Investicinis projektas

 

BAIGTAS ĮGYVENDINTI PIRMASIS NEMUNO ŽEMUPIO BASEINO INVESTICINIO PROJEKTO ETAPAS

Investicinis vandentvarkos projektas „Nemuno žemupio baseino I paketas“ Nr. 2004/LT/16/C/PE/004 , kurio vertė yra 130,792 mln. litų ir kuriam 80 proc. paramos skiria Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, o 20 proc. Lietuvos Respublikos vyriausybė, apima Palangos, Šilutės, Skuodo, Kretingos, Pagėgių, Šilalės, Tauragės, Rietavo savivaldybes. Įgyvendinus Nemuno žemupio projektą, pagerės Nemuno žemupio intakų bei kitų šiame regione esančių upių vandens kokybė, bus suteikta galimybė naudotis centralizuotais vandentiekio ir nuotekų tinklų sistemų paslaugomis daugiau nei 32 tūkst. gyventojų.

Tauragėje pirmos ir antros dalies darbai atlikti, nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai pripažinti tinkamais naudoti. Projekto pradžia 2005-03-15, pabaiga 2009-06-10.

I paketo 1 dalies rangos sutartis, kuri buvo pasirašyta 2007 m. spalio 23 d., darbai baigti, nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai. 2009 m. birželio 10 d. pripažinti tinkamais naudoti

I paketo 2 dalies sutartis, kuri buvo pasirašyta 2007 m. gruodžio 27 d., darbai baigti, nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai. 2009 m. kovo 12 d. pripažinti tinkamais naudoti.

Pagal projekto 2 dalies sutartį nutiesta 6,25 km vandentiekio ir 12,19 km..nuotekų tinklų: J. Tumo-Vaižganto, Vytauto, J. Kruopo, Pušyno, S. Dariaus ir S. Girėno, Žuvinto, Verkių, Medvėgalio, Radastų, Ąžuolų , Slėnio, Šermukšnių, Jovarų, Jūros, Jauniaus, Tiesos, Putinų, Senvagės, T. Ivanausko, Lelijų, Pylimo, Akacijų, Šlaito, Mindaugo gatvėse, Ryšių, Vairo, Ašmenos, Akmenos, Kalnelio, Naglio skersgatviuose. Pastatytos 3 nuotekų siurblinės.

Pagal projekto 1 dalies sutartį nutiesta 6,01 km vandentiekio ir 13,89 km. nuotekų tinklų: T. Ivanausko, Puntuko, Jaunimo, Pirmūnų, Maironio, Pilaitės, Skalbyklos, Jūros, Vytauto, Partizanų, V. Kudirkos, Beržų, Sodų, Šilalės (nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki Laukų g.) gatvėse. Renovuoti nuotekų tinklai Gedimino, Jūros, Oranžerijos, Pramonės gatvėse.

UAB „Tauragės vandenys“ jau eksploatuoja nutiestus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties sudarymo, prašome kreiptis į UAB „Tauragės vandenys“ abonentinę tarnybą 102, 103, 104, 107 kab. Neatsiėmusiems projekto arba projektavimo sąlygų reikia kreipkis į gamybinį skyrių 301 kab.

BAIGTI TAURAGĖS NUOTEKŲ VALYKLOS STATYBOS DARBAI

2010 lapkričio 29 dieną atiduota naudoti Tauragės nuotekų valykla, kurios statybos darbai buvo pradėti 2009 metais kovo mėnesį. Tauragės miesto nuotekų valymo įrenginiai pastatyti nuotekų valyklos teritorijoje vietoj nugriautų nenaudojamų susidėvėjusių statinių. Sumontuota nuotekų priėmimo, nuotekų pirminio, biologinio, antrinio valymo bei dumblo sausinimo įranga. Naujos valyklos apkrova teršalais – 38000 ekvivalentiniam gyventojų skaičiui, didžiausias hidraulinis našumas – 700 m3/h.

Faktinė statybos kaina ( be PVM): 18 619 900,68 Lt

susideda iš :

ES Sanglaudos fondo dalis: 822.855,20 Lt.

-Lietuvos Respublikos biudžeto dalies: 11.234.577,89 Lt.

-Tauragės rajono savivaldybės dalies : 6 562 467,59 Lt.

Sutaupyta rangos darbų vertė: 790 108,47 Lt.

Nuotekų valyklos biologiniuose valymo įrenginiuose naudojama geru išvalymu pasižyminti Danijos firmos ,,Degremont A/S“ sukurta OCO technologija. Tai – aktyviojo dumblo procesas, dėl kurio sukuriama optimali biologinio organinių medžiagų (biologinis deguonies suvartojimas ir cheminis deguonies suvartojimas) bei azoto ir fosforo pašalinimo galimybė. Tauragės nuotekų valyklos statybos darbus atliko akcinė bendrovė ,,Panevėžio statybos trestas“ ir konsorciumo partneris „Degremont A/S“ (Danija).

 

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI 2007–2013M. EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS, „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ PRIORITETO, PRIEMONĖS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA“ PARAMOS ETAPAS

 

PRIEMONĖS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA“ ĮVYKDYTI PROJEKTAI:

1.„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE“ PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-013

ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto .„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“, projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-013  tikslas – užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą ir tinkamą nuotekų tvarkymą Tauragės rajono aglomeracijoje, padidinti šių paslaugų prieinamumą gyventojams, sumažinti taršą, tenkančią Nemuno žemupio baseinui ir Baltijos jūrai. Taip pat prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 2008 – 2015 m. plėtros strategijos, kuria siekiama centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 2015 m. padidinti iki 95% visiems LR gyventojams.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 17 052 306,04 Lt

Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 16 097 809,83 Lt, kurios susideda iš:

– ES fondų lėšų – 14 403 303,53 Lt

– Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 1 694 506,3 Lt.

– Projekto vykdytojo ( partnerio) lėšų 954 496,21 Lt

Projektas apima objektus :

1) Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Tauragės mieste (II etapo 1 ir 2 dalys).

Vandens ir nuotekų tinklai nutiesti šiuose Tauragės miesto gatvėse: Santakos, Tėviškės, Bočių, Šilo, Geležinkelio, Prezidento, Kosmonautų, Rasos, Pavasario, Liepų, Pajūrio, Kaštonų ir Taurų skersgatviuose. Vandentiekio tinklai nutiesti P. Joniko gatvėje, nuotekų tinklai Spaustuvės gatvėje. Iš viso nutiesta: naujų vandentiekio tinklų 3,934 km, nuotekų tinklų 3,559 km.. Darbai baigti 2011 m. rugpjūčio mėnesį.

2) Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Tauragės mieste (3 dalis)

Vandens ir nuotekų tinklai nutiesti šiuose Tauragės miesto gatvėse: Pūtvės, Laisvės, Pušų, Palydovo, Žvejų, Vilties, Kauno, Sporto, Taikos, Jurbarko, Darbininkų, Čiurlionio, Algirdo, Žalgirio, Inkaro. Nuotekų tinklai pakloti Stonių, Versmės Vymerio, Tremtinių kelio gatvėse. Iš viso nutiesta: naujų vandentiekio tinklų 8,423 km, nuotekų tinklų 9,721 km. Darbai baigti 2012m. vasario mėnesį.

3) Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje (5 dalis)

Nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Skaudvilės miestelio gatvėse: Darbininkų, Kelmės, Laisvės, Lauko, Statybininkų, Tauragės, Upynos, D.Poškos Vilniaus.

Tik vandentiekio tinklai nutiesti Beržų ir Draugystės gatvėse.

Tik nuotekų tinklai nutiesti šiuose gatvėse: Ančios, Dariaus ir Girėno, Janonio, Kalnų, Kęstučio, Kranto, Kundročių, Maironio, Maironio skg, Malūno, Mechanizatorių, Pievų, Pušyno, Ramybės, Taikos, Trumpojoje, Žalgirio.Viso nutiesta naujų vandentiekio tinklų 5,319 km., nuotekų tinklų 16,519 km. Pastatytos 6 nuotekų siurblinės Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 260 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 538 gyventojai. Darbai baigti 2012 m. gruodžio mėnesį.

4) Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projekte atlikta:

– demontuoti nebenaudotini statiniai: grotų pastatas su nevalytų nuotekų latakais bei gamybinis pastatas.

esamos nuotekų valyklos teritorijoje pastatyti nauji:

technologinis pastatas Nr.1;

-technologinis pastatas Nr.2;

-rekonstruoti biologinio valymo įrenginiai: aerotankas su antriniais nusodintuvais;

– įrengti nuotekų tretinio valymo įrenginiai;

– perteklinio dumblo tankintuvas;

– atvežtinių nuotekų priėmimo įrenginiai su siurbline;

– valytų nuotekų išleistuvas.

Už valyklos teritorijos ribų perklota nevalytų nuotekų tiekimo į valyklą orinė linija, rekonstruotas privažiavimo kelias į nuotekų valyklą.

Nuotekų valymo technologiniai procesai maksimaliai automatizuoti.

Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių projektiniai parametrai

Skaudvilės nuotekų valyklos našumas pagal gyventojų ekvivalentą yra 1400 EGS (ekvivalentinis gyventojų skaičius). Projektiniai valyklos debitai yra sekantys:

Vidutinis paros debitas 180 m3/d

Didžiausias paros debitas (sausu metu) 240 m3/d

Vidutinis valandos debitas 7,5 m3/h

Didžiausias valandos debitas (sausu metu) 25 m3/h

Didžiausias valandos debitas (liūčių metu) 38 m3/h

 

Įvykdžius projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“ projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-013 sutaupyta lėšų, kurios panaudotos papildomiems darbams:

1)      „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje ir Skaidvilėje). Pagal šią sutartį Skaudvilėje nutiesta: vandentiekio tinklų – 227 m, nuotekų tinklų -588 km. Prie vandentiekio tinklų galės prisijungti 20 gyv.,prie nuotekų tinklų – 37 gyv. Darbai baigti 2014 m. vasario mėnesį.

2)       “Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje 5 d. papildomų darbų pirkimas“. Pagal šią sutartį nutiesta : vandentiekio tinklų – 380 m, nuotekų tinklų -108 km. Prie vandentiekio tinklų galės prisijungti 28 gyv., prie nuotekų tinklų – 18 gyv. Darbai baigti 2013 m. sausio mėnesį

3)       “Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje 5 d. antras papildomų darbų pirkimas“. Pagal šią sutartį nutiesta : vandentiekio tinklų – 161 m, nuotekų tinklų -863 km. Prie vandentiekio tinklų galės prisijungti 12 gyv., prie nuotekų tinklų – 66 gyv. Darbai baigti 2013 m. sausio mėnesį

Įgyvendinamas projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!–>

 

zenklas

2 ,,VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE (TAURAGĖJE, GAURĖJE, NORKAIČIUOSE, PAGRAMANTYJE, DAPKIŠKIUOSE), PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-080

 

ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose, Tauragėje, Gaurėje)“ projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-080 tikslas – užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą ir tinkamą nuotekų tvarkymą Tauragės rajono aglomeracijoje, padidinti šių paslaugų prieinamumą gyventojams, sumažinti taršą, tenkančią Nemuno žemupio baseinui ir Baltijos jūrai. Taip pat prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 2008 – 2015 m. plėtros strategijos, kuria siekiama centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 2015 m. padidinti iki 95% visiems LR gyventojams.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21 288 477,65 Lt

Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 20 103 216,87 Lt, kurios susideda iš:

– ES fondų lėšų – 17 987 088,78 Lt

– Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 2 116 128,09 Lt.

– Projekto vykdytojo  lėšų 1 185 260,78 Lt

 

Projektas apima objektus:

1). „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės mieste“

Tauragėje nutiesta 9,5 km geriamo vandentiekio ir 13,97 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti: Klenickio, Alėjos, Beržės, Dariaus ir Girėno (atkarpa nuo namoNr.108 iki Nr.128), Ežeruonos, Gaurės, Gėlių (atkarpa nuo namo Nr.3 iki Nr.6), Gimtinės, Avižonio, Mažeikos, Navasaičio, Knygnešio,Kundroto, Lakštingalų Mačernio, Margirio, Medžiotojų, Paplentės,Ramioji, Rydštato, S. Daukanto,Sandėlių (atkarpa nuo namo Nr.1 iki Nr.66), Semionovo ,Skalvių,Šemetos-Naujoji, Žalioji (atkarpa nuo namo Nr.16 iki Nr.24),Žolynų g., Aguonų, Birutės (atkarpa nuo namo Nr.1 iki Nr.15),

Didvyrių (atkarpa nuo namo Nr.1 iki Nr.14), Grybo, Laisvės (atkarpa nuo namo Nr.179 iki Nr.193),Šilalės(45 a, 45b, 47 a, 47b),  Tilto.

2). „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Pagramantyje ir Norkaičiuose)“

Norkaičiuose  nutiesta 2,84 km. geriamo vandentiekio ir 6,06 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti gatvėse:Jūros, Tvenkinio, Kranto, Aušros, Ryto, Vytauto.

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 42 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 243 gyventojai

Pagramantyje  nutiesta 4,12 km. vandentiekio ir 7,72 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti gatvėse: Akmenos, Šlaito, Vakaro, Liepų, Trakalnio, Piliakalnio, Gramančios, Tuopų,

Atžalyno, Alyvų, Sodų, J. Mažeikos, Žalioji, Bažnyčios, Pakrantės

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 209 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 333 gyventojai

3). „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Dapkiškiuose ir Gaurėje)“

Gaurėje  nutiesta 1,84 km. geriamo vandentiekio ir 5,17 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti gatvėse: Šešuvies, Vejų, Taikos, Šermukšnių, Gėlių, Gaurės, Liepų, Stadiono,Miško,

Dvaro

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 108 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 359 gyventojai

Dapkiškiuose  nutiesta 4,27 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti gatvėse: Lakštingalų, Kalno, Šviesos, Vingio, Pilaitės, Parko, Rimties, Piliakalnio.

Prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 277 gyventojai

 

Įvykdžius projektą ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje, Gaurėje, Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose), projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-080 sutaupyta lėšų, kurios panaudotos papildomiems darbams:

 

1),, Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje, Norkaičiuose)“

•           Tauragės mieste bus nutiesta apie 1289 m. nuotekų tinklų,  ir apie 459 m. vandentiekio tinklų;

Tinklai bus nutiesti gatvėse: Ivanausko skg.(namai, Nr.3,4,5,6), Žalioji.(namai, Nr.10,12) , Staiginės (namai, Nr.8,.10,11,12, 13, 14, 15), Ežeruonos Nr.11a., Dariaus ir Girėno g. (namai, Nr.84,86),  Vymerio,( namai, Nr.3a, 5a), Didvyrių (namai, Nr.3a, 5a, 7a, 9a), Vytenio (namai,  nuo Nr.18 iki 27), Raseinių g.Nr 16.

•Tauragės rajone, Norkaičių kaime Kaštonų g. bus nutiesta apie 160 m. nuotekų tinklų, apie 160 m. vandentiekio tinklų.

Darbus numatoma baigti 2014 m. birželio mėn.

2) Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės mieste antras papildomų darbų pirkimas

•Tauragės mieste numatoma nutiesti apie 1142 m. nuotekų tinklų ir apie 960 m. vandentiekio tinklų. Darbus numatoma baigti 2014 m. gruodžio mėnesį.

Įgyvendinamas projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

            ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

 

zenklas

3. „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE (PAPUŠYNĖJE, TAURAGĖJE)“ PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-100

ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ projekto kodas NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-100 tikslas – užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą ir tinkamą nuotekų tvarkymą Tauragės rajono aglomeracijoje, padidinti šių paslaugų prieinamumą gyventojams, sumažinti taršą, tenkančią Nemuno žemupio baseinui ir Baltijos jūrai. Taip pat prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 2008 – 2015 m. plėtros strategijos, kuria siekiama centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 2015 m. padidinti iki 95% visiems LR gyventojams.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 7143 330,04 Lt

Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 6 777 005,42 Lt, kurios susideda iš:

– ES fondų lėšų – 6 063 636,43 Lt

– Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 713 368,99 Lt.

– Projekto vykdytojo ( partnerio) lėšų 366 324,62 Lt

 

Papušynėje bus nutiesta 4,55 km. geriamo vandentiekio ir 4,08 km. nuotekų tinklų.

Prie nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų galės prisijungti 76 gyventojai

Tauragėje bus nutiesta 5,64 km. geriamo vandentiekio ir 4,58 km. nuotekų tinklų.

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 397 gyventojai , prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 354 gyventojai

Darbus numatoma baigti 2014 m. gegužės mėnesį

Įvykdžius Projektą  sutaupyta lėšų, kurios panaudotos papildomiems darbams:

1) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės m. Šilalės-Šiaurės, Ganyklų g.“

Nutiesta

2) ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Tauragės mieste Kundroto, Strazdo g.“

Nutiesta Kundroto g. 65,27 m. ir Strazdo g. 96,99 m. nuotekų tinklų.

Įgyvendinamas projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

 

zenklas

 

4. „TAURAGĖS DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“ PROJEKTO KODAS NR.VP3-3.1-AM-01-V-01-030

2013 m. spalio 21-ąją pradėti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ statybos darbai.

Pagal „Dumblo tvarkymo Lietuvoje investicijų programą“ naujai statomuose dumblo apdorojimo įrenginiuose Ližių kaime, Tauragės rajone numatytas kompleksinis nuotekų valyklos bei viso Tauragės regiono (Skaudvilės, Jurbarko, Pagėgių, Šilalės, Kvėdarnos nuotekų valyklų) dumblo utilizavimas. Nauja ir moderni nuotekų valyklos dumblo tvarkymo sistema apims baigtinius dumblo utilizavimo procesus – dumblo kiekio sumažinimą, jo saugų sukaupimą, blogų kvapų panaikinimą, maksimalų biodujų išgavimą ir jų efektyvų panaudojimą išgaunant šilumą ir elektros energiją.

Šis projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Skirus projektui papildomą finansavimą, didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 23 432 749,03 Lt. Iš Europos Sąjungos fondų lėšų skirta 18 862 075,17 Lt, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 2 219 067,67 Lt. Projekto vykdytojas UAB „Tauragės vandenys“ įsipareigojo skirti projektui įgyvendinti ne mažiau nei 2 351 606,19 Lt. Projekto pabaiga numatoma 2015 m. sausio 01 d. (pradžia – 2010 m. gegužės 26 d.).

Įgyvendinamas projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių ir atskirų Lietuvos regionų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

 

zenklas

5.„VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA TAURAGĖJE“, UNIKALUS KODAS VP3-3.1-AM-01-V-05-027

            Projektui finansuoti 2013 m. rugsėjo 16 d. pateikta paraiška.

Projekto darbų apimtyje yra:

1.vandens gerinimo filtrų (vandens ruošyklos) nugeležinimo pastate rekonstravimas,

2.švaraus vandens rezervuarų remontas,

3.II kėlimo siurblinės rekonstravimas,

4.plovimo vandens skaidrintuvų remontas,

5.vandentiekio stoties vandentiekio, elektros ir ryšių tinklų rekonstravimas, bei nauja statyba, vandentiekio stoties sklypo sutvarkymas,.

            Įgyvendinus projektą Tauragės m. vartotojai bus aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, vandens stoties darbas bus patikimesnis, ji bus šiuolaikiškai modernizuota.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt