Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


2013 metais numatomų pirkti UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. pirkimų vykdytojai.

PATVIRTINTA:

UAB „Tauragės vandenys“

Direktoriaus Eduardo Anulio

2013 m. sausio  07 d. įsakymu Nr. G-3

 

 

2013  METAIS NUMATOMŲ PIRKTI UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS. PIRKIMŲ VYKDYTOJAI.

 

Eil.

Nr.

 

Pirkimo objekto pavadinimas

 

BVPŽ kodas

 

Pirkimo būdas

 

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys Lt.

 

Numatoma pirkimo pradžia

 

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) mėn.

 

Pirkimo dokumentus ruošia

 

Pirkimo vykdytojas

1. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“projekto priežiūra 

 

79421100-2 Supaprastintos neskelbiamos derybos 30000 I ketv. 20 mėn. V. Mištautas Viešųjų pirkimų komisija
2. Projektų ekspertizės paslaugų pirkimas 71300000-1 

 

Tiekėjų 

apklausa

34000 I –III ketv. 12 mėn. Viešųjų pirkimų komisija; Tauragės r. savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų komisija; Tauragės r. savivaldybės administracija
3. Vandens nugeležinimo įrenginių statyba Dapkiškių ir Sartininkų kaimuose 

 

45252126-7 

 

Tiekėjų 

apklausa

120000 II ketv. 

 

vienkartinė V. Augutis 

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

4. Vandens gelminio gręžinio įrengimas Dapkiškių kaime, Skaudvilės vandenvietės Nr.2 dviejų gręžinių tamponavimas 

 

45262220-9 

 

Tiekėjų apklausa 17000 III ketv. 

 

vienkartinė V. Augutis 

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

6. Projekto „Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ poveikio aplinkai vertinimas 

 

71300000-1 

 

Tiekėjų apklausa 8000 I ketv. vienkartinė. V. Mištautas V. Mištautas
7. Topografinių, išpildomųjų nuotraukų, kadastrinių bylų ir statinių įteisinimo rengimas 

 

71351810-4 

71354300-7

Tiekėjų apklausa 15000 III ketv. 12 mėn. su galimybe pratęsti dar 12 mėn. P. Kazlauskas 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
8. UAB „Tauragės vandenys“ oro taršos monitoringas 2013 m. 

 

90731400-4 Tiekėjų apklausa 5000 I ketv. vienkartinė P. Kazlauskas P. Kazlauskas
9. Natrio hipochlorito pirkimas 24312220-2 Tiekėjų apklausa 7500 I-II ketv. 12 mėn.su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėn. M. Savickas 

 

B. Šedbarienė
10. Malkų pirkimas 03413000-8 Tiekėjų apklausa 55000 I-II ketv. 12 mėn. E. Mockaitis Viešųjų pirkimų komisija
11. Elektros pirkimas 09310000-5 Supaprastintas atviras konkursas 420000 IV ketv. 12 mėn. E. Mockaitis 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
12. Korespondencijos siuntų surinkimo, paskirstymo ir pristatymo paslaugos pirkimas 

 

 

64110000-0 

64120000-3

Tiekėjų apklausa 60000 I ketv. 10 mėn. A. Kuperskytė Viešųjų pirkimų komisija
13. Automobilių atsarginių dalių (remontui) pirkimas 34300000-0 Tiekėjų apklausa 45000 II ketv. 12 mėn. A. Šetkus 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
14. Naudotas lengvasis automobilis daugiafunkcinės paskirties 

 

34111100-9 Supaprastintas atviras konkursas 

 

35000 III ketv. vienkartinė A. Šetkus 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
15. Naudotas krovinis furgonas iki 3,5T 34136200-1 Supaprastintas atviras konkursas 50000 II ketv. vienkartinė A. Šetkus 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
16. Transporto nuomos paslaugų pirkimas 

(dumblo išvežimui)

 

60000000-8 

 

Tiekėjų apklausa 80000 I-II ketv. 12 mėn. A. Šetkus 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
17. Metalo gaminių pirkimas 44531700-8 Tiekėjų apklausa 20000 II ketv. 12 mėn. V. Tamašauskas 

V. Augutis

M. Savickas

 

A. Kuperskytė
18. Metalų pirkimas 14620000-3 

 

Tiekėjų apklausa 18000 II ketv. 12 mėn. A. Šetkus A. Kuperskytė
19. Žymėto krosninio kuro pirkimas 09135100-5 Tiekėjų apklausa 10000 IV ketv. vienkartinė E. Mockaitis B. Šedbarienė
20. Plastikinių langų su montavimo darbais pirkimas 45421100-5 Tiekėjų apklausa 12000 III ketv. vienkartinė A. Šetkus B. Šedbarienė
21. Spygliuočių medienos pirkimas 03411000-4 Tiekėjų apklausa 2000 I ketv. vienkartinė A. Šetkus B. Šedbarienė
22. Gelžbetonio gaminių pirkimas 44423700-8 

44423740-0

Tiekėjų apklausa 15000 I-IV ketv. 

(pagal poreikį)

12 mėn. B. Šedbarienė 

 

Viešųjų pirkimų komisija
23. Ketinių gatvės dangčių pirkimas 44423750-3 

44470000-5

Tiekėjų apklausa 16000 III ketv. 

(pagal poreikį)

12 mėn. B. Šedbarienė 

 

Viešųjų pirkimų komisija
24. Įvairių biuro reikmenų ir kopijavimo popieriaus pirkimas 30197630-1 

30192121-5

30125110-5

30192350-9

30197000-6

30197220-4

30199230-1

Tiekėjų apklausa 18000 I-II ketv. 12 mėn. B. Šedbarienė 

 

B. Šedbarienė 

 

25. Laboratorinės įrangos pirkimas 38000000-5 

38340000-0

38300000-8

38400000-8

42910000-8

Tiekėjų apklausa 25000 I-IV ketv. 12 mėn. V. Kunikauskienė V. Kunikauskienė
26. Laboratorijai skirtų cheminių medžiagų pirkimas 15900000-7 

15911000-7

24000000-4

24900000-6

 

 

Tiekėjų apklausa 16000 I-IV ketv. 12 mėn. V. Kunikauskienė V. Kunikauskienė
27. Kompiuterinės technikos ir programų pirkimas 30213000-5 

30237000-9

32422000-7

48000000-8

30233100-2

50310000-1

30232000-4

48820000-2

72261000-2

Tiekėjų apklausa 31000 I-IV ketv. 12 mėn. L. Urbutis Viešųjų pirkimų komisija
28. Šalto vandens skaitiklių pirkimas. Patikra ir remontas. 38421100-3 

50411100-0

Supaprastintas atviras konkursas 400000 II ketv. 12 mėn. su galimybe pratęsti dar 12 mėn. V. Gedmintaitė 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
29. Vienkartinės plombos ir plombavimo valas 35121500-3 

44423000-1

Tiekėjų apklausa 2000 I ketv. 12 mėn. su galimybe pratęsti dar 12 mėn. V. Gedmintaitė B. Šedbarienė
30. Naujų nuotekų siurblių pirkimas 42122220-8 Supaprastintas atviras konkursas 70000 I-II ketv. 12 mėn. B. Martinkus 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
31. Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai 31200000-8 Tiekėjų apklausa 9500 I-IV ketv. 12 mėn. E. Mockaitis E. Mockaitis
32. Izoliuoti laidai ir kabeliai 31300000-9 Tiekėjų apklausa 8000 I-IV ketv. 12 mėn. E. Mockaitis E. Mockaitis
33. Elektros įrenginiai ir aparatai 31600000-2 Tiekėjų apklausa 9500 I-IV ketv. 12 mėn. E. Mockaitis E. Mockaitis
34. Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai 31500000-1 Tiekėjų apklausa 5000 I-IV ketv. 12 mėn. E. Mockaitis E. Mockaitis
35. Gumuotų sklendžių d50-300 mm, ventilių, atb.vožtuvų, hidrantų, požeminių įvadinių sklendžių ir kt. pirkimas 

 

42131150-2 

42131160-5

42131220-4

Supaprastintas atviras konkursas 50000 II ketv. 12 mėn. B. Šedbarienė 

M. Savickas

V. Augutis

A. Kuperskytė

 

Viešųjų pirkimų komisija
36. Siurblių atsarginių dalių pirkimas 42113171-3 Tiekėjų apklausa 10000 I-IV ketv. 12 mėn. V. Šimkevičius 

A. Šetkus

B.Šedbarienė 

 

37. Biuro baldų pirkimas 

(3 kabinetams)

39130000-2 Tiekėjų apklausa 9000 I-II ketv. vienkartinė V. Martinkienė 

B. Šedbarienė

B. Šedbarienė
38. Administracinio pastato patalpų (II ir III a.) remontas 45430000-0 Tiekėjų apklausa 20000 I-II ketv. vienkartinė A. Kuperskytė 

 

Viešųjų pirkimų komisija
39. Naujos vandenvietės tvoros pertvėrimas 44310000-6 

44313100-8

Tiekėjų apklausa 30000 II-III ketv. vienkartinė M. Savickas Viešųjų pirkimų komisija
40. Interneto paslaugų pirkimas 72400000-4 Tiekėjų apklausa 12000 I ketv. 24 mėn. E. Mockaitis E. Mockaitis
41. Naujos mobilios 10 m³ cisternos (srutovežio) nuotekų išvežimuipirkimas 34144520-9 Supaprastintas atviras konkursas 

 

70000 I-II ketv. vienkartinė A. Šetkus 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
42. Naudoto ekskavatoriaus vikšrine važiuokle pirkimas 16700000-2 

 

Supaprastintas atviras konkursas 60000 I-IV ketv. vienkartinė A. Šetkus 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
43. Geriamojo vandens ir kanalizacijos vamzdžių, vamzdžių jungiamųjų dalių, remonto apkabų ir lankų pirkimas 

 

44162500-8 

44163130-0

44162100-4

44163000-0

44163200-2

44167200-0

Tiekėjų apklausa 80000 I-IV ketv. 24 mėn. B. Šedbarienė 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
44. Darbo rūbų, pirštinių pirkimas 

 

18100000-0 

18110000-3

18141000-9

18424000-7

18113000-4

Tiekėjų apklausa 30000 I-IV ketv. 12 mėn. su galimybe pratęsti dar 12 mėn. B. Šedbarienė 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
45. Viešojo judriojo telefono (mobiliojo) ryšio paslaugų pirkimas 64212000-5 

64212500-0

Tiekėjų apklausa 25000 III ketv. 24 mėn. E. Mockaitis 

A. Kuperskytė

Viešųjų pirkimų komisija
46. Nuotekų linijos tarp FŠ 12 (41) ir FŠ 101 (132) prie Kranto g. Ir Jūros g. renovacija 45232400-6 Supaprastintas atviras konkursas 40000 II ketv. vienkartinė B. Martinkus 

 

Viešųjų pirkimų komisija
47. Nuotekų linijos tarp FŠ (senasis 152a) ir FŠ (senasis 151) Verslininkų g. renovacija 45232400-6 

 

 

Supaprastintas atviras konkursas 50000 II ketv. vienkartinė B. Martinkus 

 

Viešųjų pirkimų komisija
48. Daugiabučių gyv.namų Nr.13,15,17 Vaidilų g. Pilsūdo k. Tauragės raj.sav. prijungimas prie gyvenvietės nuotekų tinklų 45232400-6 Supaprastintas atviras konkursas 25000 II ketv. vienkartinė B. Martinkus Viešųjų pirkimų komisija
49. Tauragės raj. sav., Mažonų sen.,Vizbutų kaimo nuotekų tinklų prijungimas prie miesto nuotekų tinklų 45231300-8 Supaprastintas atviras konkursas 15000 II ketv. vienkartinė B. Martinkus Viešųjų pirkimų komisija
50 Projekto  „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-013  papildomų darbų techninė priežiūra  

 

71521000-6

Supaprastintas atviras konkursas 20000 I ketv. 20 mėn. A. Kuperskytė Viešųjų pirkimų komisija
51 Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-100 papildomų darbų techninė priežiūra  

71521000-6

Supaprastintas atviras konkursas 20000 I ketv. 20 mėn. A. Kuperskytė Viešųjų pirkimų komisija
52 Projekto  „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-013  papildomi statybosdarbai 45200000-9 

 

Supaprastintas atviras konkursas 500000 I ketv. 18 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
53 Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-100 papildomistatybos darbai 45200000-9 

 

Supaprastintas atviras konkursas 500000 I ketv. 18 mėn. J. Gečas Tauragės r. savivaldybė
54 

 

Skaudvilės vandenvietės SAZ specialiojo plano parengimas ir įregistravimas 71240000-2 Tiekėjų apklausa 20000 I ketv. vienkartinė P. Kazlauskas P. Kazlauskas
55. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje, Gaurėje, Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose) 45200000-9 Supaprastintas atviras konkursas 700000 II ketv. 7 mėn. galimybė pratęsti 1 kartą 1 mėn. Tauragės r. savivaldybės administracija Tauragės r. savivaldybės administracija
56. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Dapkišiuose ir Gaurėje) papildomi darbai 45200000-9 Supaprastintos neskelbiamos derybos 200000 II ketv. 7 mėn. galimybė pratęsti 1 kartą 1 mėn. Tauragės r. savivaldybės administracija Tauragės r. savivaldybės administracija
57. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Pagramantyje ir Norkaičiuose) papildomi darbai 45200000-9 Supaprastintos neskelbiamos derybos 120000 II ketv. 7 mėn. galimybė pratęsti 1 kartą 1 mėn. Tauragės r. savivaldybės administracija Tauragės r. savivaldybės administracija
58. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės mieste papildomi darbai 45200000-9 Supaprastintos neskelbiamos derybos 60000 II ketv. 7 mėn. galimybė pratęsti 1 kartą 1 mėn. Tauragės r. savivaldybės administracija Tauragės r. savivaldybės administracija
59. Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių specialioji (technologinės dalies) ekspertizė 71300000-1 Tiekėjų apklausa 6000 I ketv. 1 mėn. J. Gečas J. Gečas
60. Elektros tinklų ir įrenginių projektavimo darbai prie nuotekų siurblinių 71323100-9 Tiekėjų apklausa 22000 I ketv. 7 mėn. galimybė pratęsti 1 kartą 1 mėn E. Mockaitis E. Mockaitis

Ruošė:

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas                                                                                                                                         Jonas Gečas

Nariai:                                                                                                                                                                                                     Virgilija Martinkienė

Viktoras Mištautas

Violeta Augutienė

Asta Kuperskytė

Edmundas Mockaitis

 

 


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt