Trumpojoje, Žalgirio. Viso nutiesta naujų vandentiekio tinklų 5,319 km., nuotekų tinklų 16,519 km. Pastatytos 6 nuotekų siurblinės Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 260 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 538 gyventojai..

4) Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projekte atlikta:

– demontuoti nebenaudotini statiniai: grotų pastatas su nevalytų nuotekų latakais bei gamybinis pastatas.

esamos nuotekų valyklos teritorijoje pastatyti nauji:

– technologinis pastatas Nr.1;

-technologinis pastatas Nr.2;

-rekonstruoti biologinio valymo įrenginiai: aerotankas su antriniais nusodintuvais;

– įrengti nuotekų tretinio valymo įrenginiai;

– perteklinio dumblo tankintuvas;

– atvežtinių nuotekų priėmimo įrenginiai su siurbline;

– valytų nuotekų išleistuvas.

 

Už valyklos teritorijos ribų perklota nevalytų nuotekų tiekimo į valyklą orinė linija, rekonstruotas privažiavimo kelias į nuotekų valyklą.

Nuotekų valymo technologiniai procesai maksimaliai automatizuoti.

Skaudvilės nuotekų valyklos našumas pagal gyventojų ekvivalentą yra 1400 EGS (ekvivalentinis gyventojų skaičius). Projektiniai valyklos debitai yra sekantys:

Vidutinis paros debitas 180 m3/d

Didžiausias paros debitas (sausu metu) 240 m3/d

Vidutinis valandos debitas 7,5 m3/h

Didžiausias valandos debitas (sausu metu) 25 m3/h

Didžiausias valandos debitas (liūčių metu) 38 m3/h

Įvykdžius projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“ projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-013 sutaupyta lėšų, kurios panaudotos papildomiems darbams:

1) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje ir Skaidvilėje). Pagal šią sutartį Skaudvilėje nutiesta: vandentiekio tinklų – 227 m, nuotekų tinklų -588 km. Prie vandentiekio tinklų galės prisijungti 20 gyv.,prie nuotekų tinklų – 37 gyv..

2) “Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje 5 d. papildomų darbų pirkimas“. Pagal šią sutartį nutiesta : vandentiekio tinklų – 380 m, nuotekų tinklų -108 km. Prie vandentiekio tinklų galės prisijungti 28 gyv., prie nuotekų tinklų – 18 gyv. .

3) “Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje 5 d. antras papildomų darbų pirkimas“. Pagal šią sutartį nutiesta : vandentiekio tinklų – 161 m, nuotekų tinklų -863 km. Prie vandentiekio tinklų galės prisijungti 12 gyv., prie nuotekų tinklų – 66 gyv. .

Įgyvendinamas projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

zenklas

,,VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE (TAURAGĖJE, GAURĖJE, NORKAIČIUOSE, PAGRAMANTYJE, DAPKIŠKIUOSE), PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-080

ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose, Tauragėje, Gaurėje)“ projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-080 tikslas – užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą ir tinkamą nuotekų tvarkymą Tauragės rajono aglomeracijoje, padidinti šių paslaugų prieinamumą gyventojams, sumažinti taršą, tenkančią Nemuno žemupio baseinui ir Baltijos jūrai. Taip pat prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 2008 – 2015 m. plėtros strategijos, kuria siekiama centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 2015 m. padidinti iki 95% visiems LR gyventojams.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21 288 477,65 Lt

Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 20 103 216,87 Lt, kurios susideda iš:

– ES fondų lėšų – 17 987 088,78 Lt

– Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 2 116 128,09 Lt.

– Projekto vykdytojo lėšų 1 185 260,78 Lt

Projektas apima objektus:

 

1) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės mieste“

Tauragėje nutiesta 9,5 km geriamo vandentiekio ir 13,97 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti: Klenickio, Alėjos, Beržės, Dariaus ir Girėno (atkarpa nuo namoNr.108 iki Nr.128), Ežeruonos, Gaurės, Gėlių (atkarpa nuo namo Nr.3 iki Nr.6), Gimtinės, Avižonio, Mažeikos, Navasaičio, Knygnešio,Kundroto, Lakštingalų Mačernio, Margirio, Medžiotojų, Paplentės,Ramioji, Rydštato, S. Daukanto,Sandėlių (atkarpa nuo namo Nr.1 iki Nr.66), Semionovo ,Skalvių,Šemetos-Naujoji, Žalioji (atkarpa nuo namo Nr.16 iki Nr.24),Žolynų g., Aguonų, Birutės (atkarpa nuo namo Nr.1 iki Nr.15),

Didvyrių (atkarpa nuo namo Nr.1 iki Nr.14), Grybo, Laisvės (atkarpa nuo namo Nr.179 iki Nr.193),Šilalės(45 a, 45b, 47 a, 47b), Tilto.

 

2) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Pagramantyje ir Norkaičiuose)“

Norkaičiuose nutiesta 2,84 km. geriamo vandentiekio ir 6,06 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti: Jūros, Tvenkinio, Kranto, Aušros, Ryto, Vytauto gatvėse.

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 42 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 243 gyventojai

Pagramantyje nutiesta 4,12 km. vandentiekio ir 7,72 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti: Akmenos, Šlaito, Vakaro, Liepų, Trakalnio, Piliakalnio, Gramančios, Tuopų.

Atžalyno, Alyvų, Sodų, J. Mažeikos, Žalioji, Bažnyčios, Pakrantės gatvėse.

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 209 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 333 gyventojai.

 3) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Dapkiškiuose ir Gaurėje)“

Gaurėje nutiesta 1,84 km. geriamo vandentiekio ir 5,17 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti: Šešuvies, Vejų, Taikos, Šermukšnių, Gėlių, Gaurės, Liepų, Stadiono,Miško, Dvaro gatvėse.

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 108 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 359 gyventojai

Dapkiškiuose nutiesta 4,27 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti: Lakštingalų, Kalno, Šviesos, Vingio, Pilaitės, Parko, Rimties, Piliakalnio gatvėse.

Prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 277 gyventojai.

Iš projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje, Gaurėje, Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose), projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-080 sutaupyta lėšų atlikti papildomi darbai:

 1) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje, Norkaičiuose)“

Tauragės mieste nutiesta 1289 m. nuotekų tinklų, ir 459 m. vandentiekio tinklų;

Tinklai nutiesti: Ivanausko skg.(namai, Nr.3,4,5,6), Žalioji(namai, Nr.10,12) , Staiginės (namai, Nr.8,.10,11,12, 13, 14, 15), Ežeruonos Nr.11a., Dariaus ir Girėno g. (namai, Nr.84,86), Vymerio,( namai, Nr.3a, 5a), Didvyrių (namai, Nr.3a, 5a, 7a, 9a), Vytenio (namai, nuo Nr.18 iki 27), Raseinių g.Nr 16.

Tauragės rajone, Norkaičių kaime Kaštonų g. nutiesta 160 m. nuotekų tinklų ir 160 m. vandentiekio tinklų.

2) Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės mieste antras papildomų darbų pirkimas

Tauragės mieste nutiesta 1142 m. nuotekų tinklų ir 960 m. vandentiekio tinklų.

Įgyvendinamas projektas ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje, Gaurėje, Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose), projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-080 padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

 

zenklas

 

 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE (PAPUŠYNĖJE, TAURAGĖJE)“ PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-100

ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-100 tikslas – užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą ir tinkamą nuotekų tvarkymą Tauragės rajono aglomeracijoje, padidinti šių paslaugų prieinamumą gyventojams, sumažinti taršą, tenkančią Nemuno žemupio baseinui ir Baltijos jūrai. Taip pat prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 2008 – 2015 m. plėtros strategijos, kuria siekiama centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 2015 m. padidinti iki 95% visiems LR gyventojams.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 7143 330,04 Lt

Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 6 777 005,42 Lt, kurios susideda iš:

– ES fondų lėšų – 6 063 636,43 Lt

– Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 713 368,99 Lt.

– Projekto vykdytojo ( partnerio) lėšų 366 324,62 Lt

 

Papušynėje nutiesta 4,55 km. geriamo vandentiekio ir 4,08 km. nuotekų tinklų.

Prie nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų galės prisijungti 76 gyventojai

Tauragėje nutiesta 5,64 km. geriamo vandentiekio ir 4,58 km. nuotekų tinklų.

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 397 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 354 gyventojai

Iš projekto sutaupytų lėšų atlikta papildomi darbai:

 

1) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės m. Šilalės-Šiaurės, Ganyklų g.“

2) ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Tauragės mieste Kundroto, Strazdo g.“

Nutiesta Kundroto g. 65,27 m. ir Strazdo g. 96,99 m. nuotekų tinklų.

Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-100 padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

 

zenklas

 

 „TAURAGĖS DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“ PROJEKTO KODAS NR.VP3-3.1-AM-01-V-01-030

2015 m. kovo 25 d. baigti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ statybos darbai.

Pagal „Dumblo tvarkymo Lietuvoje investicijų programą“ dumblo apdorojimo įrenginiuose Ližių kaime, Tauragės rajone atliekamas kompleksinis nuotekų valyklos bei viso Tauragės regiono (Skaudvilės, Jurbarko, Pagėgių, Šilalės, Kvėdarnos nuotekų valyklų) dumblo utilizavimas – dumblo kiekio sumažinimas, jo saugus kaupimas bei blogų kvapų panaikinimas. Pastatytuose naujuose dumblo perdirbimo įrenginiuose itin efektyviai išspręstas susidarančio dumblo sutvarkymo klausimas. Naujieji dumblo apdorojimo įrenginiai pajėgūs utilizuoti (supūdyti, nusausinti, išdžiovinti) iki 4365 kg (pagal sausą medžiagą) per parą arba 1625 tonų per metus (pagal sausą medžiagą) įvairios koncentracijos ir skirtingose technologinėse grandyse susidariusio nuotekų valyklos dumblo ir maisto atliekų. Apdorojant dumblą dumblo apdorojimo įrenginiuose jo kiekis pagal sausą medžiagą sumažės apie 30 – 45 proc. Be to, proceso metu išgautos biodujos panaudotos elektros energijos, šilumos gamybai, dumblo džiovinimui ir savoms nuotekų valyklos reikmėm.

 

pirma foto

 

antra foto

 

Šis projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Skirus projektui papildomą finansavimą, didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 23 432 749,03 Lt./ 6 786 593,2 EUR. Iš Europos Sąjungos fondų lėšų skirta 18 862 075,17 Lt. /5 462 834,56 EUR. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 2 219 067,67 Lt./ 642 686,42 EUR. Projekto vykdytojas UAB „Tauragės vandenys“ įsipareigojo skirti projektui įgyvendinti ne mažiau nei 2 351 606,19 Lt./ 681 072,23EUR.

Įgyvendinamas projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

 

 

PROJEKTAS „VANDENTIEKIO STOTIES ŠLAITO G. 2, TAURAGĖJE REKONSTRAVIMAS“

NR. VP3-3.1-AM-01-V-05-027.

2014 m. gegužės 26 d. UAB “Tauragės vandenys”, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Aplinkos valdymo agentūra pasirašė biudžeto lėšų naudojimo sutartį dėl projekto „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“ finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą”.Tauragės geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiuose paruoštas vanduo tiekiamas Tauragės miestui bei Dacijonų, Butkelių, Papušynės, Taurų ir Norkaičių priemiestiniams kaimams. Vanduo iš Tauragės miesto vandenvietės tiekiamas 10858 būstams arba 27146 gyventojams (vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybei pagal LR Statistikos departamento skelbiamu vidutiniu gyventojų ir būstų skaičiaus santykiu, taikomas 2,5 koeficientas). Per paskutinius trisdešimt metų nebuvo vykdomi esminiai technologinės bei su ja susijusios įrangos modernizavimo-atnaujinimo darbai, todėl įranga susidėvėjusi, neekonomiška, neatitinkanti šiuolaikinių įrangai keliamų reikalavimų. Vandens filtravimo procesas iki šių dienų vykdomas neautomatizuotai, neracionaliai naudojamas vanduo eksploatuojamų filtrų praplovimui, daugelis plieninių gaminių (technologiniai vamzdynai, filtrų korpusų vidiniai paviršiai) pažeisti korozijos. Numatoma rekonstruoti ir įrengti 11880 m3/parą galingumo vandens gerinimo įrengimus.

Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybiško geriamojo vandens tiekimą pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Įgyvendinus projektą, pareiškėjas UAB “Tauragės vandenys” savo lėšomis užtikrins vandens gerinimo įrenginių eksploatavimą. Bus užtikrintas tinkamas jų funkcionavimas, efektyvus infrastruktūros naudojimas, nepertraukiamas, ilgalaikis bei technine ir ekonomine prasme prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo paslaugų, kurių kokybė atitiks nustatytus reikalavimus, teikimas.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 2 335 200,9 Eurų

Įgyvendintas projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt