Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Nuotekų išvežimas:


(8 676) 32 824

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Savitarnos svetainė

Vandens kokybė

Tauragės miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš UAB „Tauragės vandenys“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Tauragės apskrities Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba planą.

2019 metais Tauragės mieste vandens mėginiai buvo imami iš Tauragės miesto vandenvietės ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų. Iš viso buvo paimti 207 vandens mėginiai, kuriuose buvo nustatyti 2084 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

Tauragės rajono geriamojo vandens kokybė 2019 metais.

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo programinę priežiūrą 31 kaimo vandenvietėse. Per 2019 metus iš rajono vandenviečių, įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimta 310 mėginių, kuriuose buvo nustatyti 3906 rodikliai. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytų reikalavimų neatitiko 33 (bendroji geležis – 20, amonis – 12, drumstumas – 1) mėginys. Problematiškiausia vandenvietė: Pužiškės. Šioje vandenvietėje nėra įrengtų nugeliažinimo įrenginių. 2017-09-18 dieną gautas  leidimas iš Tauragės rajono savivaldybės leidžiantis tiekti geriamąjį vandenį su padidėjusiu geležies kiekiu, kol bus atlikti nugeliažinimo įrenginių statybos darbai.

 

Vandenvietė Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
Adakavas 15,6 1,02 0,089 557,91 7,5 <0,05 <0,01 27,33 8,33 0,069
Alijošiškė 12,63 0,78 0,091 564,25 7,77 <0,05 <0,01 2,7 4,63 0,071
Baltrušaičiai 15,11 0,42 0,153 712,11 7,65 <0,05 <0,01 23,95 45,4 0,073
Batakiai 17,44 0,67 0,116 522,11 7,65 <0,05 <0,01 3,85 2,95 0,077
Dapkiškiai 15,75 0,72 0,115 699,36 7,68 <0,05 <0,01 11,05 6,55 0,079
Dauglaukis 18,58 0,96 0,212 973,17 7,74 <0,05 <0,01 30,1 2,75 0,090
Eičiai 16,13 0,78 0,134 463 7,87 <0,05 <0,01 24,95 8,21 0,093
Eidintai 9,50 0,96 0,344 670,75 7,75 <0,05 <0,01 2,9 7,05 0,073
Gaurė 15,00 0,59 0,118 555,13 7,67 <0,05 <0,01 5,88 5,88 0,086
Griežpelkiai I 18,73 0,62 0,115 609,27 7,66 <0,05 <0,01 0,56 5,05 0,089
Griežpelkiai II 16,13 1,80 0,305 657,75 7,84 <0,05 <0,01 5,28 13,75 0,186
Kęsčiai 20,36 0,75 0,146 597,09 7,64 <0,05 <0,01 5,15 2,83 0,088
Kunigiškiai 13,63 0,58 0,125 744,63 7,77 <0,05 <0,01 6,85 10,35 0,101
Lapurvis 11,00 0,75 0,263 712,33 7,78 <0,05 <0,01 0,83 5,63 0,077
Lauksargiai 27,33 1,52 0,308 646,67 7,74 <0,05 <0,01 1,82 17,1 0,116
Lomiai 21,60 1,05 0,219 664,5 7,69 <0,05 <0,01 0,79 5,55 0,139
Mažonai 19,00 0,93 0,113 580 7,79 <0,05 <0,01 0,69 5,42 0,094
Meldikviršiai 24,33 0,93 0,137 579,22 7,53 <0,05 <0,01 0,77 6,58 0,079
Norkiškė 16,22 0,6 0,119 560 7,47 <0,05 <0,01 2,73 5,78 0,084
Ožnugaris 15,00 0,48 0,111 769,11 7,77 <0,05 <0,01 18,10 16,0 0,081
Pagramantis 15,44 1 0,138 611,56 7,68 <0,05 <0,01 9,18 5,88 0,090
Pajūris 16,38 0,67 0,158 646,13 7,74 <0,05 <0,01 4,35 22,25 0,090
Pilsūdas 21,43 0,97 0,232 669,86 7,63 <0,05 <0,01 0,86 3,95 0,081
Putokšliai 11,7 0,43 0,112 704,4 7,7 <0,05 <0,01 4,10 1,40 0,083
Puziškės 15,00 1,93 1,066 643,13 7,66 <0,05 <0,01 6,80 6,28 1,758
Sartininkai 12,69 1,02 0,456 715,08 7,77 <0,05 <0,01 0,65 4,75 0,138
Sungailiškiai 17,00 1 0,110 614 7,79 <0,05 <0,01 0,65 6,15 0,096
Skiržemė 15,82 0,92 0,242 649,18 7,77 <0,05 <0,01 0,93 5,73 0,171
Skaudvilė 12,94 0,74 0,178 745,31 7,93 <0,05 <0,01 1,31 4,88 0,094
Šikšniai 11,25 0,75 0,129 622,63 7,82 <0,05 <0,01 3,28 7,45 0,116
Žygaičiai 18,62 1,04 0,401 742 7,65 <0,05 <0,01 5,75 7,05 0,188

* Lentelėje pateikiamas 2019 m tyrimų vidurkis.

Arsenas ir kiti toksiniai rodikliai

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo periodinė programinę priežiūrą, kuri yra suderinta su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Visų vandenviečių toksinių rodiklių vertės atitinka HN 24:2017 keliamus reikalavimus ir neviršija nustatytų normų.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt