Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Savitarnos svetainė

Vandens tiekimas

2017  metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 322,83 km vandentiekio tinklų. Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 32 vandenvietės, kuriose veikia 37 gręžiniai, iš jų 5 yra Tauragės miesto vandenvietėje. Gręžinių gylis 22 – 201 m.

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja 2 vandens rezervuarus ir 8 vandens bokštus.

Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Vandens laboratorijoje 2017 m. paimti ir ištirti 2481 vandens mėginiai, atlikta 13624 analizės, iš jų 8980 cheminės ir 4644 bakterologinės. UAB „Tauragės vandenys“ vandens laboratorija užtikrina nepriekaištingą vandens kontrolę, kuri tauragiškiams garantuoja gerą vandens kokybę. Tauragės ir Skaudvilės miestuose ir 30 rajono gyvenvietėse tiekiamas vanduo atitinka Lietuvos Respublikos higienos normas NH 24: 2003 bei ES reikalavimus.

Centralizuoto šalto vandens sistemomis naudojasi 30102 gyventojai.

Per ataskaitinius 2017 m. UAB „Tauragės vandenys“ patiekė geriamojo vandens 1250,122 tūkst.m³/metus. Patiekto vandens kiekis vidutiniškai per parą siekė 3,1 tūkst.m³. Į Tauragės miesto vandentiekio tinklus patiekta 1003,4 tūkst.m³, Skaudvilės – 36,7 tūkst.m³ vandens. Tauragės rajone per 2017 metus parduota geriamojo vandens –  955,2 tūkst.m3.

Vandens netektys vandentiekio sistemoje sudarė 23,59%.

2017 m. vandentiekio tinkluose įvyko 105 avarijos, iš jų: 31 įvyko Tauragės ir Skaudvilės mieste, 74 – gyvenvietėse ir kaimuose.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174; Faksas (8 446) 61 191
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt