Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Savitarnos svetainė

Nuotekų šalinimas

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja Tauragės ir Skaudvilės miestų, Adakavo, Gaurės, Kunigiškių (2), Baltrušaičių, Lauksargių, Lomių, Batakių, Eičių, Pilsūdų, Trepų, Žygaičių, Pagramančio, Dapkiškių, Norkaičių gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas. Nuotekoms surinkti ir paduoti iki nuotekų valyklų naudojama 330,34 km nuotekų tinklų su kolektoriais ir slėginėmis linijomis bei 67 siurblinės.

Per 2017 metus į bendrovės dispečerinę tarnybą gauta, o vėliau likviduota 243 pranešimai dėl užsikišimų nuotekų tinkluose. Nuotekų tinklai dažniausiai atkišami metaline juosta, o jeigu to neužtenka, panaudojama bendrovės technika – hidrodinaminė aukšto slėgio tinklų plovimo mašina. Tose vietose, kur dažniausiai užsikemša nuotekos, profilaktiškai praplaunami tinklai. Taip pat teikiama paslauga – nuotekų išsiurbimas iš gyventojų vietinių nuotekų duobių asenizacine mašina.

NUOTEKŲ VALYMAS

Nuotekų valyklose per 2017 m. išvalyta 3518,971 tūkst.m³ nuotekų, tame tarpe. Tauragės miesto nuotekų valykloje per metus išvalyta 3290,941 tūkst. m³ nuotekų arba vidutiniškai 9 tūkst.m³ nuotekų per parą. Kituose nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 228,03 tūkst.m³ nuotekų. Per 2017 m. nuotekų valykloje susidarė 512 m³ dumblo.

 


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174; Faksas (8 446) 61 191
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt