Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Savitarnos svetainė

Vykdomi projektai

 

 

paveiksliukasiweba

PROJEKTAS „VANDENTIEKIO STOTIES ŠLAITO G. 2, TAURAGĖJE REKONSTRAVIMAS“

NR. 05.3.2-APVA-V-013-01-0015

                      2016 m. liepos 18 d. UAB “Tauragės vandenys” ir Aplinkos valdymo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto NR. 05.3.2-APVA-V-013-01-0015 „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas “ sutartį. Projekto NR. 05.3.2-APVA-V-013-01-0015 „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas “ įgyvendinimui skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

Šiuo metu baigti darbai vandens skaidrintuvose, taip pat II kėlimo siurbinėje, kur pakeista technologinė įranga, vamzdynai, sklendės, matavimo bei kontrolės prietaisai, automatizuotas siurblinės darbas, įrengta tiekiamo vandens vartotojams ir filtrų plovimui apskaita. Nugeležinimo stotyje pakeisti ir modernizuoti vandens ruošimo įrenginiai – aeratoriai, koštuvai, vamzdynai, uždaromoji armatūra, kontrolės bei matavimo prietaisai. Nugeležinimo stotyje visas vandens ruošimo (filtravimo) procesas automatizuotas ir proceso parametrai, įrenginių padėties informacija  perduodama į vandentiekio stoties dispečerinės kompiuterį.

2017 metais numatoma atlikti dviejų švaraus vandens rezervuarų rekonstrukciją ir vandens bokšto remonto darbus.

Tauragės vandenvietėje paruoštas vanduo tiekiamas Tauragės miestui bei Dacijonų, Butkelių, Papušynės, Taurų ir Norkaičių priemiestiniams kaimams. Vanduo iš Tauragės miesto vandenvietės tiekiamas 10858 būstams arba 26059 gyventojams.

Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybiško geriamojo vandens tiekimą pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Įgyvendinus projektą, pareiškėjas UAB “Tauragės vandenys” savo lėšomis užtikrins vandentiekio stoties eksploatavimą. Bus užtikrintas tinkamas jų funkcionavimas, efektyvus infrastruktūros naudojimas, nepertraukiamas, ilgalaikis bei technine ir ekonomine prasme prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo paslaugų, kurių kokybė atitiks nustatytus reikalavimus, teikimas.

Projektui  įgyvendinti skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma siekia 2 027 657 Eurų 58 ct.

Projektas turi būti baigtas įgyvendinti iki 2017 metų gegužės 26 d.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174; Faksas (8 446) 61 191
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt