Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Korupcijos prevencija

UAB „Tauragės vandenys“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis bendrovės veikloje.
Pastebėjus bendrovės darbuotojų korupcinio pobūdžio veiksmus, ar panašų netinkamą bendrovės darbuotojų elgesį (piktnaudžiavimą savo pareigomis, sukčiavimą ir pan.), prašome pranešti atsakingam asmeniui. Už korupcijos prevenciją ir kontrolę UAB „Tauragės vandenys“ atsakinga abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė, el. p. korupcija@tauragesvandenys.lt

Įsakymas dėl atsakingo žmogaus skyrimo už korupcijos prevencijos veiklą bendrovėje

UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKOS APRAŠAS

UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMA

UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

ANTIKORUPCINĖS APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 2019 m. I pusmetis

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2019 m.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO ATASKAITA 2019 m.

 


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt