Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


PATVIRTINTA:

UAB „Tauragės vandenys“

Direktoriaus Eduardo Anulio

2012 m. kovo  14 d. įsakymu Nr. G-42

 

 

2012  metais numatomų pirkTI UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. pirkimų vykdytojai.

 

Eil.

Nr.

 

Pirkimo objekto pavadinimas

 

BVPŽ kodas

 

Pirkimo būdas

 

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys Lt.

 

Numatoma pirkimo pradžia

 

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) mėn.

 

Pirkimo dokumentus ruošia

 

Pirkimo vykdytojas

1. Naudoto lengvojo automobilio pirkimas 34136100-0 Supaprastastintas atviras konkursas 30 000 I ketv. vienkartinė A.Šetkus Viešųjų pirkimų komisija 

 

2. Naudoto lengvojo automobilio (daugiafunkcinės paskirties) pirkimas 34136100-0 Supaprastastintas atviras konkursas 30 000 II-III ketv. vienkartinė A.Šetkus Viešųjų pirkimų komisija 

 

3. Traktoriaus pirkimas 16720000-8 Tiekėjų apklausa 64 000 I ketv. vienkartinė A.Šetkus Viešųjų pirkimų komisija 

 

4. Naudoto krovininio furgono (iki 3,5t) pirkimas 34137000-6 Supaprastastintas atviras konkursas 100 000 I-II ketv. vienkartinė A.Šetkus Viešųjų pirkimų komisija 

 

5. Gumuotų sklendžių d50-600 mm, ventilių, atb.vožtuvų ir hidrantų, požem.ventilių ir kt. pirkimas  

42131150-2

42131160-5 42131220-4

 

Tiekėjų apklausa

 

80 000

 

I-II ketv.

12 mėn. 

(su galimybe pratęsti 12 mėn.)

 

V.Augutis, M.Savickas,

B.Šedbarienė

 

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

6. Kompiuterinės technikos ir programų pirkimas 48820000-2 

30213000-5

30237000-9

32422000-7

 

Tiekėjų apklausa

 

30 000

 

Pagal poreikį

 

vienkartinė

 

L.Urbutis

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

7. Naujų giluminių ir nuotekų siurblių pirkimas  

42122130-0

42122220-8

 

Tiekėjų apklausa

 

35 000

 

Pagal poreikį

 

vienkartinė

B.Martinkus, 

V.Šimkevičius

V.Augutis M.Savickas

Viešųjų pirkimų komisija 

 

8. Laboratoriniai reagentai, įranga ir reikmenys 

 

38000000-5 

24000000-4

24900000-6

15900000-7

 

Tiekėjų apklausa

 

10 000

 

I-IV ketv.

(pagal poreikį)

 

vienkartinė

 

V.Kunikauskienė

 

V.Kunikauskienė

9. Laboratoriniai tyrimai 

(32 vnt.)

 

 

 

Tiekėjų apklausa

 

32 000

I-IV ketvirtis  

vienkartinė

 

V.Kunikauskienė

Viešųjų pirkimų komisija 

 

10. Malkų pirkimas (apie 350 m³) 

 

03413000-8 Tiekėjų apklausa 65 000 II ketv. 

 

12 mėn. E.Mockaitis Viešųjų pirkimų komisija 

 

11. Kuro pirkimas 

(dyzelinas, A-95E benzinas, dujos)

 

09134200-9 

09132100-4

09122110-4

 

Supaprastintas atviras konkursas

 

250 000

 

Pagal poreikį

 

24 mėn.

 

B.Šedbarienė

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

12. Kopijavimo popierius, įvairios raštinės reikmenys 

 

30197630-1 

30199000-0

30125110-5

 

Tiekėjų apklausa

 

18 000

 

Pagal poreikį

 

12 mėn.

 

B.Šedbarienė

 

B.Šedbarienė

13. Metalų pirkimas 

 

14620000-3 

44531700-8

Tiekėjų apklausa 40 000 I-II ketv. 

 

12 mėn. V. Augutis, 

M. Savickas

A. Šetkus

Viešųjų pirkimų komisija 

 

14. Gelžbetonio gaminių pirkimas 

 

44423700-8 

44423740-0

Tiekėjų apklausa 10 000 Pagal poreikį 12 mėn. B.Šedbarienė B.Šedbarienė
15. Ketinių gatvės dangčių pirkimas 44423750-3 

44470000-5

Tiekėjų apklausa 12 000 Pagal poreikį 12 mėn. B.Šedbarienė B.Šedbarienė
16. Automobilių atsarginės dalys 34330000-9 

 

Tiekėjų apklausa 35 000 I-IV ketv. 

 

12 mėn. A.Šetkus 

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

17. Geriamojo vandens ir kanalizacijos vamzdžių, vamzdžių jungiamųjų dalių, remonto apkabų ir lankų pirkimas 

 

44162500-8 

44163130-0

44162100-4

44163000-0

44163200-2

44167200-0

 

Supaprastintas atviras konkursas

 

120 000

 

I-II ketv.

 

 

12 mėn. (su galimybe pratęsti 12 mėn.)

 

B. Šedbarienė

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

18. Elektros pirkimas 

 

09310000-5 Supaprastintas atviras konkursas 420 000 IV ketv. 

 

12 mėn. E.Mockaitis Viešųjų pirkimų komisija 

 

19. Polimerų pirkimas 

 

24510000 

 

Supaprastintas atviras konkursas 80 000 I-II ketv. 12 mėn. V. Šimkevičius Viešųjų pirkimų komisija 

 

20. Administracinio pastato  patalpų remonto darbai  

45210000-2

45442100-8

 

 

Tiekėjų apklausa

 

40 000

 

I-II ketv.

 

 

vienkartinė

 

J.Gečas

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

21. Administracinio pastato stogo ruloninės dangos remontas 45210000-2 Tiekėjų apklausa 15 000 II ketv. 

 

vienkartinė B.Šedbarienė Viešųjų pirkimų komisija 

 

22. Tauragės vandenvietės CPP 0,4 kV ir SP 8 10 kV skirstyklos rekonstrukcija 

 

 

45310000-3

 

 

Supaprastintas atviras konkursas

 

500 000

 

III ketv.

 

 

vienkartinė

 

E.Mockaitis

 

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

23. Topografinių ir išpildomųjų kontrolinių nuotraukų, kadastrinių matavimų bylų rengimas 

 

 

71351810-4

 

Tiekėjų apklausa

 

20 000

 

II ketv.

 

 

vienkartinė

 

P.Kazlauskas

 

 

P.Kazlauskas

 

24. Integruotų kokybės ir aplinkos vadybos sistemų (ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2005) pakartotinis sertifikavimas  

90711200-6

 

 

Tiekėjų apklausa

 

10 000

 

I ketv.

 

 

36 mėn.

 

P.Kazlauskas

 

 

P.Kazlauskas

 

25. Vandenviečių ir degalinės teritorijos požeminio vandens monitoringas 90733700-1 Tiekėjų apklausa 22 000 I ketv. 24 mėn. P.Kazlauskas 

 

P.Kazlauskas 

 

26. Natrio hipochlorito pirkimas 24312220-2 Tiekėjų apklausa 6 000 Pagal poreikį 24 mėn. B.Šedbarienė B.Šedbarienė
27. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“ darbų pirkimas 45200000-9 

 

Supaprastintas atviras konkursas 7182000 I-II ketv. 24 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
28. Projekto „Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ darbų pirkimas 45200000-9 

 

Tarptautinis pirkimas 1862400 I-II ketv. 24 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
29. Projekto „Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje (5 dalis)“ papildomi statybos darbai 45200000-9 

 

Neskelbiamos supaprastintos derybos 180000 II ketv. 24 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
30. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Pagramantyje ir Norkaičiuose)“ papildomi statybos darbai 45200000-9 

 

Neskelbiamos supaprastintos derybos 250000 II-III ketv. 20 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
31. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Gaurėje ir Dapkiškiuose)“ papildomi statybos darbai 45200000-9 

 

Neskelbiamos supaprastintos derybos 250000 II –III ketv. 20 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
32. Projekto „Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje (5 dalis)“ papildoma techninė priežiūra 71200000-0 

 

Neskelbiamos supaprastintos derybos 8000 II ketv. 24 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
33. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Pagramantyje ir Norkaičiuose)“ papildoma techninė priežiūra 71200000-0 

 

Neskelbiamos supaprastintos derybos 15000 II-III ketv. 20 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
34. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Gaurėje ir Dapkiškiuose)“ papildoma techninė priežiūra 71200000-0 

 

Neskelbiamos supaprastintos derybos 5000 II –III ketv. 20 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
35. Projekto „Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje (5 dalis)“ papildomos administravimo paslaugos 75100000-7 

 

Apklausa 5000 II ketv. 24 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
36. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Pagramantyje ir Norkaičiuose)“ papildoma techninė priežiūra 75100000-7 

 

Neskelbiamos supaprastintos derybos 12000 II-III ketv. 20 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
37. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Gaurėje ir Dapkiškiuose)“ papildoma techninė priežiūra 75100000-7 

 

Neskelbiamos supaprastintos derybos 8000 II –III ketv. 20 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
38. Projekto „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimo projektas“ techninio projekto ekspertizė 71300000-1 

 

Supaprastintas atviras konkursas 

 

5000 II ketv. 1 mėn. J. Gečas J. Gečas
39. Projekto „Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ projekto ekspertizė 71300000-1 

 

Supaprastintas atviras konkursas 

 

30000 III ketv. 1 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
40. Projekto „Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje (5 dalis)“ papildoma techninio projekto ekspertizė 71300000-1 

 

Apklausa 2000 II ketv. 1 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
41. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Pagramantyje ir Norkaičiuose)“ papildoma techninio projekto ekspertizė 71300000-1 

 

Supaprastintas atviras konkursas 

 

2000 II-III ketv. 20 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
42. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Gaurėje ir Dapkiškiuose)“ papildoma techninio projekto ekspertizė 71300000-1 

 

Supaprastintas atviras konkursas 

 

2000 II –III ketv. 20 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
43. Projekto „Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ finansavimo paraiškos ir pirkimo dokumentų koregavimo/patikslinimo paslaugos 79415200-8 

 

Apklausos procedūra 11000 I ketv. 1 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė

 

 

Ruošė,

Ūkio tarnybos viršininkė Birutė Šedbarienė

 

 

 

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas                                                     Jonas Gečas

 

Nariai:                                           Virgilija Martinkienė

Birutė Šedbarienė

Violeta Augutienė

Edmundas Mockaitis

Viktoras Mištautas


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt