Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Paslaugos / Tarifai

Vandens paslaugų kainos

UAB „Tauragės vandenys“ informuoja, kad nuo 2021 m. vasario 1 d. keičiasi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Tauragės rajono savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr.1-328 nustatė  UAB “Tauragės vandenys” perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas :

 

Eil. Nr. Pavadinimas Nauja kaina nuo 2021 m. vasario 1 d. Kaina iki 2021 m. vasario 1 d. (su PVM)
Kaina (be PVM) PVM 21 % Kaina (su PVM)
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 2,07 0,43 2,50 2,56
1.1. geriamojo vandens tiekimo – Eur/m3; 0,84 0,18 1,02 0,99
1.2. nuotekų tvarkymo – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,23 0,25 1,48 1,57
1.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,54 0,11 0,65 0,69
1.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,38 0,08 0,46 0,46
1.2.3 nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,31 0,06 0,37 0,42
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 2,07 0,43 2,50 2,56
2.1. geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 0,84 0,18 1,02 0,99
2.2. nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,23 0,25 1,48 1,57
2.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,54 0,11 0,65 0,69
2.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,38 0,08 0,46 0,46
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,31 0,06 0,37 0,42
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 2,15 0,45 2,60 2,66
3.1. geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 0,94 0,20 1,14 1,11
3.2. nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,21 0,25 1,46 1,55
3.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,53 0,11 0,64 0,68
3.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,37 0,08 0,45 0,45
3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,31 0,06 0,37 0,42
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 2,04 0,43 2,47 2,53
4.1. geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 0,83 0,18 1,01 0,98
4.2. nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,21 0,25 1,46 1,55
4.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,53 0,11 0,64 0,68
4.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,37 0,08 0,45 0,45
4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,31 0,06 0,37 0,42
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur butui per mėn.; 1,19 0,25 1,44 1,32
5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – Eur butui per mėn. 0,61 0,13 0,74 0,68
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – Eur namui per mėn. 4,90 1,03 5,93 5,42
7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 1,01 0,21 1,22 1,11
7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – Eur namui per mėn. 0,51 0,11 0,62 0,57
8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – Eur apskaitos prietaisui per mėn. 2,07 0,43 2,50 2,29
9. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina – Eur/m3. 3,95 0,83 4,78 5,03
10. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. 0,044 0,009 0,053 0,053
11. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. 0,031 0,006 0,037 0,037
12. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. 0,011 0,002 0,013 0,013
13. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. 0,009 0,002 0,011 0,011
14. Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – Eur/t 12,70 2,37 15,37 15,37
15. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – Eur/m3 0,11 0,02 0,13 0,12

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. 1-328 “Dėl UAB “Tauragės vandenys” perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo” skelbiamas internetiniame puslapyje: www.taurage.lt

2021 metų vidutinis Tauragės rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 1,89 m3/gyventojui per mėnesį.

Tauragės meteorologijos stoties duomenimis metų vidutinis daugiametis kritulių kiekis-standartinė klimato norma (SKN) yra 797 mm. SKN paskaičiuota pagal 1981-2010m. laikotarpio duomenis ir bus perskaičiuojama kas 10 metų.

 

Kitų paslaugų kainos

Eil.Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina (be PVM), Eurais PVM 21 % Kaina (su PVM), Eurais
1 Nuotekų tinklo praplovimas hidrodinamine mašina      
1.1 miesto ribose (darbo dieną) 42,74 8,98 51,72
1.2 miesto ribose (po darbo valandų) 48,82 10,25 59,07
1.3 miesto ribose (poilsio ir švenčių dienomis) 54,91 11,53 66,44
1.4 už miesto ribų (darbo dieną) 82,43 17,31 99,74
1.5 už miesto ribų (po darbo valandų) 94,60 19,87 114,47
1.6 už miesto ribų (poilsio ir švenčių dienomis) 106,78 22,42 129,20
2 Fekalinės kanalizacijos atkišimas trosais – juostomis rankiniu būdu      
2.1 miesto ribose (darbo dieną) 24,40 5,12 29,52
2.2 miesto ribose (po darbo valandų) 30,49 6,40 36,89
2.3 miesto ribose (poilsio ir švenčių dienomis) 36,57 7,68 44,25
2.4 už miesto ribų (darbo dieną) 48,44 10,17 58,61
2.5 už miesto ribų (po darbo valandų) 59,97 12,59 72,56
2.6 už miesto ribų (poilsio ir švenčių dienomis) 75,20 15,79 90,99
3 Elektofizikiniai matavimai:      
3.1 10 kV kabelių bandymas 66,11 13,88 79,99
3.2 Pereinamųjų varžų matavimai 0,62 0,13 0,75
3.3 Izoliacijos varžos matavimas 1,86 0,39 2,25
3.4 Įžeminimo kontūro matavimas 7,42 1,56 8,98
3.5 Kilpos „fazė-nulis“ pilnosios varžos matavimas 2,98 0,63 3,61
3.6 Transformatoriaus varžos matavimas 4,13 0,87 5,00
3.7 Apsaugos nuo elektros priemonių bandymas 4,13 0,87 5,00
3.8 kilnojamų elektros įrankių bandymas 4,13 0,87 5,00
4 Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis paslaugų kaina, Eur/m3 (nustatyta Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020-12-16 nutarimu Nr.1-328)      
4.1 Automašina GAZ-53 (3 m3) 13,89 2,92 16,81
4.2 Traktoriumi VALTRA N121H (10 m3) 46,30 9,72 56,02
4.3 Traktoriumi VALTRA N121H (9 m3) 41,67 8,75 50,42
4.4 Traktoriumi VALTRA N121H (8 m3) 37,04 7,78 44,82
5 Geriamojo vandens laboratorijos atliekamų darbų įkainiai:      
5.1 Bandinių paėmimas:      
  Bandinio paėmimas iš gręžinio, vandentiekio įvado,      
  kolonėlės, šulinio 0,98 0,21 1,19
5.2 Mikrobiologiniai tyrimai:      
  Vandentiekio tinklų ir įvadų vanduo (bendras) 14,89 3,13 18,02
5.3 Kiti tyrimai:      
  Kvapo slenkstis 0,98 0,21 1,19
  Skonio slenkstis 0,74 0,16 0,90
  Spalva 1,72 0,36 2,08
  Drumstumas 2,66 0,56 3,22
  Savitasis elektrinis laidis 1,47 0,31 1,78
  Šarmingumas 0,98 0,21 1,19
  Vandenilio jonų (pH) koncentracija 1,96 0,41 2,37
  Amonis, amonio jonai 2,97 0,62 3,59
  Nitritas 1,89 0,40 2,29
  Nitratas 4,83 1,01 5,84
  Chloridas 4,91 1,03 5,94
  Chloro likutis 4,17 0,88 5,05
  Sulfatas 3,19 0,67 3,86
  Sieros vandenilis 5,89 1,24 7,13
  Fosfatai 3,68 0,77 4,45
  Bendra geležis 4,14 0,87 5,01
  Kalcis 1,47 0,31 1,78
  Manganas 4,17 0,88 5,05
  Bendras kietumas 2,45 0,51 2,96
  Permanganato indeksas 2,70 0,57 3,27
6 Nuotekų laboratorijos atliekamų darbų įkainiai:      
6.1 Vandens fizinės savybės 4,42 0,93 5,35
    Temperatūra 0,49 0,10 0,59
    Spalva 1,72 0,36 2,08
    Kvapas 0,49 0,10 0,59
    Drumstumas 1,72 0,36 2,08
    Skaidrumas 0,74 0,16 0,90
6.2 Trumpa cheminė analizė 25,28 5,31 30,59
    Chloridai 4,91 1,03 5,94
  Sulfatai 3,43 0,72 4,15
    Nitritai 1,96 0,41 2,37
  Nitratai 3,43 0,72 4,15
    Kalio jonai 1,47 0,31 1,78
    Kalcio jonai 1,47 0,31 1,78
    Magnio jonai 1,47 0,31 1,78
    Amonio azotas 2,70 0,57 3,27
  Bendras kietumas 1,96 0,41 2,37
    Bendra mineralizacija 0,98 0,21 1,19
     PH 2,36 0,50 2,86
6.3 Biogeniniai elementai 19,60 4,12 23,72
    Bendras azotas 7,02 1,47 8,49
  Bendras fosforas 5,13 1,08 6,21
  Fosfatai (PO) 3,68 0,77 4,45
6.4 Deguonis (ištirpęs) 2,95 0,62 3,57
6.5   BDS7 (su permanganatine oksidacija) 10,38 2,18 12,56
6.6   CHDS 9,01 1,89 10,90
6.7 Geležis (bendra) 2,45 0,51 2,96
6.8 H2S (sieros vandenilis) 2,21 0,46 2,67
6.9   Naftos produktai 23,54 4,94 28,48
6.10 Detergentai -PAAM 2,21 0,46 2,67
6.11   Sausa liekana (iškaitinta) 4,17 0,88 5,05
6.12 Sausa liekana (išdeginta) 5,64 1,18 6,82
6.13 Sulfidai 1,47 0,31 1,78
6.14 Skendinčios medžiagos 12,39 2,60 14,99
6.15 Šarmingumas 0,98 0,21 1,19
6.16   Riebalų analizė 7,12 1,50 8,62
6.17   Ištirpęs O2 aktyviame dumble 3,44 0,72 4,16
6.18   Mėginių koncervavimas 4,17 0,88 5,05
6.19 Dumblo tyrimai:      
      Indeksas 1,23 0,26 1,49
     Tūrinė koncentracija 0,74 0,16 0,90
    Drėgnumas 4,17 0,88 5,05
    Peleningumas 5,64 1,18 6,82
     Dumblo mineralizacija 5,16 1,08 6,24
  Svorinė koncentracija 3,93 0,83 4,76
  Šarmingumas 1,20 0,25 1,45
  Lakiosios organinės rūgštys 2,07 0,43 2,50
6.20 Mikroelementai      
    Varis 4,42 0,93 5,35
    Chromas 4,42 0,93 5,35
    Nikelis 2,21 0,46 2,67
    Cinkas 3,93 0,83 4,76
6.21 Mikroskopavimas 1,47 0,31 1,78
7 Apskaitos mazgo plombavimas      
7.1 Apskaitos mazgo plombavimas (už miesto ribų) 10,13 2,13 12,26
7.2 Apskaitos mazgo plombavimas ( miesto ribose) 5,56 1,17 6,73
8 Abonento(vartotojo) prijungimo (po laikino atjungimo) prie      
  geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo kaina 34,54 7,25 41,79
9 Abonento (vartotojo) laikino atjungimo nuo geriamojo      
  vandens tiekimo kaina 47,85 10,05 57,90
10 1 tonos atvežto perteklinio dumblo apdorojimo kaina 11,20 2,35 13,55
11 Televizinės diagnostikos su „VIVAX vCamModular-R“įrenginiu darbų įkainis 82,64 17,35 99,99
12 Riebalų apdorojimo kaina  
12.1 Esant PH 5,8-8,8 25,78 5,41 31,19
12.2 Esant PH 4,8-5,8 ir 8,8-9,8 38,67 8,12 46,79
12.3 Esant PH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 51,56 10,83 62,39

UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt