Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Nuotekų išvežimas:


(8 446) 61 206

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Savitarnos svetainė

Vandens kokybė

Tauragės miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš UAB „Tauragės vandenys“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ vandens laboratorija atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Tauragės apskrities Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba planą.

2018 metais Tauragės mieste vandens mėginiai buvo imami iš Tauragės miesto vandenvietės ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų. Iš viso buvo paimti 188 vandens mėginiai, kuriuose buvo nustatyti 1562 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

Tauragės rajono geriamojo vandens kokybė 2018 metais.

UAB „Tauragės vandenys“ vandens laboratorija vykdo programinę priežiūrą 31 kaimo vandenvietėse. Per 2018 metus iš rajono vandenviečių, įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimti 268 mėginiai, kuriuose buvo nustatyti 3522 rodikliai. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytų reikalavimų neatitiko 51 (bendroji geležis – 41, amonis – 9, drumstumas – 1) mėginys. Problematiškiausia vandenvietė: Pužiškės. Šioje vandenvietėje nėra įrengtų nugeležinimo įrenginių. 2017-09-18 dieną gautas leidimas iš Tauragės rajono savivaldybės leidžiantis tiekti geriamąjį vandenį su padidėjusiu geležies kiekiu, kol bus atlikti nugeležinimo įrenginių statybos darbai.

 


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt