Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Savitarnos svetainė

Paslaugos / Tarifai

Vandens paslaugų kainos

UAB „Tauragės vandenys“ informuoja, kad nuo 2018 m. gegužės 1 d. keičiasi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos. Tauragės rajono savivaldybės taryba 2018 m. kovo 28 d. sprendimu Nr.1-74 nustatė UAB “Tauragės vandenys” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas :

 

Eil. Nr. Pavadinimas Nauja kaina nuo 2018 m. gegužės 1 d. Kaina iki 2018 m. gegužės 1 d. (su PVM)
Kaina (be PVM) PVM 21 % Kaina (su PVM)
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 2,17 0,46 2,63 2,59
1.1. geriamojo vandens tiekimo – Eur/m3; 0,85 0,18 1,03 1,15
1.2. nuotekų tvarkymo – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,32 0,28 1,60 1,44
1.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,59 0,12 0,71 0,48
1.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,37 0,08 0,45 0,69
1.2.3 nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,36 0,08 0,44 0,27
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 2,17 0,46 2,63 2,43
2.1. geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 0,85 0,18 1,03 1,08
2.2. nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,32 0,28 1,60 1,35
2.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,59 0,12 0,71 0,46
2.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,37 0,08 0,45 0,64
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,36 0,08 0,44 0,25
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 2,25 0,48 2,73 2,48
3.1. geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 0,95 0,20 1,15 1,15
3.2. nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,30 0,28 1,58 1,33
3.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,58 0,12 0,70 0,45
3.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,36 0,08 0,44 0,64
3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,36 0,08 0,44 0,24
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 2,14 0,45 2,59 2,39
4.1. geriamojo vandens tiekimas – Eur/m3; 0,84 0,17 1,01 1,06
4.2. nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 1,30 0,28 1,58 1,33
4.2.1. nuotekų surinkimo – Eur/m3; 0,58 0,12 0,70 0,45
4.2.2. nuotekų valymo – Eur/m3; 0,36 0,08 0,44 0,64
4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – Eur/m3; 0,36 0,08 0,44 0,24
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur butui per mėn.; 1,09 0,23 1,32 1,13
5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – Eur butui per mėn. 0,56 0,12 0,68 0,59
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – Eur namui per mėn. 4,48 0,94 5,42 2,52
7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 0,92 0,19 1,11 0,85
7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – Eur namui per mėn. 0,47 0,10 0,57 0,48
8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – Eur apskaitos prietaisui per mėn. 1,89 0,40 2,29 2,52
9. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina – Eur/m3. 4,16 0,87 5,03 5,60
10. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. 0,044 0,009 0,053 0,045
11. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. 0,031 0,006 0,037 0,017
12. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. 0,011 0,002 0,013 0,008
13. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. 0,009 0,002 0,011 0,012
14. Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – Eur/t 12,70 2,37 15,37 22,83
15. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – Eur/m3 0,10 0,02 0,12

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. 1-74 “Dėl UAB “Tauragės vandenys” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinių kainų nustatymo” skelbiamas internetiniame puslapyje: www.taurage.lt

2018 metų vidutinis Tauragės rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 1,89 m3/gyventojui per mėnesį.

 

 

Kitų paslaugų kainos

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Matavimo vnt. Kaina (be PVM), Eurais Kaina (su PVM), Eurais Kaina (su PVM), Litais
1 Nuotekų tinklo praplovimas hidrodinamine mašina
1.1 miesto ribose(darbo dieną) 1 val. 42,74 51,72 178,58
1.2 miesto ribose(po darbo valandų) 1 val. 48,82 59,07 203,96
1.3 miesto ribose(poilsio ir švenčių dienomis) 1 val. 54,91 66,44 229,40
1.4 už miesto ribų (darbo dieną) 1 val. 82,43 99,74 344,38
1.5 už miesto ribų(po darbo valandų) 1 val. 94,60 114,47 395,24
1.6 už miesto ribų (poilsio ir švenčių dienomis) 1 val. 106,78 129,20 446,10
2 Fekalinės kanalizacijos atkišimas trosais – juostomis rankiniu būdu
2.1 miesto ribose(darbo dieną) 1 val. 24,40 29,52 101,93
2.2 miesto ribose(po darbo valandų) 1 val. 30,49 36,89 127,37
2.3 miesto ribose(poilsio ir švenčių dienomis) 1 val. 36,57 44,25 152,79
2.4 už miesto ribų (darbo dieną) 1 val. 48,44 58,61 202,37
2.5 už miesto ribų (po darbo valandų) 1 val. 59,97 72,56 250,54
2.6 už miesto ribų (poilsio ir švenčių dienomis) 1 val. 75,20 90,99 314,17
3 Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina
3.1 Traktoriumi VALTRA N121H 10 m3 53,70 64,98 224,36
3.2 Traktoriumi VALTRA N121H 9 m3 48,33 58,48 201,92
3.3 Traktoriumi VALTRA N121H 8 m3 42,96 51,98 179,48
4 Geriamojo vandens laboratorijos atliekamų darbų įkainiai:
4.1 Bandinių paėmimas:
Bandinio paėmimas iš gręžinio, vandentiekio įvado, kolonėlės, šulinio vnt. 0,98 1,19 4,11
4.2 Mikrobiologiniai tyrimai:
Vandentiekio tinklų ir įvadų vanduo vnt. 14,89 18,02 62,22
4.3 Kiti tyrimai:
Kvapo slenkstis vnt. 0,98 1,19 4,11
Skonio slenkstis vnt. 0,74 0,90 3,11
Spalva vnt. 1,72 2,08 7,18
Drumstumas vnt. 2,66 3,22 11,12
Savitasis elektrinis laidis vnt. 1,47 1,78 6,15
Šarmingumas vnt. 0,98 1,19 4,11
Vandenilio jonų (pH) koncentracija vnt. 1,96 2,37 8,18
Amonis, amonio jonai vnt. 2,97 3,59 12,40
Nitritas vnt. 1,89 2,29 7,91
Nitratas vnt. 4,83 5,84 20,16
Chloridas vnt. 4,91 5,94 20,51
Chloro likutis vnt. 4,17 5,05 17,44
Sulfatas vnt. 3,19 3,86 13,33
Sieros vandenilis vnt. 5,89 7,13 24,62
Fosfatai vnt. 3,68 4,45 15,36
Bendra geležis vnt. 4,14 5,01 17,30
Kalcis vnt. 1,47 1,78 6,15
Manganas vnt. 4,17 5,05 17,44
Bendras kietumas vnt. 2,45 2,96 10,22
Permanganato indeksas vnt. 2,70 3,27 11,29
5 Nuotekų laboratorijos atliekamų darbų įkainiai:
5.1 Vandens fizinės savybės vnt. 4,42 5,35 18,47
Temperatūra vnt. 0,49 0,59 2,04
Spalva vnt. 1,72 2,08 7,18
Kvapas vnt. 0,49 0,59 2,04
Drumstumas vnt. 1,72 2,08 7,18
Skaidrumas vnt. 0,74 0,90 3,11
5.2 Trumpa cheminė analizė vnt. 25,28 30,59 105,62
Chloridai vnt. 4,91 5,94 20,51
Sulfatai vnt. 3,43 4,15 14,33
Nitritai vnt. 1,96 2,37 8,18
Nitratai vnt. 3,43 4,15 14,33
Kalio jonai vnt. 1,47 1,78 6,15
Kalcio jonai vnt. 1,47 1,78 6,15
Magnio jonai vnt. 1,47 1,78 6,15
Amonio azotas vnt. 2,70 3,27 11,29
Bendras kietumas vnt. 1,96 2,37 8,18
Bendra mineralizacija vnt. 0,98 1,19 4,11
PH vnt. 2,36 2,86 9,88
5.3 Biogeniniai elementai vnt. 19,60 23,72 81,90
Bendras azotas vnt. 7,02 8,49 29,31
Bendras fosforas vnt. 5,13 6,21 21,44
Fosfatai (PO) vnt. 3,68 4,45 15,36
5.4 Deguonis (ištirpęs) vnt. 2,95 3,57 12,33
5.5 BDS7 (su permanganatine oksidacija) vnt. 10,38 12,56 43,37
5.6 CHDS vnt. 9,01 10,90 37,64
5.7 Geležis (bendra) vnt. 2,45 2,96 10,22
5.8 H2S (sieros vandenilis) vnt. 2,21 2,67 9,22
5.9 Naftos produktai vnt. 23,54 28,48 98,34
5.10 Detergentai -PAAM vnt. 2,21 2,67 9,22
5.11 Sausa liekana (iškaitinta) vnt. 4,17 5,05 17,44
5.12 Sausa liekana (išdeginta) vnt. 5,64 6,82 23,55
5.13 Sulfidai vnt. 1,47 1,78 6,15
5.14 Skendinčios medžiagos vnt. 12,39 14,99 51,76
5.15 Šarmingumas vnt. 0,98 1,19 4,11
5.16 Riebalų analizė vnt. 7,12 8,62 29,76
5.17 Ištirpęs O2 aktyviame dumble vnt. 3,44 4,16 14,36
5.18 Mėginių koncervavimas vnt. 4,17 5,05 17,44
5.19 Dumblo tyrimai:
Indeksas vnt. 1,23 1,49 5,14
Tūrinė koncentracija vnt. 0,74 0,90 3,11
Drėgnumas vnt. 4,17 5,05 17,44
Peleningumas vnt. 5,64 6,82 23,55
Dumblo mineralizacija vnt. 5,16 6,24 21,55
Svorinė koncentracija vnt. 3,93 4,76 16,44
Šarmingumas vnt. 1,20 1,45 5,01
Lakiosios organinės rūgštys vnt. 2,07 2,50 8,63
5.20 Mikroelementai
Varis vnt. 4,42 5,35 18,47
Chromas vnt. 4,42 5,35 18,47
Nikelis vnt. 2,21 2,67 9,22
Cinkas vnt. 3,93 4,76 16,44
5.21 Mikroskopavimas vnt. 1,47 1,78 6,15
6 Apskaitos mazgo plombavimas vnt.
6.1 Apskaitos mazgo plombavimas (už miesto ribų) vnt. 10,13 2,13 12,26
6.2 Apskaitos mazgo plombavimas (miesto ribose)
vnt. 5,56 1,17 6,73
7 Abonento(vartotojo) prijungimo (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo kaina vnt. 34,54 41,79 144,29
8 Abonento (vartotojo) laikino atjungimo nuo geriamojo vandens tiekimo kaina vnt. 47,85 57,90 199,92

 


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174; Faksas (8 446) 61 191
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt