Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Nuotekų išvežimas:


(8 446) 61 206

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Savitarnos svetainė

Vykdomi projektai

image description

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS TAURAGĖS MIESTE“, NR. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001

2017 m. kovo 16 d. pasirašyta projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutartis. Projektui skirtas 909 217,42 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų.

Įgyvendinant projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ vykdoma rangos sutartis „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste rangos darbų pirkimas“ Nr. 35,“ Pagal šią sutartį numatomi atlikti šie darbai:

 1. Pagal parengtą techninį projektą „Tauragės miesto Pramonės g. ir Švyturio g. dalies lietaus nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statybos techninis projektas“ parengti darbo projektą ir pastatyti apie 217,8 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 1200 mm skersmens ir 180 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginius;
 2. Pagal parengtą techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Gedimino g. ir Pramonės g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių Gedimino g., Paberžių g., Pramonės g. ir Švyturio g. Tauragės m. statybos projektas“ parengti darbo projektą ir pastatyti apie 1260,0 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 800 mm skersmens ir 3 vnt. (65 l/s, 100 l/s ir 150 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginius;
 3. Pagal parengtą techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Senvagės g., Hipodromo g., Moksleivių al., Miško g. ir J.Tumo- Vaižganto g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių J. Tumo-Vaižganto g. Tauragės m. statybos projektas“ parengti darbo projektą ir pastatyti / rekonstruoti apie 1262,0 m. paviršinių nuotekų tinklų d400 ÷ 1200 mm skersmens ir 2 vnt. (120 l/s ir 360 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

Įgyvendinti  projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ pasirašyta rangos sutartis ,,Tauragės miesto Stoties g. dalies nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių kelio g. rekonstravimas (Paviršinės nuotekos)“ Nr.29. Vykdant šią sutartį rekonstruota 985 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 600 mm .

2019 m. liepos 11 d. pasirašytas projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutarties pakeitimas, kuriuo padidintas iki 1 362 095,78 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų. Iš papildomo finansavimo numatyta atlikti dvi rangos sutartis:

  1.       ,,Paviršinių nuotekų valymo įrenginių, Ateities take, Tauragės mieste, statyba“ Nr. 24
   Įgyvendinant sutartį bus  pastatyti paviršiniai nuotekų valymo įrenginiai, 1 vnt.
  2.       ,,Tauragės miesto Strazdo gatvės lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai“ Nr. 70
   Įgyvendinant sutartį Strazdo gatvėje nutiesta 0,533 km paviršinių nuotekų tinklų.
   Projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, planuojama baigti iki 2021 m. gruodžio 25 d.

   IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

   PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE“

   2017 m. gegužės 23 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004, finansavimo sutartis. Projektui skirtas 1.647.376,95 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų.

   Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos:

   1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas. Ližių kaime planuojama rekonstruoti nuotekų siurblinę (NS-3 Ližų g. 9), siurblinės našumas 1300 m3/h.
   2. Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba. Kunigiškių kaime planuojama pakloti 0,29 km naujų vandentiekio ir 4,66 km naujų nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 7 būstams, prie nuotekų tinklų – 100 būstų. Kunigiškių kaime planuojama pastatyti nuotekų valyklą, nuotekų valyklos našumas 39 m3/d.
   3. Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija. Eičių kaime planuojama rekonstruoti 0,555 km nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 158 būstams. Nuotekų valyklos Eičių k. Tauragės rajono sav., nuotekų valyklos našumas 43 m3/d.
   4. Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r. Pilsūdų kaime planuojama pakloti 4,23 km naujų nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 70 būstų. Pilsūdų kaime planuojama rekonstruoti 0,76 km nuotekų tinklų ir rekonstruoti 1 nuotekų valymo įrenginius adresu Sandėlių g. 10. Nuotekų valyklos našumas 26 m3/d.
   5. Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r. Tauragės rajone planuojama rekonstruoti apie 6,19 km nuotekų tinklų, iš kurių Tauragės mieste ir Tauragės r. (Butkelių, Gaurės ir Taurų kaimuose) planuojama nuotekų tinklų renovacija – 5278,00 m. ir nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. Stoties gatvėje – 910 m. Nuotekų surinkimo paslaugos pagerinamos 1851 būstui.
   6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. Lauksargių kaime planuojama pakloti 0,41km naujų vandentiekio ir 1,10 km naujų nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie vandentiekio prisijungti 5 būstams ir 19 būstų prie nuotekų tinklų.

   Projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ planuojama baigti iki 2020 m. balandžio 30 d.

   image description

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE (PAPILDOMI DARBAI)“

2019 m. gegužės 22 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0008, finansavimo sutartis. Projektui skirtas 323 127,92 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų.

Projektu siekiama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams.

Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“ vykdomos penkios veiklos:

 1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai;
 2. Žemaitės gatvės rekonstravimas Tauragėje (vandentiekio ir buitiniai nuotekų tinklai);
  Nutiesta nauji vandentiekio tinklai-0,093 km, nuotekų tinklai-0,064 km
  Rekonstruota vandentiekio tinklai-0,547 km, nuotekų tinklai– 0,625 km
 3. Tauragės miesto Kranto g.-Prezidento g. nuotekų tinklų statyba, Matulaičio g. vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir Pilėnų g. nuotekų tinklų rekonstrukcija;
  Nutiesta nauji vandentiekio tinklai-0,056 km. Rekonstruota nuotekų tinklai– 0,583 km
 4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija Tauragės rajone (papildomi darbai);
  Įgyvendinant sutartį bus nutiesta: nauji vandentiekio tinklai-0,090 km, nuotekų tinklai-0,210 km ir rekonstruoti vandentiekio tinklai-0,125 km, nuotekų tinklai– 1,574 km.
 5. Infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimo bei teisinės registracijos paslaugų pirkimas.
  Planuojama inventorizuoti ir teisiškai registruoti 52,488 km tinklų.

Projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“ planuojama baigti iki 2021 m. gegužės 31 d.

2019 m. spalio 1 d. pasirašyta projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“  Nr. LAAIF-s-48 (2019), finansavimo sutartis. Projektui skirta 50 067,20 Eur. subsidija

Įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“  planuojami darbai:

 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.31 T. Ivanausko g. Tauragės m.
 2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.30 Kęstučio g. Tauragės m.
 3. Nuotekų tinklų statybos darbai Knygnešio g. 9, Tauragės m.
 4. Nuotekų tinklų  statyba Laisvės g.6 Tauragės m.
 5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.3 Jūros g. Norkaičių k. Tauragės r
 6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr.8 ir 11 Puntuko sk. Tauragės m.
 7. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr.8 ir 10 T. Ivanausko skg. , Tauragės m.
 8. Nuotekų tinklų  statyba Rytų g. 56 Tauragės m.
 9. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr.40 ir 42 Sodybos g. Taurų k., Tauragės r.
 10. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.34 Taikos g. Tauragės m.
 11. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.23 Tilžės pl. Taurų k. Tauragės r.
 12. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  namui Nr.52 Topolių g. Butkelių k. Tauragės r.
 13. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai namams Nr.19; 26 ir 32 Žemaičių g. Tauragės m.
 14. Nuotekų tinklų statyba Žolynų g. 1B Taurų k.  Tauragės r.

Projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“ planuojama baigti iki 2020 m. rugsėjo 30 d

2020 m. vasario 7 d. pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0007 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0007. Projektui yra skirta 229 451,18 Eur. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Įgyvendinant projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ planuojami darbai:

 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr. 8  Pūtvės g. Tauragės m.
 2. Nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.38 Kęstučio g. Tauragės m.
 3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Ivanausko g. 7a, Tauragės m.
 4. Vandentiekio ir uotekų tinklų  statyba Sodybų g. 12, Taurų k., Tauragės raj.
 5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.20 Ryto Taurų k. Tauragės r.
 6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.21A Maironio g. Tauragės m.
 7. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.14 Skaudvilės g.. , Tauragės m.
 8. Nuotekų tinklų statyba Dariaus ir Girėno g. 77, Tauragės m.
 9. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Gaurės g., Tauragės r.
 10. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.12 Vaižganto g. Tauragės m.
 11. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.14 Pramonės g. Tauragės m.
 12. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.21 Simonaitytės g. Tauragės m.
 13. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Simonaitytės g. Tauragės m.
 14. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.18 Knygnešio g.. Tauragės m.
 15. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.44 Poškos g. Tauragės m.
 16. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 7 Ivanausko skg. Tauragės m.
 17. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 9 Ivanausko skg. Tauragės m.
 18. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 1A Ąžuolų g. Tauragės m.
 19. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. Namams Jankausko g. 6 ir 8, Tauragės m.
 20. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 12 Sodų g. Tauragės m.
 21. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 25 Šiaurės g, Tauragės m.
 22. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.38, Aukštaičių g.. Tauragės m.
 23. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Donelaičio g. 36 ir Donelaičio g. 38, Tauragės m.
 24. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.140 Šilalės g.. Tauragės m.
 25. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr. 4A ir 4B, Prezidento g. Tauragės m.
 26. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.15 Knygnešio g. Tauragės m.
 27. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Dariaus ir Girėno g. 150, Tauragės m.
 28. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.24 Žemaičių g. Tauragės m.
 29. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr. 61 T. Ivanauskos g, Tauragės m.
 30. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Aukštaičių g. 26A, Tauragės m.
 31. Vandentikeio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namams Rojaus g. 1,7,9,15 ir Minties g. 1,3 Papušynės k., Tauragės raj.
 32. Vandentiekio ir nuotekų statybos darbai gyv. namams Ryto g. 15,17,19,21, Jorės g. 3,5,7 ir Galmenų g. 4, Norkaičių k., Tauragės raj.
 33. Nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namams Topolių g. 38,40, Butkelių k., Tauragės raj.
 34. Nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Aleksandro Fadino g. 48, Tauragė
 35. Nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namams Kasperavičiaus g. 18E, 18F, 18G, Papušynės k., Tauragės raj.

Projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra  Tauragės aglomeracijoje“    planuojama baigti iki 2022 m.  vasario mėn.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt