Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Savitarnos svetainė

Vykdomi projektai

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 „GERIAMOJO Vandens tiekimo ir nuotekų TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE“

2017 m. gegužės 23 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004, finansavimo sutartis. Projektui skirtas 1.647.376,95 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų.

Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos:

  1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas. Ližių kaime planuojama rekonstruoti nuotekų siurblinę (NS-3 Ližų g. 9), siurblinės našumas 1300 m3/h.
  2. Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba. Kunigiškių kaime planuojama pakloti 0,29 km naujų vandentiekio ir 4,66 km naujų nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 7 būstams, prie nuotekų tinklų – 100 būstų. Kunigiškių kaime planuojama pastatyti nuotekų valyklą, nuotekų valyklos našumas 39 m3/d.
  3. Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija. Eičių kaime planuojama rekonstruoti 0,555 km nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 158 būstams. Nuotekų valyklos Eičių k. Tauragės rajono sav., nuotekų valyklos našumas 43 m3/d.
  4. Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r. Pilsūdų kaime planuojama pakloti 4,23 km naujų nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 70 būstų. Pilsūdų kaime planuojama rekonstruoti 0,76 km nuotekų tinklų ir rekonstruoti 1 nuotekų valymo įrenginius adresu Sandėlių g. 10. Nuotekų valyklos našumas 26 m3/d.
  5. Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r. Tauragės rajone planuojama rekonstruoti apie 6,19 km nuotekų tinklų, iš kurių Tauragės mieste ir Tauragės r. (Butkelių, Gaurės ir Taurų kaimuose) planuojama nuotekų tinklų renovacija – 5278,00 m. ir nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. Stoties gatvėje – 910 m. Nuotekų surinkimo paslaugos pagerinamos 1851 būstui.
  6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. Lauksargių kaime planuojama pakloti 0,41km naujų vandentiekio ir 1,10 km naujų nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie vandentiekio prisijungti 5 būstams ir 19 būstų prie nuotekų tinklų.

Projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ planuojama baigti iki 2020 m. balandžio 30 d.

paveiksliukasiweba

PROJEKTAS „VANDENTIEKIO STOTIES ŠLAITO G. 2, TAURAGĖJE REKONSTRAVIMAS“

NR. 05.3.2-APVA-V-013-01-0015

                      2016 m. liepos 18 d. UAB “Tauragės vandenys” ir Aplinkos valdymo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto NR. 05.3.2-APVA-V-013-01-0015 „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas “ sutartį. Projekto NR. 05.3.2-APVA-V-013-01-0015 „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas “ įgyvendinimui skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

Šiuo metu baigti darbai vandens skaidrintuvose, taip pat II kėlimo siurbinėje, kur pakeista technologinė įranga, vamzdynai, sklendės, matavimo bei kontrolės prietaisai, automatizuotas siurblinės darbas, įrengta tiekiamo vandens vartotojams ir filtrų plovimui apskaita. Nugeležinimo stotyje pakeisti ir modernizuoti vandens ruošimo įrenginiai – aeratoriai, koštuvai, vamzdynai, uždaromoji armatūra, kontrolės bei matavimo prietaisai. Nugeležinimo stotyje visas vandens ruošimo (filtravimo) procesas automatizuotas ir proceso parametrai, įrenginių padėties informacija  perduodama į vandentiekio stoties dispečerinės kompiuterį.

2017 metais numatoma atlikti dviejų švaraus vandens rezervuarų rekonstrukciją ir vandens bokšto remonto darbus.

Tauragės vandenvietėje paruoštas vanduo tiekiamas Tauragės miestui bei Dacijonų, Butkelių, Papušynės, Taurų ir Norkaičių priemiestiniams kaimams. Vanduo iš Tauragės miesto vandenvietės tiekiamas 10858 būstams arba 26059 gyventojams.

Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybiško geriamojo vandens tiekimą pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Įgyvendinus projektą, pareiškėjas UAB “Tauragės vandenys” savo lėšomis užtikrins vandentiekio stoties eksploatavimą. Bus užtikrintas tinkamas jų funkcionavimas, efektyvus infrastruktūros naudojimas, nepertraukiamas, ilgalaikis bei technine ir ekonomine prasme prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo paslaugų, kurių kokybė atitiks nustatytus reikalavimus, teikimas.

Projektui  įgyvendinti skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma siekia 2 027 657 Eurų 58 ct.

Projektas turi būti baigtas įgyvendinti iki 2017 metų gegužės 26 d.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174; Faksas (8 446) 61 191
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt