Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Savitarnos svetainė

Vandens kokybė

Tauragės miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš UAB „Tauragės vandenys“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Tauragės apskrities Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba planą.

2017 metais Tauragės mieste vandens mėginiai buvo imami iš Tauragės miesto vandenvietės ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų. Iš viso buvo paimta 200 vandens mėginių, kuriuose buvo nustatyti 2264 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

Tauragės rajono geriamojo vandens kokybė 2017 metais.

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo programinę priežiūrą 31 kaimo vandenvietėse. Per 2017 metus iš rajono vandenviečių, įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimti 222 mėginiai, kuriuose buvo nustatyti 4659 rodikliai. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytų reikalavimų neatitiko 71 (bendroji geležis – 46, amonis – 24, drumstumas – 1) mėginys. Problematiškiausios vandenvietės: Eidintų, Pužiškės, Sartininkų, Žygaičių, Griežpelkių II. Šiose vandenvietėse nėra įrengtų nugeležinimo įrenginių. 2017-09-18 dieną gautas leidimas iš Tauragės rajono savivaldybės leidžiantis tiekti geriamąjį vandenį su padidėjusiu geležies kiekiu, kol bus atlikti nugeležinimo įrenginių statybos darbai.

 


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174; Faksas (8 446) 61 191
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt