Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Savitarnos svetainė

Vandens tiekimas

2018  metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 323,03 km vandentiekio tinklų. Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 32 vandenvietės, kuriose veikia 37 gręžiniai, iš jų 5 yra Tauragės miesto vandenvietėje. Gręžinių gylis 22 – 201 m.

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja 2 vandens rezervuarus ir 8 vandens bokštus.

Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Vandens laboratorijoje 2018 m. paimti ir ištirti 2642 vandens mėginiai, atlikta 14474 analizės, iš jų 9674 cheminės ir 4800 bakterologinės. UAB „Tauragės vandenys“ vandens laboratorija užtikrina nepriekaištingą vandens kontrolę, kuri tauragiškiams garantuoja gerą vandens kokybę. Tauragės ir Skaudvilės miestuose ir 30 rajono gyvenvietėse tiekiamas vanduo atitinka Lietuvos Respublikos higienos normas HN 24: 2017 bei ES reikalavimus.

Centralizuoto geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemomis naudojasi 14432 abonentai, iš jų Tauragėje – 11471 abonentai.

Per ataskaitinius 2018 m. UAB „Tauragės vandenys“ patiekė geriamojo vandens 1413,6 tūkst.m³/metus. Patiekto vandens kiekis vidutiniškai per parą siekė 3,9 tūkst.m³. Į Tauragės miesto vandentiekio tinklus patiekta 1143,9 tūkst.m³, Skaudvilės – 36,9 tūkst.m³ vandens. Tauragės rajone per 2018 metus parduota geriamojo vandens –  1070,6 tūkst.m3.

Vandens netektys vandentiekio sistemoje sudarė 25%.

2018 m. vandentiekio tinkluose įvyko 128 avarijos, iš jų: 57 įvyko Tauragės ir Skaudvilės mieste, 71 – gyvenvietėse ir kaimuose.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174; Faksas (8 446) 61 191
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt