Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Nuotekų išvežimas:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


PATVIRTINTA:

UAB ,,Tauragės vandenys“

Direktoriaus Rimanto Veiso

2011 m. kovo 10 d.įsakymu Nr. 35-g

 

 

2011  metais numatomų pirkTI UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. pirkimų vykdytojai.

 

Eil.

Nr.

 

Pirkimo objekto pavadinimas

 

BVPŽ kodas

 

Pirkimo būdas

 

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys Lt.

 

Numatoma pirkimo pradžia

 

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) mėn.

 

Pirkimo dokumentus ruošia

 

Pirkimo vykdytojas

1. Spec.automobilio pirkimas 34137000-6 Tiekėjų apklausa 40000 II ketv. vienkartinė A.Šetkus Viešųjų pirkimų komisija 

 

2. Lengvojo automobilio pirkimas 34136100-0 Tiekėjų apklausa 30000 II ketv. vienkartinė A.Šetkus Viešųjų pirkimų komisija 

 

3. Ratinio traktoriaus pirkimas 16720000-8 Tiekėjų apklausa 75000 II ketv. vienkartinė A.Šetkus Viešųjų pirkimų komisija 

 

4. Kompiuterinės technikos ir programų pirkimas 48820000-2 

30213000-5

30237000-9

32422000-7

 

Tiekėjų apklausa

 

30000

 

Pagal poreikį

 

vienkartinė

 

J.Dombrauskis

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

5. Gumuotų sklendžių d50-300 mm, ventilių, atb.vožtuvų ir hidrantų, požem.ventilių ir kt. pirkimas 42131150-2 

42131160-5 42131220-4

Supaprastintas atviras konkursas  

50000

 

II ketv.

 

12 mėn.

 

V. Augutis, M.Savickas

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

6. Naujų giluminių ir nuotekų siurblių pirkimas 42122130-0 

42122220-8

Tiekėjų apklausa 35000 Pagal poreikį vienkartinė B.Martinkus V.Šimkevičius 

V. Augutis M.Savickas

Viešųjų pirkimų komisija 

 

7. Laboratoriniai reagentai, įranga ir reikmenys 

 

38000000-5 

 

Tiekėjų apklausa 10000 Pagal poreikį vienkartinė V.Kunikauskienė V.Kunikauskienė
8. Vandens skaitiklių pirkimas, jų remontas ir patikra 

 

38421100-3 

50411100-0

Supaprastintas atviras konkursas 190000 II ketv. 24 mėn. V. Gedmintaitė Viešųjų pirkimų komisija 

 

9. Malkų pirkimas (apie 350 m³) 

 

09111400-4 Tiekėjų apklausa 45000 II ketv. 

 

12 mėn. E.Mockaitis Viešųjų pirkimų komisija 

 

10. Kuro pirkimas (dizelinas, benzinas, dujos) 

 

09134200-9 

09132100-4

09122110-4

Supaprastintas atviras konkursas 120000 Pagal poreikį 12 mėn. B.Šedbarienė Viešųjų pirkimų komisija 

 

11. Kopijavimo popierius, įvairios raštinės reikmenys 

 

30197630-1 

30199000-0

 

Tiekėjų apklausa

10000 Pagal poreikį 12 mėn. B.Šedbarienė B.Šedbarienė
12. Metalų pirkimas 

 

14620000-3 

44531700-8

Tiekėjų apklausa 50000 Pagal poreikį 

 

12 mėn. V. Augutis, A.Šetkus Viešųjų pirkimų komisija 

 

13. Gelžbetonio gaminių pirkimas 

 

 

45223500-1

 

Tiekėjų apklausa

 

20000

 

Pagal poreikį

 

12 mėn.

 

B.Šedbarienė

 

B.Šedbarienė

14. Darbo rūbų  ir pirštinių pirkimas 

 

18100000-0 

18110000-3

18141000-9

18424000-7

18113000-4

 

Tiekėjų apklausa

 

25000

 

Pagal poreikį

 

 

24 mėn.

 

B.Šedbarienė

 

B.Šedbarienė

15. Viešojo telefono (stacionaraus) ryšio paslaugų pirkimas 64211000-8 Supaprastintas atviras konkursas 20000 II ketv. 24 mėn. E.Mockaitis E.Mockaitis
16. Viešojo judriojo telefono (mobiliojo) ryšio paslaugų pirkimas 64212000-5 

64212500-0

Supaprastintas atviras konkursas 60000 II ketv. 24 mėn. E.Mockaitis E.Mockaitis
17. Interneto paslaugų pirkimas 72400000-4 Tiekėjų apklausa 10000 II ketv. 24 mėn. E.Mockaitis E.Mockaitis
18. Elektros pirkimas 

 

09310000-5 Supaprastintas atviras konkursas 400000 IV ketv. 

 

12 mėn. E.Mockaitis Viešųjų pirkimų komisija 

 

19. Polimerų pirkimas 

 

24510000 

 

Supaprastintas atviras konkursas 150000 II ketv. 12 mėn. V. Šimkevičius Viešųjų pirkimų komisija 

 

20. Administracinio pastato  remonto darbai  

45210000-2

 

 

Tiekėjų apklausa

 

50000

 

I ketv.

 

 

vienkartinė

 

J.Gečas

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

21. 

 

Naujų nugeležinimo įrenginių statyba Adakavo, Dauglaukio ir Lomių gyvenvietėse 

 

 

45252126-7

 

 

Supaprastintas atviras konkursas

 

200000

 

II ketv.

 

 

vienkartinė

 

V.Augutis

 

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

22. Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų pirkimas  

64110000-0

64120000-3

 

Supaprastintas atviras konkursas

 

100000

 

I ketv.

 

 

24 mėn.

 

B.Šedbarienė

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

23. Traktorinės dviašės puspriekabės pirkimas  

34223100-7

 

Supaprastintas atviras konkursas

 

40000

 

I ketv.

 

 

vienkartinė

 

A.Šetkus

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

24. Rotacinės šienapjovės pirkimas 

 

 

16310000-1

 

 

Tiekėjų apklausa

 

4000

 

II ketv.

 

 

vienkartinė

A.Šetkus 

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

25. Traktorinės žoliapjovės pirkimas Tauragės nuotekų valyklai 

 

 

16320000-4

 

 

Tiekėjų apklausa

 

16000

 

II ketv.

 

 

vienkartinė

 

A.Šetkus

 

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

26. NPS 9 kompiuterinio valdymo įdiegimas 

 

31211110-2 

 

Tiekėjų apklausa 12000 II ketv. 

 

vienkartinė E.Mockaitis 

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

27. NPS 3 automatinių grotų pirkimas 

 

42996500-9 

 

Tiekėjų apklausa 125000 II ketv. 

 

vienkartinė J.Gečas 

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

28. Artezinis gręžinys Skaudvilėje, Adakave 

 

45262220-9 

 

Tiekėjų apklausa 60000 II ketv. 

 

vienkartinė V.Augutis 

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

29. Vandentiekio ir nuotekų  tinklų plėtra 45231000-5 Tiekėjų apklausa 100000 Pagal poreikį 

 

vienkartinė V.Mištautas 

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

30. Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. (Putinų g. 0,5 km). 

 

 

45232400-6

 

 

Tiekėjų apklausa

 

160000

 

I ketv.

 

 

vienkartinė

 

V.Mištautas

 

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

31. Tauragės vandenvietės CPP 0,4 kV ir SP 8 10 kV skirstyklos rekonstrukcija 

 

 

45315700-5

 

 

Supaprastintas atviras konkursas

 

700000

 

II ketv.

 

 

vienkartinė

 

E.Mockaitis

 

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

32. Vandentiekio bokšto Mažonų k. statyba ir projektavimas 

 

45252154-6 

 

Tiekėjų apklausa 30000 

 

III ketv. 

 

vienkartinė V.Augutis 

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

33. Automobilių atsarginės dalys 34330000-9 

 

Tiekėjų apklausa 40000 Pagal poreikį 

 

12 mėn. A.Šetkus 

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

34. Gamybinės bazės asfaltbetonio dangų remontas 

 

 

45233223-8

 

Tiekėjų apklausa

 

20000

 

II ketv.

 

 

vienkartinė

 

A.Šetkus

 

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

35. Topografinių ir išpildomųjų kontrolinių nuotraukų, kadastrinių matavimų bylų rengimas 

 

 

71351810-4

 

Tiekėjų apklausa

 

15000

 

II ketv.

 

 

vienkartinė

 

P.Kazlauskas

 

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

36. Techninio projekto, pirkimo dokumentų bei paraiškos finansavimui gauti rengimo paslaugų pirkimas 71300000-1 

79421200-3

 

 

Ribotas (taip pat supaprastintas ribotas) konkursas  

170000

 

I ketv.

 

 

vienkartinė

 

V.Mištautas

 

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

37. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje) 45000000-7 

45332200-5

Supaprastintas atviras konkursas 6 714 000 III ketv. 18 mėn Tauragės rajono savivaldybės administracija
38. Projekto administravimo, viešinimo, bei statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimas 71247000-1 

79994000-8

79341000-6

Supaprastintas atviras konkursas 205 000 III ketv. 18 mėn Tauragės rajono savivaldybės administracija
39. Natrio hipochloritas 24312220-2 Tiekėjų apklausa 8000 Pagal poreikį 24 mėn. B.Šedbarienė B.Šedbarienė
40. Tauragės vandenvietės rekonstrukcijos techninio projekto rengimas 71300000-1 Tiekėjų apklausa 70000 II ketv. vienkartinė J.Gečas 

 

Viešųjų pirkimų komisija 

 

41. Paraiškos dėl papildomo finansavimo parengimo, ekspertinio vertinimo paslaugų pirkimas 79410000-1 Tiekėjų apklausa 8000 IV ketv. vienkartinė V.Mištautas V.Mištautas
42. Techninių projektų vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas 71632000-7 Neskelbiamos derybos 30 000 IV ketv. vienkartinė V.Mištautas Viešųjų pirkimų komisija

 

Ruošė,

PŪT viršininkė Birutė Šedbarienė

 

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas                                            Jonas Gečas

 

Nariai: Violeta Augutienė

Virgilija Martinkienė

Viktoras Mištautas

Edmundaas Mockaitis

Birutė Šedbarienė


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt